Attīstības un būvniecības departamenta vides speciālists/-e

Bauskas novada pašvaldības iestāde „Bauskas novada administrācija”, reģistrācijas Nr.40900035851, izsludina pieteikšanos uz Attīstības un būvniecības departamenta vides speciālista amata vakanci (darba vietas adrese: Pilsrundāle 1, Pilsrundāle, Rundāles pag., Bauskas nov.).

 

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • augstākā izglītība (bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (vai tai pielīdzināma augstākā izglītība) dabaszinātnēs, vides zinātnē, inženierzinātnēs, lauksaimniecības zinātnēs vai mežzinātnēs;
 • vides aizsardzības jomu reglamentējošo normatīvo aktu pārzināšana;
 • ne mazāk kā 2 gadu darba pieredze valsts vai pašvaldības darbā vides aizsardzības jomā tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • labas saskarsmes spējas, precizitāte un augsta atbildības sajūta;
 • spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus savu pilnvaru robežās;
 • iemaņas darbā ar datoru MS Office (Word, Excel, Power Point) pieredzējuša lietotāja līmenī;
 • B kategorijas autovadītāja tiesības.

Galvenie amata pienākumi:

 • plānot, koordinēt, ieviest un vadīt ar vides aizsardzības jautājumiem saistītos projektus pašvaldībā;
 • sagatavot dokumentāciju derīgo izrakteņu atļaujas izsniegšanai, veikt derīgo izrakteņu teritoriju apsekošanu dabā, izskatīt un nodrošināt rekultivācijas plānu saskaņošanu, sniegt valsts pārvaldes institūcijām atskaites par izsniegtajām derīgo
 • izrakteņu ieguves atļaujām atbilstoši normatīvajiem aktiem;
 • sagatavot informāciju par vides stāvokli, vides kvalitāti un aizsardzību;
 • veikt novada vides monitoringa datu bāzes izveidošanu un papildināšanu (peldūdeņu monitorings, atkritumu izgāztuvju monitorings u.c.) un pēc nepieciešamības informēt sabiedrību par monitoringa rezultātiem;
 • izveidot un uzturēt decentralizēto kanalizācijas sistēmu, individuālo notekūdeņu attīrīšanas iekārtu, septiķu un krājtvertņu reģistru un kontrolēt apsaimniekošanas nosacījumu izpildi;
  izstrādāt un uzraudzīt novada plānošanas dokumentus vides aizsardzības jomā, izstrādāt pašvaldības saistošo noteikumus par vides jautājumiem un sagatavot priekšlikumus to pilnveidošanai;
 • sagatavot atzinumus par ūdenstilpju ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumiem, tai skaitā, par ūdens objektu ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumiem plūdu draudu novēršanai;
 • koordinēt jautājumus par hidrobūvju ūdens līmeņu kontroli un sadarboties ar attiecīgajām institūcijām un zemes īpašniekiem;
 • organizēt un īstenot vienotu pašvaldības īpašumā un tiesiskajā valdījumā esošo dabas teritoriju, liegumu, parku, aleju un dendroloģisko stādījumu apsaimniekošanas un uzskaites koordinēšanu atbilstoši normatīvo aktu nosacījumiem un nodrošināt attiecīgo pakalpojuma sniedzēju darbības kontroli;
 • sniegt priekšlikumus un sagatavot nepieciešamo informāciju par veiktajām vai plānotajām piesārņojošajām darbībām pašvaldības administratīvajā teritorijā, kā arī veikt Valsts vides dienesta izsniegto atļauju piesārņojošas darbības veikšanai kontroli pašvaldības administratīvajā teritorijā atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
 • sniegt priekšlikumus, sagatavojot pašvaldības budžeta projekta tāmi par dabas resursu nodokļa izlietojumu vides aizsardzības pasākumiem un kontrolēt tā racionālu izlietojumu;

Piedāvājam:

 • darba attiecības uz nenoteiktu laiku;
 • darba alga pirms nodokļu nomaksas līdz EUR 1267, pārbaudes laikā darba samaksa tiek noteikta 85% apmērā no noteiktās darba algas;
 • sociālās garantijas;
 • interesantu, aktīvu un daudzveidīgu darbu;
 • profesionālās pilnveidošanas un izaugsmes iespējas.

Pretendentam jāiesniedz:

 • motivētu pieteikuma vēstuli;
 • dzīves un darba gaitu aprakstu (Curriculum Vitae);
 • izglītību apliecinošu dokumentu kopijas, kā arī izziņas kopiju par to, kādam Latvijā piešķirtam akadēmiskajam grādam vai diplomam atbilst izglītības dokuments, ja tas iegūts ārvalstīs;
 • atsauksmes/rekomendācijas (ja ir);
 • citu dokumentu kopijas (apliecības, sertifikātus), kuras pretendents uzskatāma par nepieciešamām (nozīmīgām).

Pieteikumu, norādot “Pieteikums uz vides speciālista amatu”, var iesniegt, iesūtot dokumentus uz e-pasta adresi: dace.strazdina@bauska.lv. Tālrunis uzziņām 29425784 (Mārtiņš Veinbergs, Attīstības un būvniecības departamenta vadītājs).

Pieteikums jāiesūta līdz 2022.gada 27.maijam, plkst. 12.00, pēc šī termiņa saņemtie pieteikumi netiks vērtēti.

Piesakot savu kandidatūru uz izsludināto amata vietu, Jūs uzticat savus personas datus Bauskas novada pašvaldības iestādei "Bauskas novada administrācija". Detalizētu informāciju par personas datu apstrādes aspektiem šī nolūka sasniegšanai var atrast: ŠEIT.

 

 

Atgriezties atpakaļ
Lapa atjaunota: 13.05.2022. 10:39
Eiropas Gada pašvaldība
Notikumu kalendārs

Lapā tiek izmantotas sīkdatnes, lai mēs varētu jums piedāvāt labāku saturu. Izmantojot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Labi Uzzināt vairāk