Vispārējs raksturojums

Pašvaldības teritorijas ģeogrāfiskais novietojums Zemgales līdzenumā ar lauksaimniecības attīstībai labvēlīgiem dabas resursiem - plašiem un auglīgiem nacionālas nozīmes lauksaimniecības zemju nogabaliem un zemkopības attīstībai piemērotu klimatu, kā arī bagātais kultūrvēsturiskais mantojums ar nozīmīgāko, atpazīstamāko un plaši apmeklēto Rundāles pils muzeju ar parku, ir noteicis galvenās uzņēmējdarbības specializācijas pašvaldībā - lauksaimniecība, tūrisms un pakalpojumi.

Lielākie novada zemnieki un uzņēmēji apsaimnieko no 100 ha līdz 2000 ha lielas platības, zemnieku saimniecības galvenokārt specializējušās intensīvajā graudkopībā un rapšu audzēšanā, mazākā mērā arī piena lopkopībā, dārzeņu un ogu audzēšanā.

Nozaru griezumā, reģistrētos uzņēmumus raksturo procentuālais sadalījums: lauksaimnieciskā ražošana (~68% ), mazumtirdzniecība (~7%), tūrisma pakalpojumi (~5%), autopakalpojumi un autoserviss (~4%), celtniecības pakalpojumi (4%), citas darbības nozares (~10%).

Lai stiprinātu dialogu starp pašvaldību un novada uzņēmējiem un veicinātu uzņēmējdarbības attīstību novada teritorijā –

Logotips „Kronēts Rundālē” – preču un pakalpojumu atpazīstamības zīme

Logotipu lieto, lai veicinātu un popularizētu Rundāles novada teritorijā ražoto produktu vai sniegto pakalpojumu atpazīstamību Latvijā un ārvalstīs. Komerciāliem mērķiem to var izmantot uz izstrādājumiem - suvenīriem, prezentācijas materiāliem, iepakojumiem, produktiem- un pakalpojumu popularizēšanai. Kārtību, kādā izmantojams logotips "Kronēts Rundālē" nosaka Rundāles novada domes 2013.gada 19.decembra Saistošo noteikumu "Par Rundāles novada simbolikas izmantošanu" 11.punkts.

  

Lapa atjaunota: 10.02.2020. 17:24
Eiropas Gada pašvaldība
Notikumu kalendārs

Lapā tiek izmantotas sīkdatnes, lai mēs varētu jums piedāvāt labāku saturu. Izmantojot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Labi Uzzināt vairāk