Konkursa „RUNDĀLES NOVADA SAKOPTĀKĀ SĒTA” nolikums

 

KONKURSA
„RUNDĀLES NOVADA SAKOPTĀKĀ SĒTA”
NOLIKUMS
Rundāles pagastā, Rundāles novadā
1. Konkursa organizētājs:  Rundāles novada dome.
2. Konkursa mērķis:
2.1. Veicināt Rundāles novada teritorijas sakoptību un attīstību;
2.2. Popularizēt Rundāles novada pozitīvo tēlu.
2.3. Popularizēt konkursa uzvarētāju pieredzi
3. Konkursa norises laiks:
Konkurss „Rundāles novada sakoptākā sēta” tiek organizēts katru gadu laika periodā no 1.jūlija līdz 30.septembrim Rundāles novada teritorijā
4. Konkursa vērtēšana notiek punktu sistēmā un šādās grupās:
4.1. Lauku sētas ārpus apdzīvotām vietām;
4.2. Ģimenes mājas apdzīvotās vietās.
 
5. Vērtēšanas kritēriji:
Nr.p. k.
Vērtēšanas kritēriji
 
Maksimālais piešķiramais punktu skaits
1
Kopskats un sētas plānojums
10
2
Parādes ieeja
3
3
Iebraucamais ceļš
3
4
Zālājs
3
5
Koki, krūmi un dekoratīvie stādījumi
5
6
Tehnikas novietnes, automašīnu stāvvietas
3
7
Atkritumu savākšanas organizēšana
5
8
Atpūtas vietas
5
9
Teritorijas bērnu atpūtai
5
10
Karoga masts vai karoga turētājs
3
11
Pastkastīte
1
12
Mājas nosaukums
3
13
Papildus punkti
10
 
 
 
6. Konkursa “Rundāles novada Sakoptākā sēta” vērtēšanas komisija:
6.1. 1.kārtas vērtēšanas komisija:
6.1.1. Rundāles pagasta vērtēšanas komisijas priekšsēdētājs Aigars Sietiņš, izpilddirektors
Komisijas locekļi: Šulcs Jānis, pensionārs
Marita Jaungaile - apkopēja
Skujiņa Inese – tehniskā sekretāre
 
6.1.2. Svitenes pagasta vērtēšanas komisijas priekšsēdētājs Jānis Liepa, Svitenes pagasta pārvaldes vadītājs
Komisijas locekļi: Silva Mežkaucka - Svitenes pagasta kapu pārzine,
Vija Ripa - biedrības „Sudrabupe” pārstāve
 
6.1.3. Viesturu pagasta vērtēšanas komisijas priekšsēdētājs Vitālijs Bļinkovs, Viesturu pagasta pārvaldes vadītājs
Komisijas locekļi: Arvīds Pēkalis - pensionārs Viesturu pagastā, Laima Artimoviča, Sociālā dienesta darbiniece.
 
7.2. 2.kārtas vērtēšanas komisijas:
7.2.1. Lauku sētu ārpus apdzīvotām vietām vērtēšanas komisija:
Komisijas priekšsēdētāja  Inta Klīve, Rundāles novada domes priekšsēdētāja vietniece      
Komisijas locekļi: Nauris Brūvelis, deputāts
 Vita Rozēna, Pilsrundāles vidusskolas bioloģijas skolotāja,
 Kristīne Kociņa, sabiedrisko attiecību speciāliste
 Iepriekšējā gada konkursa uzvarētājs Lauku sētu ārpus apdzīvotām vietām vērtēšanas grupā
 
7.2.2. Ģimenes māju apdzīvotās vietās vērtēšanas komisijas
Komisijas priekšsēdētāja Ludmila Knoka, deputāte
Komisijas locekļi: Aigars Sietiņš, izpilddirektors
Jānis Liepa, Svitenes pagasta pārvaldes vadītājs
Janīna Bobrova, Rundāles pagasta pensionāre
Iepriekšējā gada konkursa uzvarētājs Ģimenes māju apdzīvotās vietās vērtēšanas   grupā
 
8. Konkursa norise, uzvarētāju noteikšana un apbalvošana:
8.1.       Konkursa „Rundāles novada sakoptākā sēta” izvērtēšana notiek vērtēšanās grupās:
8.1.1.      Lauku sētas ārpus apdzīvotām vietām,
8.1.2.      Ģimenes mājas apdzīvotās vietās.
8.2.       Konkursā netiek vērtēti iepriekšējā gada galveno balvu ieguvēju un komisijas locekļu sētas.
8.3.       Konkurss „Rundāles novada sakoptākā sēta” notiek divās kārtās:
8.3.1.      Laika posmā no 1.jūlija līdz 31.jūlijam Rundāles, Svitenes un Viesturu pagastos notiek sakoptāko sētu izvērtēšanas 1.kārta. Komisija izvirza konkursa otrajai kārtai ne mazāk par 7 (septiņām) sakoptākajām sētām katrā vērtēšanas grupā, par ko tiek uzrakstīts Protokols, kuru paraksta visi komisijas locekļi. Komisija informē visus sakoptāko sētu īpašniekus, kuri izvirzīti vērtēšanai 2.kārtā.
8.3.2.      Laika posmā no 1.augusta līdz 30.septembrim notiek konkursa „Rundāles novada Sakoptākā sēta” izvērtēšanas 2.kārta. Komisija izvērtē 1.kārtā izvirzītās sakoptākās sētas un nosaka Galveno balvu un trīs nomināciju ieguvējus katrā vērtēšanas grupā.
8.4.       Konkursa dalībnieku novērtēšana notiek pēc punktu sistēmas. Komisijas locekļi izvērtē redzēto un piešķir punktus katram vērtēšanas kritērijam, aizpilda vērtēšanas tabulu par katru vērtējamo objektu. Komisijas locekļu aizpildītās tabulas tiek apkopotas, izrēķinot kopējo punktu skaitu katrai sētai. Par konkursa Galvenās balvas ieguvēju tiek atzīta Lauku sēta ārpus apdzīvotām vietām un Ģimenes māja apdzīvotās vietās, kuras savā vērtēšanas grupā saņēmušas vislielāko punktu skaitu. Ja punktu kopējais skaits ir vienāds divām vai vairākām sētām, komisijas priekšsēdētājam ir tiesības noteikt Galvenās balvas ieguvēju.
8.5.       Katrā vērtējamajā grupā tiek piešķirta viena galvenā balva un trīs nominācijas.
8.6.       Konkursa Galvenās balvas ieguvējiem tiek pasniegta plāksne „Rundāles novada sakoptākā sēta”.
8.7.        Katrā vērtējamajā grupā trīs nomināciju ieguvējiem tiek piešķirti Rundāles novada domes atzinības raksti un balvas.
8.8.       Konkursa abās kārtās nominētajiem sētu īpašniekiem tiek organizēts tematisks labas pieredzes brauciens konkursa budžetā paredzētajās robežās.
8.9.       Uzvarētāju apbalvošana notiek svinīgajā pasākumā, kas veltīts Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai.
9.      Konkursa komisija ir tiesīga fotografēt un filmēt vērtējamos objektus un iegūtos materiālus izmantot apbalvošanas pasākumā.
10. Informācija par konkursa rezultātiem tiek publicēta informatīvajā izdevumā ,,Rundāles novada ziņas" un ievietota Rundāles novada domes mājas lapā www.rundale.lv.
 
Sagatavoja Priekšsēdētāja vietniece Inta Klīve
 

 


 

 

 

Atgriezties atpakaļ
Lapa atjaunota: 20.08.2015. 16:16
Eiropas Gada pašvaldība
Notikumu kalendārs

Lapā tiek izmantotas sīkdatnes, lai mēs varētu jums piedāvāt labāku saturu. Izmantojot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Labi Uzzināt vairāk