Laipni lūgts manā pusē („Welcome to MySide”)

 

Laika posmā no 2015.gada 1.septembra līdz 2016.gada 1.martam Rundāles novada dome sadarbībā ar Angiari pašvaldību Itālijā īstenoja jauniešu apmaiņas projektu „Welcome to MySide” („Laipni lūgts manā pusē”) „ERASMUS +: Jaunatne darbībā” programmas ietvaros. Projekts ietvaros 2016.gada sākumā divdesmit Angiari pašvaldības jaunieši viesojās Rundālē. Apmaiņas vizīte ilga sešas dienas un tās ietvaros Angiari pašvaldības jaunieši kopā ar Rundāles novada jauniešiem neformālā gaisotnē izzināja Latvijas un Itālijas kultūru, tradīcijas, stereotipus, iesaistīšanās iespējas un ieguvumus sabiedriskās un politiskās norisēs, kā arī pievērsās citiem jauniešiem svarīgiem jautājumiem.


Projekta mērķis ir aktivizēt jauniešu iniciatīvu un iesaistīšanos dažādās sabiedrības aktivitātēs, motivēt viņus ieņemt aktīvu dzīves pozīciju, kā arī veicināt izpratni par dažādām kultūrām.
Kopējās projekta izmaksas veido15 224 eiro, kas pilnībā tiks segti no „ERASMUS +” programmas līdzekļiem.
Projektu jau sākot ar tā idejas izstrādi ir veidojuši paši jaunieši, aktivitātēs iekļaujot viņiem pašiem interesējošus jautājumus un tematus. Abu valstu jaunieši ar augstu atbildības sajūtu iesaistījās visu projekta aktivitāšu plānošanas procesos, ģenerējot idejas, plānojot aktivitāšu norisi, detaļas, veicot nepieciešamos sagatavošanās darbus, kā arī organizējot visu aktivitāšu norisi.
Projekta aktivitātes
Iepriekšējās plānošanas vizīte: 2015.gada 24.-26. novembris
Vizītes mērķis:  abu jauniešu grupu (Rundāle – LV, Angiari – IT) pārstāvju tikšanās, lai pārrunātu sagatavošanās darbus projektam, gaidāmās projekta aktivitātes, aktivitāšu plānu un norises vietas, novērtētu iespējamos riskus un apmeklētu aktivitāšu norises vietas.
 
Jauniešu apmaiņas vizīte: 2016.gada 6.-11.janvāris
Sešu apmaiņas vizītes dienu laikā jaunieši mērķtiecīgi strādā saskaņā ar projekta aktivitāšu tematiku, izzinot personīgo, vietējo un Eiropas identitāti, kultūras atšķirības, diskutējot par aktīvu jauniešu nostāju un attieksmi attiecībā uz dzīves vietu, apkārtējo vidi, veselīgu dzīvesveidu u.c.
2016.gada 5.janvāris – delegācijas ierašanās
1.diena – IEPAZĪŠANĀS: 6.janvāris, 2016.gads
Dienas moto: Es iesaistos!
Pārrunas par projekta gaitu. Savstarpējās iepazīšanās aktivitātes. Diskusija par stereotipiem – tipiskais latvietis, tipiskais itālis. Tikšanās ar Rundāles novada pašvaldības pārstāvjiem, diskusija par jauniešu iniciatīvu, līdzdalību un iesaistīšanos dažādos sabiedriskajos procesos.
2.diena – MySide: 7.janvāris, 2016.gads
Dienas moto: Es PAR tīru un sakoptu VIDI!
Jaunieši iepazīstināja ar savu dzimto pusi. No otrreizējās pārstrādes materiāliem, strādājot ar kolāžas tehniku, tika gatavoti katra individuālais alter-ego - avatārs. Diskusija „Es iestājos par vidi” - par jauniešu aktīvo lomu un nostāju dažādos ar vidi saistītos jautājumos. Aktivitātes „Te nu mēs esam” ietvaros jaunieši demonstrēja sagatavotos mājas darbus – video par savu dzimto pusi, atklājot pārējiem jauniešu apmaiņas dalībniekiem savu redzējumu par dažādām norisēm dzīves vietās. Svitenē, jauniešiem kopā darbojoties nelielās jauktās grupās, tika veidotas foto reportāžas un videosižeti par iespējamiem risinājumiem Svitenes muižas  attīstībai.
3.diena – LĪDZDARBOJIES!: 8.janvāris, 2016.gads
Dienas moto: Es pats radu savu dzīvi!
Diena veltīta, lai jauniešus motivētu būt aktīviem savas dzīves noteicējiem – veselīgs dzīves veids, diskusijas par savu individuālo mērķu sasniegšanu, komandas veidošanas aktivitātes. Sporta pēcpusdiena – futbols, sporta sacensības jauktās grupās. Rundāles pils muzeja apmeklēšana, lai gūtu ieskatu Rundāles vēsturē, iepazītu 18.gadsimta dzīvestilu. Diskusijas par turpmāko sadarbību, iespējamiem kopprojektiem.
4.diena – IZEJ ĀRĀ! : 9.janvāris, 2016.gads
Dienas moto: Esi aktīvs – Skaties! Domā! Dalies!
Līdztekus aktivitātēm, kuru ietvaros jaunieši iepazinās un paši izmēģināja spēkus latviešu un itāļu nacionālo ēdienu pagatavošanā, jaunieši apmeklēja Bauskas pilskalnu.
5.diena – REDZI UN SAJŪTI!: 10.janvāris, 2016.
Dienas moto: Tikai esot šeit un tagad tu patiesi vari izjust to, kas notiek tev apkārt
Diena veltīta, lai jaunieši sadarbojoties iepazītu Latvijas galvaspilsētu – Rīgu. Orientēšanās un komandas aktivitātes. Vēstures liecības, kas veido tautas portretu.
6.diena – Runā!: 11.janvāris, 2016
Dienas moto: Mums ir ko teikt!
Dienas ietvaros jaunieši apkopoja un dokumentēja projekta ietvaros gūto pieredzi. Dienas noslēgumā notika konference, kur piedalījās Rundāles novada jaunieši, aktīvie sabiedrības pārstāvji, pašvaldības pārstāvji, lai iepazītos ar projekta ietvaros gūtajām atziņām.
2016.gada 12.janvāris – atvadīšanās
Projekta rezultāti:
·         Attīstīta izpratne par personīgo, vietējo un Eiropas mēroga identitāti, kultūras atšķirībām un izteiksmes veidiem
·         Uzlabotas zināšanas par citu kultūru,  veselīgu dzīvesveidu, vietējām kultūras realitātēm
·         Veicināta izpratne par aktīvu pozīciju ar vides aizsardzību un jauniešu iniciatīvu saistītos jautājumos
·         Attīstītas jauniešu kompetences  - savstarpējā komunikācija svešvalodā, praktiskās vadības prasmes – plānošana, projekta aktivitāšu organizēšana, problēmu risināšana, analītiskās spējas, pašiniciatīva, starppersonu, starpkultūru un sociālās kompetences
Projekta ietvaros gūtā pieredze ir radījusi stabilu pamatu turpmākajai savstarpējai sadarbībai dažādos līmeņos: jaunieši – jaunieši (LV-IT), pašvaldība – pašvaldība (IT-LV), jaunieši – pašvaldība (LV-LV, IT-IT). Augstāk minētās prasmes un zināšanas veicinās katra dalībnieka pašnovērtējuma paaugstināšanos, iniciatīvu, konkurētspēju turpmākajā dzīvē.
 
Projekta kontaktpersona:
Laura Arente, Rundāles novada projektu speciāliste
Tālr.: +371 29906233, e-pasts: laura.arente@rundale.lv
 

Stefania Tomaroli, vecāku padomes pārstāve un konsultante
Tālr.: +393 455093389, e-pasts: stefania.tomaroli@gmail.com

 

 

Informācija FACEBOOK.COM:

 


Projekta aktualitātes:
 

 

 Welcome to MySide

Photo Diary

Also search on Facebook.com => Welcome to MySide

Planning in progress - TO DO list, interviews, responsibilities, presentations, videos, youth iniciative, cooking race, photo orientation, sport activities, energyzers and more ..and more.. about #WelcometoMySide