Izsludināts atklāts konkurss uz Rundāles novada pašvaldības izglītības iestādes “Pilsrundāles vidusskola” direktora amata vietu

Rundāles novada pašvaldība izsludina atklātu konkursu uz Rundāles novada pašvaldības izglītības iestādes “Pilsrundāles vidusskola” direktora amata vietu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pamatpienākumi:
 • nodrošināt iestādes nolikumā noteikto funkciju izpildi;
 • nodrošināt iestādes darbību reglamentējošo normatīvo aktu, iestādes nolikuma, Rundāles novada domes izdoto normatīvo aktu, lēmumu un rīkojumu ievērošanu;
 • sagatavot un iesniegt Rundāles novada pašvaldībai iestādes budžeta pieprasījumus, budžeta izdevumu tāmes, plānot un kontrolēt piešķirto līdzekļu racionālu izmantošanu atbilstoši apstiprinātajam iestādes budžetam;
 • vadīt iestādes un to darbinieku darbību, saskaņā ar Latvijas Republikas izglītības jomu reglamentējošo normatīvo aktu prasībām nodrošināt iestādi ar atbilstoši kvalifikācijas pedagogiem un darbiniekiem, veicināt pedagogu profesionālo izaugsmi, nodrošināt pedagogu pašvērtējuma un pašanalīzes procesu iestādē, paaugstināt profesionālo meistarību;
 • nodrošināt mācību procesa nepārtrauktību un atbilstību normatīvo aktu prasībām;
 • nodrošināt izglītības iestādes kustamā un nekustamā īpašuma lietderīgu izmantošanu un apsaimniekošanu;
 • piedalīties ar iestādes darbību vai darbības uzlabošanu saistītu projektu realizācijā;
 • nodrošināt iestādes un tās teritorijas uzturēšanu kārtībā.
  Prasības pretendentam:
 • izglītība atbilst Izglītības likumā un Ministru kabineta noteikumos par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un profesionālās pilnveides kārtību noteiktajām prasībām;
 • vismaz triju gadu pedagoģiskā pieredze izglītības jomā vai izglītības vadības darbā;
 • valsts valodas prasmes augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām un vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas prasmes profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā;
 • izglītības iestādes darbību reglamentējošo normatīvo aktu pārzināšana;
 • prasmes darbā ar informāciju tehnoloģijām;
 • prasme sagatavot un noformēt dokumentus un zināšanas izglītības iestāžu finansēšanas jautājumos;
 • prasme izteikt, aizstāvēt viedokli, patstāvīgi pieņemt lēmumus, strādāt radoši, inovatīvi, komandā un paaugstinātas intensitātes apstākļos;
 • labas komunikācijas, sadarbības un prezentācijas prasmes.
  Pieteikuma dokumenti:
 •  pretendenta pieteikums;
 • īss dzīves un darba gaitu pārstāsts (CV);
 • pretendenta datorrakstā sagatavots un elektroniski iesniegts Rundāles novada Pilsrundāles vidusskolas vadītāja darbības vīzijas redzējums (ne vairāk kā 5000 rakstzīmes ar tukšumzīmēm;
 • pretendenta kvalifikāciju apliecinošas izglītības dokumentu kopijas;
 • apliecinājums, ka uz pretendentu neattiecas Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktie ierobežojumi strādāt par pedagogu;
 • citas amata pienākumu izpildei apliecinošu dokumentu kopijas, kas sniedz plašāku informāciju par amata kandidātu.
 • iesniedzami pa pastu vai personīgi Rundāles novada domei, darba dienās darba laikā – pirmdienās no plkst. 8:30 līdz plkst. 18:30, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 8:30 līdz plkst. 17:00, piektdienās no plkst.8:30 līdz plkst. 15:30) vai arī elektroniski uz adresi: dome@rundale.lv līdz 2020.gada 15.jūlijam plkst.12.00 (ieskaitot).Tālrunis uzziņām 22029011.

Alga bruto: 1162 - 1452 EUR
Darba vietas adrese: Pilsrundāle, Rundāles pag., Rundāles nov.
Kontaktpersona: Zinaida Sparāne

Piesakoties konkursam uz vakanto amatu, kandidāts piekrīt konkursa noteikumiem un savu personas datu apstrādei atlases konkursa mērķim - pretendentu atlases nodrošināšanai. Personas datu apstrādes pārzinis ir Rundāles novada pašvaldība.

 

 

 

Atgriezties atpakaļ
Lapa atjaunota: 30.06.2020. 14:30
Eiropas Gada pašvaldība

Lapā tiek izmantotas sīkdatnes, lai mēs varētu jums piedāvāt labāku saturu. Izmantojot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Labi Uzzināt vairāk