RND 2019.gada saistošie noteikumi

 

 1. Par Rundāles novada domes 2019.gada saistošajiem noteikumiem Nr. 5 „Par grozījumiem Rundāles novada domes 2009.gada saistošajos noteikumos Nr.10 „Par Rundāles novada domes nodevām””. PDF,
 Pielikums
Pielikums
 2. Par Rundāles novada iedzīvotāju aptaujas organizēšanu. PDF
 3. Par Rundāles novada domes 2019.gada saistošajiem noteikumiem Nr.7 „Grozījumi Rundāles novada domes 2018. gada 28. decembra saistošajos noteikumos Nr. 12 “Par Rundāles novada domes budžetu 2019.gadam”. PDF
Pielikums
Pielikums
 4. Par Rundāles novada pašvaldības izīrēto dzīvokļu atsavināšanas uz nomaksu nosacījumiem.  PDF
Pielikums
5.
Par Rundāles novada domes 2019.gada 28.februāra saistošo noteikumu Nr. 1 „Grozījumi Rundāles novada domes 2018. gada 28. decembra saistošajos noteikumos Nr. 12 “Par Rundāles novada domes budžetu 2019.gadam”.
 6. Par nomas pakalpojumu maksas cenrāža apstiprināšanu Rundāles novada pašvaldības izglītības iestādē Pilsrundāles vidusskola. PDF
 7. Par grozījumiem Rundāles novada pašvaldības 2017. gada 27. aprīļa lēmumā Nr.5 “Par nolikuma “Līdzfinansējuma piešķiršanai uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai “Īsteno savu ideju Rundālē”” apstiprināšanu”

PDF
Pielikums

 8. Par Rundāles novada pašvaldības 2018.gada finanšu pārskata apstiprināšanu. PDF
 9. Par precizējumiem Rundāles novada domes 2019.gada 28.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.2 “Par licencēto makšķerēšanu Lielupē Rundāles novada pašvaldības administratīvajā teritorijā no 2019. līdz 2021.gadam”.

PDF
Pielikums
Pielikums

10. Par Rundāles novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 8 „Rundāles novada pašvaldības ūdensapgādes, kanalizācijas tīklu un decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas, uzskaites, lietošanas un aizsardzības noteikumi”. PDF
11. Par Rundāles novada domes 2019.gada 28.februāra saistošo noteikumu Nr.2 „Par licencēto makšķerēšanu Lielupē, Rundāles novada pašvaldības administratīvajā teritorijā no 2019. līdz 2021.gadam” apstiprināšanu. 
 12. Par vidējā termiņa autoceļiem un ielām paredzētās mērķdotācijas izlietojuma programmas
apstiprināšanu.

PDF
Pielikums

 13. Par Rundāles novada attīstības programmas 2019.-2025. gadam apstiprināšanu. PDF
14.  Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifu Rundāles novada pašvaldībā. PDF
15. Par Rundāles novada domes 2018.gada 27.septembra saistošo noteikumu Nr.8 „Rundāles novada pašvaldības ūdensapgādes, kanalizācijas tīklu un decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas, uzskaites, lietošanas un aizsardzības noteikumi”

PDF
PDF
Pielikums

 16. Par Rundāles novada Investīciju plāna 2019.-2021.gadam apstiprināšanu. PDF
 17. Par projekta „Aprīkojuma iegāde dienas aprūpes centra izveidei Rundāles novadā” sagatavošanu un iesniegšanu 9.3.1.1. pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” (ERAF) otrajā atlases kārtā. PDF
18. Par Rundāles novada pašvaldības Mājokļu politikas vadlīniju apstiprināšanu.

PDF
Pielikums

19. Par īres maksas noteikšanu Rundāles novada domes īpašumā vai valdījumā esošajām
dzīvojamām telpām.
PDF

 Rundāles novada domes saistošo noteikumu projekti:

  •  Par Rundāles novada domes 2019.gada 27.jūnija saistošo noteikumu Nr.6 „Par koku ciršanu ārpus meža” apstiprināšanu. (PDFPielikums )

 

Lapa atjaunota: 05.08.2019. 11:24
Eiropas Gada pašvaldība

Kalendārs

Jaunumu liste

Foto

Audio

Video

Aptaujas

Lapā tiek izmantotas sīkdatnes, lai mēs varētu jums piedāvāt labāku saturu. Izmantojot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Labi Uzzināt vairāk