Personas datu apstrāde

Rundāles novada pašvaldības personas datu apstrāde

Saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības Regulu Nr. 2016/679
 
 
1.      Pārzinis: Rundāles novada dome, reģistrācijas Nr. 90009112819.
2.      Kontaktinformācija: Pilsrundāle 1, Rundāles pagasts, Rundāles novads, LV - 3921, dome@rundale.lv, tālr. +371 639 62 298, fakss:  +371 639 62 533.
3.      Datu apstrāde: Pašvaldība var apstrādāt Jūsu personas datus papīra, elektroniskā formātā, telefoniski vai veicot videonovērošanu. Personas datu apstrādē tiek nodrošināta personas datu apstrādes likuma un citu normatīvo aktu prasību ievērošana.
4.      Personai ir pienākums sniegt personas datus tādā apjomā, lai nodrošinātu pašvaldībai ar normatīvajiem aktiem noteiktās funkcijas un uzdevumus.
5.      Personai ir tiesības vērsties pie pašvaldības, lai veiktu datu labošanu, dzēšanu, apstrādes ierobežošanu normatīvo aktu robežās, vai iebilst pret datu apstrādi, ja tiek konstatēta prettiesiska datu apstrāde.
6.      Personai konstatējot personas datu apstrādes pārkāpumu, ir tiesības iesniegt pretenziju datu apstrādes mērķa īstenotājam, Pārzinim vai Datu valsts inspekcijai.
7.      Datu apstrādes mērķi, tiesiskais pamats, saņēmēju kategorijas un mērķu īstenotāji (detalizētāku informāciju par mērķiem var saņemt, vēršoties pie personas datu aizsardzības speciālista ).
8.      Datu apstrādes tiesiskums. Personas datu apstrāde saskaņā ar Eiropas parlamenta un padomes regulas (ES) 2016/679  II nodaļas 6.pantu un citiem jomu reglamentējošiem tiesību aktiem:
 
 
N.p.k.
Personas datu apstrādes mērķis
Personas datu saņēmēja kategorijas
1.       
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības administrēšana
Valsts kontrolējošās un uzraugošās institūcijas, valsts institūcijas, sociālo pakalpojumu un sociālās aprūpes sniedzēji, t.sk. Valsts un darbanespēju ekspertīzes ārstu valsts komisija, Sociālās integrācijas valsts aģentūra, normatīvajos aktos noteiktie subjekti
2.       
Izglītības pieejamības nodrošināšana
Valsts kontrolējošās, uzraugošā institūcijas, valsts un pašvaldību institūcijas, izglītības atbalsta iestādes, normatīvajos aktos noteikti subjekti.
3.       
Sabiedriskās kārtības nodrošināšana, noziedzīgu nodarījumu novēršana vai atklāšana saistībā ar īpašuma aizsardzību un personu vitāli svarīgu interešu t.sk. dzīvības un veselības aizsardzību
Tiesībsargājošās iestādes, operatīvās darbības subjekti, valsts drošības iestādes, normatīvajos aktos noteikti subjekti.
4.       
Nepilngadīgo un rīcībnespējīgu personu tiesību aizsardzība
Valsts kontrolējošās un uzraugošās institūcijas, tiesībsargājošās institūcijas, audzināšanas iestādes, aprūpes iestādes, ārpusģimenes pakalpojumu sniedzēji, valsts institūcijas, normatīvajos aktos noteikti subjekti.
5.       
Iedzīvotāju dzīvesvietas deklarēšanas un reģistrēšanas administrēšana
Valsts kontrolējošās institūcijas, valsts institūcijas, normatīvajos aktos noteiktie subjekti.
6.       
Civilstāvokļa aktu reģistrācijas administrēšana
Valsts kontrolējošās institūcijas, valsts institūcijas, normatīvajos aktos noteiktie subjekti.
7.       
Nekustamo īpašumu administrēšana
Valsts kontrolējošās un uzraugošās institūcijas, valsts institūcijas, normatīvajos aktos noteiktie subjekti.
8.       
Būvniecības procesa tiesiskuma nodrošināšana
Valsts kontrolējošās un uzraugošās institūcijas, valsts institūcijas, normatīvajos aktos noteiktie subjekti.
9.       
Administratīvo pārkāpumu uzskaite
Valsts kontrolējošās un uzraugošās institūcijas, normatīvajos aktos noteiktie subjekti.
10.  
Iepirkumu procedūras administrēšana
Valsts uzraugošās un kontrolējošās institūcijas, normatīvajos aktos noteiktie subjekti.
11.  
Projektu administrēšana
Valsts uzraugošās un kontrolējošās institūcijas, valsts institūcijas, normatīvajos aktos noteiktie subjekti
12.  
Komunālo pakalpojumu administrēšana
Valsts uzraugošās un kontrolējošās institūcijas, valsts institūcijas, normatīvajos aktos noteiktie subjekti
13.  
Valsts pārvaldes e-pakalpojumu nodrošināšana
Valsts uzraugošās un kontrolējošās institūcijas, valsts institūcijas, normatīvajos aktos noteiktie subjekti
14.  
Kultūrvēsturisko vērtību un jaunrades saglabāšana un attīstība
Sabiedrība, valsts kontrolējošās un uzraugošās institūcijas, valsts institūcijas, normatīvajos aktos noteiktie subjekti.
15.  
Dokumentu aprites vadība
Datu subjekti, valsts kontrolējošās un uzraugošās institūcijas, valsts institūcijas, normatīvajos aktos noteiktie subjekti.
16.  
Grāmatvedības organizēšana
Datu subjekti, valsts kontrolējošās un uzraugošās institūcijas, valsts institūcijas, normatīvajos aktos noteiktie subjekti.
17.  
Personāla lietu administrēšana
Valsts uzraugošās un kontrolējošās institūcijas, normatīvajos aktos noteiktie subjekti.
18.  
Juridiskā atbalsta un tiesiskuma nodrošināšana
Datu subjekti, valsts uzraugošās un kontrolējošās institūcijas, normatīvajos aktos noteiktie subjekti.
19.  
Sabiedrības informēšana t.sk. Internet vietņu pārvaldība
Sabiedrība, datu subjekti, institūcijas, normatīvajos aktos noteiktie subjekti.

Ja Jums rodas jautājumi vai komentāri par to kā Rundāles novada pašvaldība apstrādā personas datus, Jūs variet rakstīt Rundāles novada domei uz dome@rundale.lv

Lapa atjaunota: 04.12.2018. 19:46
Eiropas Gada pašvaldība

Kalendārs

P
O
T
C
Pk
S
Sv
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Lapā tiek izmantotas sīkdatnes, lai mēs varētu jums piedāvāt labāku saturu. Izmantojot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Labi Uzzināt vairāk