Sociālais dienests

Rundāles novada Sociālais dienests ir Rundāles novada domes izveidota iestāde, kas sniedz sociālo palīdzību, organizē un sniedz sociālos pakalpojumus Rundāles novada iedzīvotājiem.

 

 

 

AKTUALITĀTES

Rundāles novada domes Sociālais dienests aicina darbā psihologu uz pilnu darba laiku

Prasības pretendentam:

  • Maģistra grāds psiholoģijā;
  • Tiesīgs veikt kognitīvo izpēti (testa apmācība);
  • Teicamas organizatoriskās, komunikācijas un sadarbības prasmes, strādājot individuāli un komandā;
  • Iemaņas darbā ar datoru;
  • Atbildības sajūta, patstāvība, elastība un ātra reakcija krīzes situācijās;
  • Vēlama darba pieredze psiholoģijas jomā (psiholoģiskā izpēte, konsultēšana, psihologa atzinumu sastādīšana).

Galvenie pienākumi:

  • Veikt Sociālā dienesta klientu psiholoģisko/kognitīvo u.c. izpēti sadarbībā ar sociālā darba un citiem speciālistiem;
  • Vadīt dažāda veida grupas Sociālā dienesta mērķa grupām - atbalsta, izglītojošas, motivējošas u.c.;
  • Sniegt psiholoģisku atbalstu dažādām mērķa grupām pēc sociālā darba speciālistu rekomendācijām;
  • Sagatavot rakstiskus atzinumus par psiholoģiskās izpētes vai konsultēšanas rezultātiem.

Motivētu pieteikuma vēstuli, CV un izglītību apstiprinošu dokumentu kopijas iesniegt Rundāles novada domē līdz 2019. gada 19.augustam, sūtot uz pastu dome@rundale.lv, pa pastu Rundāles novada domei, Pilsrundāle 1, Rundāles pagasts, Rundāles novads, LV - 3921 vai personīgi, ar norādi “Pieteikums vakancei Rundāles novada domes Sociālā dienesta psihologs”.


Sociālās rehabilitācijas pakalpojums vardarbību veikušām personām (atbalsta grupa)

Pirmā tikšanās 2. maijā Rundāles novada Saulaines sociālajā centrā - Saulaine 10, Saulaine, Rundāles pag., Rundāles novads
1. nodarbība - Kas ir vardarbība? Vardarbības veidi.
2. nodarbība - Vardarbības izpausmes saskarsmē. Varas un kontroles taktikas.
3. nodarbība - Vardarbības cikls jeb dinamika.
4. nodarbība - Vardarbības sekas - paša dzīvē, citu dzīvē pēc varmākas veiktā pāridarījuma. Īstermiņa un ilgtermiņa vardarbības sekas.
5. nodarbība -Vardarbības juridiskās sekas.
6. nodarbība - Personības iezīmju – vardarbīgas uzvedības ierosinātāju apzināšanās.
7. nodarbība - Emociju pašregulācija un sociālās kompetences, empātijas veicināšana.
8. nodarbība - Vainošana, dusmas, bailes, skumjas un aizvainojums.
9. nodarbība - Savstarpējās attiecības ģimenē (pāra attiecības, bērna vajadzības) un to nozīme.
10. nodarbība - Kultūras un sociālie faktori, kas ietekmē vardarbību.
11. nodarbība - Pašapziņa, pašvērtējums un savas individualitātes apzināšanās.
12. nodarbība - Vērtības un to nozīme cilvēka dzīvē.
13. nodarbība - Konfliktsituācijas – provokatīvas uzvedības ikdienas pozīcijas.

Grupu vada :
sociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem - Dace Bužeriņa 28223275
Psiholoģe - Ērika Pulkstene 29133537

 


 Kā sokas ar sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanu?

Projekts “Atver sirdi Zemgalē” turpinās jau trīs gadus. Kādi projekta laikā sasniegti rezultāti sociālo pakalpojumu sniegšanā? Vairāk lasiet šeit.

 

 

Foto:Publicitātes. No projekta "Atver sirdi Zemgalē!"

 


Iespēja piedalīties nometnē, bērniem ar invaliditāti un viņu vecākiem

Tiek uzsākta dalībnieku reģistrācija otrajai, kā arī nākamajām nometnēm - veselību veicinošas diennakts nometnes bērniem ar kustību un fiziskās attīstības traucējumiem un viņu vecākiem vai pavadoņiem.

Dalību nometnē finansē Rīgas domes Labklājības departaments projekta „Mēs par veselīgu Rīgu – daudzveidīgi un pieejami veselības profilakses pasākumi!” ietvaros.

Nometnes norises laiks: 2019.gada 11.-16.marts, vieta: Jelgavas 1.internātpamatskola Attīstības centrs.
Nometne paredzēta Latvijas bērniem vecumā no 6 - 16gadiem.

Kopējais dalībnieku skaits nometnē - 15 bērni un 15 pieaugušie.

Nometnes mērķis ir uzlabot dalībnieku psiho-emocionālo pašsajūtu.
Nometnes programmā: mākslas terapija, radošās darbnīcas bērniem un pieaugušajiem, ciguna vingrošana, spēka dziesmas, komandas saliedēšanas pārgājiens, atbalsta nodarbības vecākiem, tikšanās ar nometnes viesiem, aktivitātes svaigā gaisā, rotaļas, ballīte u.c. pasākumi gan bērniem, gan vecākiem.

Pieteikties var arī nākamajām nometnēm š.g. jūlijā, augustā un oktobrī (rudens brīvlaikā).

Vairāk informācijas un pieteikšanās nometnei pa tālruni: 29342266 (Agita Krastiņa) vai e-pastā: viesmilibasprojekti@gmail.com.
Lai pieteiktos nometnei, nepieciešama ģimenes ārsta izziņa 027u un VDEĀK vai speciālista atzinums par kustību vai fiziskās attīstības traucējumiem. Ja bērnu pavada pavadonis - vecāku iesniegums par tiesībām personai pavadīt bērnu.

“Nodarbības tiek īstenotas Eiropas Savienības Sociālā fonda projekta Nr.9.2.4.2./16/I/021 “Mēs par veselīgu Rīgu – daudzveidīgi un pieejami veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi!" ietvaros”, realizē SIA „Viesmīlības projekti” r.nr.40103706629.

Sīkāka informācija par šo un citām projekta aktivitātēm pieejama mājas lapā www.veseligsridzinieks.lv.


Valsts apmaksāti multirehabilitācijas pakalpojumi, tostarp audiologopēda pakalpojumi

Medicīnas centrs SIA "Fitosan Plus" (Pērnavas iela 4 f, Jelgava) piedāvā valsts apmaksātus multiprofesionālās rehabilitācijas pakalpojumus. Pacienta iemaksa un rehabilitācijas pakalpojumi bērniem (līdz 18 g. v.) ar nosūtījumu ir bez maksas. Iestādē piedāvā ārstniecības pakalpojumus gan bērniem, gan pieaugušajiem.

Lai saņemtu multiprofesionālās rehabilitācijas pakalpojumus jābūt ģimenes ārsta vai ārsta-speciālista nosūtījumam pie fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsta. Rehabilitācijas kursu nozīmē fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsts.

Multiprofesionālā rehabilitācija ietver: fizioterapiju, uztura speciālista konsultācijas, audiologopēda nodarbības, fizikālās terapijas procedūras.

Uzziniet vairāk, zvanot uz reģistratūru, tālr.: (+371) 63011748.


 

Pasaules tuberkulozes diena 24.marts! 

Ik gadu 24.marts tiek atzīmēts kā Pasaules Tuberkulozes diena.
Līdzīgi kā citus gadus, arī šogad laika posmā no 19. – 27. martam tiek organizētas dažādas aktivitātes gan Rīgā, gan arī citās Latvijas pilsētās sadarbībā ar Rīgas Domes Labklājības departamentu, Latvijas Sarkano Krustu (LSK), biedrību “DIA+LOGS” un “Baltijas HIV asociāciju”, Latvijas Tuberkulozes fondu un Latvijas pašvaldībām.

Atzīmējot Pasaules TB dienu, šogad tiek organizētas gan atvērtās durvju dienas HIV profilakses punktos, gan iespēja saņemt plaušu speciālista konsultāciju un veikt krēpu testu LSK un biedrības “DIA+LOGS” telpās, apmeklēt lekcijas un mobilo plaušu rentgenu. Visas aktivitātes ir bez maksas un pieejamas ikvienam interesantam!

BUKLETS
BROŠŪRA
AKTIVITĀŠU KALENDĀRS

Vairāk informācija par tuberkulozi un tās profilaksi ir atrodama SPKC mājas lapā.

 

  

Valsts noteiktie atvieglojumi un atbalsts pensijas vecuma personām 2018.gadā

Vairāk informācija pieejama tabulā, kas skatāma šeit.

 

Konkurss "Labākais sociālais darbinieks Latvijā - 2017

Labklājības ministrija (LM) no 16.janvāra līdz 15.februārim izsludina konkursu „Labākais sociālais darbinieks Latvijā – 2017.”. Konkursa mērķis ir apzināt un pateikt paldies sociālajiem darbiniekiem Latvijā, kuri aktīvi un godprātīgi darbojas sociālā darba praksē, sniedz profesionālu atbalstu iedzīvotājiem dažādu sociālo problēmu risināšanā un novēršanā un popularizē sociālā darbinieka profesiju Latvijā.

Pretendenti tiek izvirzīti un vērtēti šādās nominācijās:
· Labākais iedzīvotāju izvirzītais sociālā dienesta sociālais darbinieks Latvijā 2017
· Labākais iedzīvotāju izvirzītais nevalstiskā sektora sociālais darbinieks Latvijā 2017
· Labākais darba devēja izvirzītais sociālās institūcijas vadītājs Latvijā 2017
· Labākais darba devēja izvirzītais sociālais darbinieks Latvijā 2017

Kandidāts, ar vislielāko punktu skaitu, neatkarīgi no nominācijas tiek nominēts par Labāko sociālo darbinieku Latvijā 2017. gadā.

Konkursu LM īsteno sadarbībā ar Sociālo darbinieku biedrību, Latvijas Pašvaldību savienību,Latvijas Pašvaldību sociālo dienestu vadītāju apvienību un Latvijas Profesionālo sociālā darba speciālistu asociāciju, kuru pārstāvji strādās žūrijā, lai vērtētu iesniegtās anketas un piešķirtu atbilstošus titulus. Žūrija anketas izskatīs un lēmumu pieņems līdz 2018.gada 16.martam.

Pieteikumu aizpildīšana notiek elektroniski vietnē:
·        https://www.visidati.lv/aptauja/1329287782/ - aizpilda darba devēji, profesionālās un nevalstiskās apvienības;
·        https://www.visidati.lv/aptauja/1329206138/  - aizpilda iedzīvotāji, privātpersonas (saites ir pieejamas LM mājas lapā), anketas ir sastādītas elektroniski, paredzot, ka katram pieteicējam par pretendentu jāsniedz atbildes uz visiem anketas jautājumiem, tā izslēdzot iespēju sniegt dažādas, pārāk izvērstas un subjektīvas atbildes, nodrošinot līdzvērtīgas prasības un iespējas pret visiem pretendentiem.
Kandidāts, kura praksi un zināšanas anketas aizpildītājs novērtējis piešķirot katrā anketas jautājumā un anketas summā maksimālo punktu skaitu, netiks vērtēts, sakarā ar to, ka, iespējams, novērtējot ar maksimālo punktu skaitu visās jautājumu kategorijās, anketas iesniedzējs nav bijis objektīvs, neskatoties uz pieņēmumu, ka katrs pieteikuma iesniedzējs ir labticīgs tās aizpildīšanā.

 

Informācija pieejama arī LM interneta vietnē www.lm.gov.lv

KONKURSA NOLIKUMS

 

Jauni informatīvie materiāli

Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) ir izstrādājis jaunus informatīvos materiālus:

1. Informatīvus materiālus par onkoloģiskajām slimībām:

2. Informatīvus materiālus par infekcijas slimībām:

3. Brošūras:

Aicinām Jūs saņemt šos un citus SPKC izstrādātos informatīvos materiālus veselības veicināšanas jomā, kurus varat aplūkot SPKC interneta vietnē, sadaļā “Informatīvi izdevumi” – www.spkc.gov.lv

Informatīvos materiālus bez maksas, drukātā formātā ir iespējams saņemt SPKC, Duntes ielā 22, k-5, no plkst. 8:30 – 17:00. Lūgums par nepieciešamo materiālu skaitu un ierašanās laiku ziņot vismaz 2 dienas pirms plānotās materiālu saņemšanas, zvanot pa tālr. 67387615, vai rakstot uz e-pastu: kristine.sica@spkc.gov.lv.
 

Sociālās atbildības projekta „Izglābsim 100 bērnus”

Sociālās atbildības projekta „Izglābsim 100 bērnus” ietvaros ir izdota grāmata "Gribu būt tētis" 20 000 eksemplāros, kuras paredzētas jaunajiem un topošajiem vecākiem, īpaši tētiem. 
Grāmatu "Gribu būt tētis" var aplūkot šeit.

 

 

„Maziem mirkļiem ir liela nozīme”

 Labklājības ministrija, kas iniciējusi kampaņu „Maziem mirkļiem ir liela nozīme” aicina visas Latvijas ģimenes, nevalstiskās organizācijas, pašvaldības, un citas organizācijas, kā arī uzņēmumus 10.decembrī piedalīties akcijā, iedibinot jaunu tradīciju – svētdienu, kas tiek pavadīta ģimenes lokā sirsnīgi un interesanti.

Lai veicinātu vecākus pavadīt vairāk laika kopā ar bērniem, Labklājības ministrijas iniciētā projekta ietvaros tiek organizēta akcija “Maziem mirkļiem ir liela nozīme”, kura norisināsies 10. decembrī. 
Ar šo akciju kampaņas organizatori vēlas iedibināt jaunu tradīciju – svētdienu, kas tiek pavadīta ģimenes lokā, mudinot vecākus veltīt kaut pavisam nedaudz vairāk laika kopā ar saviem bērniem.

Akcijā ar savu iniciatīvu organizēt ģimenes dienu tiek mudināti piedalīties arī visas Latvijas nevalstiskās organizācijas, skolas, pašvaldības un uzņēmēji.

Akcijas “Maziem mirkļiem ir liela nozīme” aktivitātes var veikt dažādi, piemēram, kopīgi pagatavojot pusdienas, sarīkojot spēļu pēcpusdienu, aizbraucot uz tuvāko pastaigu taku, parku vai dodoties pastaigā gar jūru. Ikvienam kopīgi pavadītam mirklim ir nozīme.

Saturiski daudzveidīgās kampaņas klipi pauž – lai būtu kopā, laika daudz nevajag, jo arī mazi mirkļi nozīmē ļoti daudz. Sociālās kampaņas ietvaros ir izstrādāts informatīvais materiāls, kurā apkopotas 1000 idejas, kā kvalitatīvi pavadīt laiku ar bērniem. Šo informatīvo e-bukletu var lejupielādēt šeit.

 

"HIV testēšanās nedēļa 2017"

 No 17. līdz 24.novembrim Latvijā norisinās akcija "HIV testēšanās nedēļa 2017", kuras ietvaros jebkurš Latvijas iedzīvotājs ir aicināts veikt HIV testu un saņemt speciālista konsultāciju bez maksas.

HIV testēšanās nedēļas mērķis ir aktualizēt HIV testa veikšanas nepieciešamību un nozīmi.

HIV testu akcijas ietvaros iespējams veikt kādā no 17 vietām visā Latvijā, par kurām vairāk varat uzzināt šeit.

HIV testu HIV profilakses punktos (HPP) ir iespējams veikt ne tikai šīs akcijas ietvaros, bet arī ikdienā - bez maksas un anonīmi kādā no 20 HPP 16 pašvaldībās. Vairāk informācija par HPP varat uzzināt www.spkc.gov.lv sadaļā "HIV profilakses punkti".

Konsultāciju diena

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2017.gada 21.novembrī  (Saulaines Sociālajā centrā) piedāvā konsultācijas pašvaldības iestāžu darbiniekiem un iedzīvotājiem .

-        - Bērnu, vecāku un pieaugušo tiesības, pienākumi un atbildība;

-        - Konfliktsituācijas izglītības un citās iestādēs, kuras nodrošina pakalpojumus bērniem;

-        - Saskarsmes jautājumi un citi jautājumi, kas saistīti ar bērnu tiesību un interešu nodrošināšanu. 

Konsultācijas paredzētas no plkst. 10.00 līdz 11.00 (institūciju darbiniekiem), no 11.00 līdz 12.00 (iedzīvotājiem). Sarunās ar iestāžu darbiniekiem tiks sniegta informācija par aktualitātēm inspekcijas darbā.

Ja ir iepriekš zināmi jautājumi, situācijas, par kurām nepieciešams inspekcijas viedoklis, lūgums iestādēm minētos jautājumus iepriekš sūtīt uz e-pastu: sindijs.logins@bti.gov.lv

 

Par atbalsta personas pakalpojuma ieviešanu 

Labklājības ministrija informē, ka Labklājības ministrijas īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta „Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide” (projekta Nr.9.2.2.2/16/I/001) ietvaros biedrība “Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem “ZELDA”” (turpmāk - RC ZELDA) no 2017. gada 1. jūlija nodrošina atbalsta personas pakalpojuma izstrādi un ieviešanu.

Atbalsta personas pakalpojuma mērķis ir nodrošināt personu ar garīga rakstura traucējumiem (gan personu ar psihiskām saslimšanām, gan personu ar intelektuālās attīstības traucējumiem) cilvēktiesību ievērošanu, ieviešot rīcībspējas ierobežošanai alternatīvu tiesību un interešu aizsardzības mehānismu – atbalstīto lemtspēju . Atbalsta personas uzdevums būs palīdzēt personām ar garīga rakstura traucējumiem plānot un pašām pieņemt lēmumus par savu dzīvi, veselības un sociālo aprūpi, finansēm un īpašumiem. 

Lasīt vairāk šeit

Rundāles novada Sociālais dienests aicina uz vasaras skolas pasākumu personām ar īpašām vajadzībām ”Taureņi lido vasarā”


Rundāles novada seniorus aicina ekskursijā uz Vidzemi

29. augustā Rundāles novada Sociālais dienests organizē ekskursiju novada senioriem. Šogad plānots apmeklēt gleznaino Cesvaines pili  un Cesvaines luterāņu baznīcu, kā arī izbaudīt braucienu ar Gulbenes bānīti.

Pieteikšanās ekskursijai  paredzēta līdz 21.augustam Rundāles novada Sociālajā dienestā vai zvanot pa tālruņiem 26674834 (Kristīne Brūvele, Sociālā dienesta vadītāja), 29440882 (Sandra Upīte, Sociālā dienesta darbiniece), 25633422 (Laima Artimoviča, Sociālā dienesta darbiniece).

Vairāk lasi šeit

Lūdz palīdzību!

Varbūt tieši Tu vari palīdzēt?  Rundāles novada Sociālais dienests lūdz palīdzēt grūtībās nonākušām novada ģimenēm, ziedojot lietotu bērnu gultiņu, pieaugušo gultu un veļas mašīnu.  Zvani Sociālā dienesta vadītājai Kristīnei Brūvelei, 26674834.

BĒRNU FONDA nometne 2017.gadā

Nometne notiks Pļaviņu novada „Mežezerā”.  (pagājušajā gadā tika atremontētas un uzlabotas atpūtas mājiņas un teritorija). Nometne notiks no 2017.gada 26.jūnija līdz 2017.gada 05.jūlijam. Nometnei  var pieteikt bērnus ar īpašām vajadzībām un bērnus no audžu ģimenēm no 6 līdz 15 gadu vecumam. Priekšroka ir bērniem ar invaliditāti un bērniem, kuri iepriekšējā gadā nav bijuši uz šādu nometni.

Vairāk lasi šeit

Personām, kurām piešķirts bēgļa vai alternatīvās personas statuss

Lai personas ar bēgļa un alternatīvo statusu saņemtu informāciju, konsultācijas un nepieciešamo palīdzību Rundāles novadā, lūdzam vērsties Rundāles novada Sociālajā dienestā: Rundāles novada dome, Pilsrundāle 1, Rundāles pagasts.

Kontaktinformācija

 

Sociālā palīdzība

Pieņemšanas laiki, struktūra un kontakti

Valsts finansētie sociālie pakalpojumi

Saulaines Sociālais centrs

Ieviestie projekti un partneri Krīzes centrs
  Pakalpojumi  

 

Lapa atjaunota: 31.07.2019. 09:58
Eiropas Gada pašvaldība

Kalendārs

P
O
T
C
Pk
S
Sv
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 1920
212223 24 25 26 27
28 29 30 31

Jaunumu liste

Foto

Audio

Video

Aptaujas

Lapā tiek izmantotas sīkdatnes, lai mēs varētu jums piedāvāt labāku saturu. Izmantojot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Labi Uzzināt vairāk