"Rundāles novada sakoptākā sēta" 2019 process un nolikums

Konkursa “Rundāles novada Sakoptākā sēta” 2019.gada vērtēšanas process ir sācies. Konkursa pirmās kārtas vērtēšanas komisija laika posmā no 23.jūlija līdz 31.jūlijam plāno pabeigt Rundāles pagasta, Svitenes pagasta un Viesturu pagasta sētu izvērtēšanu.

Konkursā sētas tiks vērtētas divās grupās: „Lauku sētas ārpus apdzīvotām vietām” un „Ģimenes mājas apdzīvotās vietās” un izvirzīs konkursa otrajai kārtai piecas sakoptākās sētas katrā vērtēšanas grupā.

Rundāles novada Sakoptākā sēta” 1.kārtas vērtēšanas komisija:
1. Rundāles pagasta vērtēšanas komisijas priekšsēdētājs Aigars Sietiņš, izpilddirektors
Komisijas locekļi: Marita Jaungaile un Skujiņa Inese
2. Svitenes pagasta vērtēšanas komisijas priekšsēdētājs Jānis Liepa, Svitenes pagasta pārvaldes vadītājs
Komisijas locekļi: Silva Mežkaucka un Gunta Novika,
3. Viesturu pagasta vērtēšanas komisijas priekšsēdētājs Vitālijs Bļinkovs, Viesturu pagasta pārvaldes vadītājs
Komisijas locekļi: Arvīds Pēkalis un Laima Artimoviča

Laika posmā no 1.augusta līdz 9.augustam konkursa „Rundāles novada sakoptākā sēta” vērtēšanas 2.kārtas komisija plāno izvērtēt 1.kārtā izvirzītās sakoptākās sētas un noteiks Galveno balvu un trīs nomināciju ieguvējus katrā vērtēšanas grupā.

1. Lauku sētu ārpus apdzīvotām vietām vērtēšanas komisija:
Komisijas priekšsēdētāja Inta Klīve, Rundāles novada domes priekšsēdētāja vietniece
Komisijas locekļi: Vita Rozēna, Kristīne Kociņa un Inga Ripa 2018.gada konkursa “Sakoptākā sēta” galvenās balvas ieguvēja.

2. Ģimenes māju apdzīvotās vietās vērtēšanas komisija:
Komisijas priekšsēdētāja Santa Švāģere, Rundāles uzņēmējdarbības un kompetenču attīstības centra vadītāja.
Komisijas locekļi: Aigars Sietiņš, Jānis Liepa, Zane Putāne un 2018.gada konkursa “Sakoptākā sēta” galvenās balvas ieguvēji sētas “Krasti”, Svitenes pagastā, īpašnieki.

 

KONKURSA
„RUNDĀLES NOVADA SAKOPTĀKĀ SĒTA”
NOLIKUMS
Rundāles pagastā, Rundāles novadā
1.      Konkursa organizētājs:
Rundāles novada dome.
2.      Konkursa mērķis:
2.1. Veicināt Rundāles novada teritorijas sakoptību un attīstību;
2.2. Popularizēt Rundāles novada pozitīvo tēlu.
2.3. Popularizēt konkursa uzvarētāju pieredzi
3.      Konkursa norises laiks:
Konkurss „Rundāles novada sakoptākā sēta” tiek organizēts katru gadu laika periodā no 1.jūlija līdz 31.septembrim Rundāles novada teritorijā.
4.      Konkursa vērtēšana notiek punktu sistēmā un šādās grupās:
4.1.Lauku sētas ārpus apdzīvotām vietām;
4.2.Ģimenes mājas apdzīvotās vietās.
5.      Vērtēšanas kritēriji:
Nr.p. k.
Vērtēšanas kritēriji
 
Maksimālais piešķiramais punktu skaits
1
Kopskats un sētas plānojums
10
2
Parādes ieeja
3
3
Iebraucamais ceļš
3
4
Zālājs
3
5
Koki, krūmi un dekoratīvie stādījumi
5
6
Tehnikas novietnes, automašīnu stāvvietas
3
7
Atkritumu savākšanas organizēšana
5
8
Atpūtas vietas
5
9
Teritorijas bērnu atpūtai
5
10
Karoga masts vai karoga turētājs
3
11
Pastkastīte
1
12
Mājas nosaukums
3
13
Papildus punkti
10
 
6.      Konkursa “Rundāles novada Sakoptākā sēta” vērtēšanas komisija:
6.1.kārtas vērtēšanas komisija:
6.1.1.      Rundāles pagasta vērtēšanas komisijas priekšsēdētājs Aigars Sietiņš, izpilddirektors
Komisijas locekļi:        Marita Jaungaile – Rundāles novada iedzīvotāja;
Skujiņa Inese – Rundāles novada kancelejas darbiniece - lietvede.
 
6.1.2.      Svitenes pagasta vērtēšanas komisijas priekšsēdētājs Jānis Liepa, Svitenes pagasta pārvaldes vadītājs
Komisijas locekļi:        Silva Mežkaucka - Svitenes pagasta kapu pārzine;
Gunta Novika – Svitenes skolas vadītāja.
 
6.1.3.      Viesturu pagasta vērtēšanas komisijas priekšsēdētājs Vitālijs Bļinkovs, Viesturu pagasta pārvaldes vadītājs
 
Komisijas locekļi:        Arvīds Pēkalis - pensionārs Viesturu pagastā;
                           Laima Artimoviča – sociālā darbiniece Viesturu pagastā.
 
6.2.2.kārtas vērtēšanas komisijas:
6.2.1.   Lauku sētu ārpus apdzīvotām vietām vērtēšanas komisija:
Komisijas priekšsēdētāja  Inta Klīve, Rundāles novada domes priekšsēdētāja vietniece      
                    Komisijas locekļi:        Vita Rozēna - Pilsrundāles vidusskolas bioloģijas skolotāja;
                           Kristīne Kociņa – Rundāles novada iedzīvotāja;
Iepriekšējā gada konkursa uzvarētājs Lauku sētu ārpus apdzīvotām vietām vērtēšanas grupā.
 
6.2.2.      Ģimenes māju apdzīvotās vietās vērtēšanas komisijas
Komisijas priekšsēdētāja Santa Švāģere, Rundāles uzņēmējdarbības un kompetenču attīstības centra  vadītāja
Komisijas locekļi:        Aigars Sietiņš - izpilddirektors;
Jānis Liepa - Svitenes pagasta pārvaldes vadītājs;
Zane Putāne – Rundāles novada iedzīvotāja;
Iepriekšējā gada konkursa uzvarētājs Ģimenes māju apdzīvotās vietās vērtēšanas grupā.
 
7.      Konkursa norise, uzvarētāju noteikšana un apbalvošana:
7.1.Konkursa „Rundāles novada sakoptākā sēta” izvērtēšana notiek vērtēšanās grupās:
7.1.1.      Lauku sētas ārpus apdzīvotām vietām;
7.1.2.      Ģimenes mājas apdzīvotās vietās.
7.2.Konkursā netiek vērtēti iepriekšējā gada galveno balvu ieguvēju un komisijas locekļu sētas.
7.3.Konkurss „Rundāles novada sakoptākā sēta” notiek divās kārtās:
7.3.1.      Laika posmā no 1.jūlija līdz 31.jūlijam Rundāles, Svitenes un Viesturu pagastos notiek sakoptāko sētu izvērtēšanas 1.kārta. Komisija izvirza konkursa otrajai kārtai ne mazāk par 5 (piecām) sakoptākajām sētām katrā vērtēšanas grupā, par ko tiek uzrakstīts Protokols, kuru paraksta visi komisijas locekļi. Komisija informē visus sakoptāko sētu īpašniekus, kuri izvirzīti vērtēšanai 2.kārtā;
7.3.2.      Laika posmā no 1.augusta līdz 30.septembrim notiek konkursa „Rundāles novada Sakoptākā sēta” izvērtēšanas 2.kārta. Komisija izvērtē 1.kārtā izvirzītās sakoptākās sētas un nosaka Galveno balvu un trīs nomināciju ieguvējus katrā vērtēšanas grupā.
7.4.Konkursa dalībnieku novērtēšana notiek pēc punktu sistēmas. Komisijas locekļi izvērtē redzēto un piešķir punktus katram vērtēšanas kritērijam, aizpilda vērtēšanas tabulu par katru vērtējamo objektu. Komisijas locekļu aizpildītās tabulas tiek apkopotas, izrēķinot kopējo punktu skaitu katrai sētai. Par konkursa Galvenās balvas ieguvēju tiek atzīta Lauku sēta ārpus apdzīvotām vietām un Ģimenes māja apdzīvotās vietās, kuras savā vērtēšanas grupā saņēmušas vislielāko punktu skaitu. Ja punktu kopējais skaits ir vienāds divām vai vairākām sētām, komisijas priekšsēdētājam ir tiesības noteikt Galvenās balvas ieguvēju.
7.5.Katrā vērtējamajā grupā tiek piešķirta viena galvenā balva un trīs nominācijas.
7.6.Konkursa Galvenās balvas ieguvējiem tiek pasniegta plāksne „Rundāles novada sakoptākā sēta”.
7.7. Katrā vērtējamajā grupā trīs nomināciju ieguvējiem tiek piešķirti Rundāles novada domes atzinības raksti un balvas.
7.8.Konkursa abās kārtās nominētajiem sētu īpašniekiem tiek organizēts tematisks labas pieredzes brauciens konkursa budžetā paredzētajās robežās.
7.9.Uzvarētāju apbalvošana notiek svinīgajā pasākumā, kas veltīts Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai.
8.      Konkursa komisija ir tiesīga fotografēt un filmēt vērtējamos objektus un iegūtos materiālus izmantot apbalvošanas pasākumā.
9.      Informācija par konkursa rezultātiem tiek publicēta informatīvajā izdevumā ,,Rundāles novada ziņas" un ievietota Rundāles novada domes mājas lapā www.rundale.lv.
 

 

Rundāles novada domes priekšsēdētājs                                                                 Aivars Okmanis

 

 

Atgriezties atpakaļ
Lapa atjaunota: 23.07.2019. 16:29
Eiropas Gada pašvaldība
Notikumu kalendārs

Lapā tiek izmantotas sīkdatnes, lai mēs varētu jums piedāvāt labāku saturu. Izmantojot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Labi Uzzināt vairāk