Realizētie projekti

„Mēs esam TE.LV!” - Rundāles novada dome
„Mēs esam TE.LV!”
Projekta mērķis: Veicināt Rundāles novada jauniešu piederības sajūtu savai valstij un novadam, stiprināt paaudžu saiknes, kā arī veicināt vispusīgu personības attīstību, organizējot neformālās mācīšanās aktivitātes un īstenojot Rundāles novada Jauniešu centra pasākumus, sadarbībā ar Rundāles novada jauniešu nevalstiskajām organizācijām.
Lasīt vairāk
Laipni lūgts manā pusē („Welcome to MySide”) - Rundāles novada dome
Laipni lūgts manā pusē („Welcome to MySide”)
Laika posmā no 2015.gada 1.septembra līdz 2016.gada 1.martam Rundāles novada dome sadarbībā ar Angiari pašvaldību Itālijā īstenoja jauniešu apmaiņas projektu „Welcome to MySide” („Laipni lūgts manā pusē”) „ERASMUS +: Jaunatne darbībā” programmas ietvaros. Projekts ietvaros 2016.gada sākumā divdesmit Angiari pašvaldības jaunieši viesojās Rundālē. Apmaiņas vizīte ilga sešas dienas un tās ietvaros Angiari pašvaldības jaunieši kopā ar Rundāles novada jauniešiem neformālā gaisotnē izzināja Latvijas un Itālijas kultūru, tradīcijas, stereotipus, iesaistīšanās iespējas un ieguvumus sabiedriskās un politiskās norisēs, kā arī pievērsās citiem jauniešiem svarīgiem jautājumiem.
Lasīt vairāk
„AIZIET!” - Rundāles novada dome
„AIZIET!”
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra apstiprinājusi Rundāles novada domes iesniegto projekta pieteikumu „AIZIET!”, kas tiks īstenots no aprīļa līdz septembra beigām, paredzot plašu aktivitāšu klāstu jauniešu pilsoniskās aktivitātes un piederīguma sajūtas stiprināšanai, radošuma un mērķtiecības attīstībai.
Lasīt vairāk
Iesaisties un iegūsti (Involving=Gaining) - Rundāles novada dome
Iesaisties un iegūsti (Involving=Gaining)
2015.gada jūnijā Rundāles novadā tiks īstenots starptautisks projekts, kurā līdz ar Rundāles novada pašvaldību iesaistīsies Pakrojas pašvaldība no Lietuvas, Halingas pašvaldība no Igaunijas un Uggiate Trevano pašvaldība no Itālijas. Projekts „Iesaisties un iegūsti” ( “Involving=Gaining”) tiks īstenots Eiropas Savienības programmas “Eiropa Pilsoņiem” ietvaros un tā mērķis ir attīstīt iedzīvotāju izpratni par iesaistīšanos lēmumu pieņemšanas procesos, veicinot to aktīvu pilsonisko līdzdalību vietējā, reģionālajā un nacionālajā mērogā, kā arī ES līmeņa demokrātijas procesos.
Lasīt vairāk
Publisko interneta pieejas punktu attīstība Rundāles novadā - Rundāles novada dome
Publisko interneta pieejas punktu attīstība Rundāles novadā
Rundāles novada dome uzsāk īstenot projektu „Publisko interneta pieejas punktu attīstība Rundāles novadā” ar mērķi ir paaugstināt piekļuves iespējas internetam pēc iespējas plašākām Rundāles novada sabiedrības grupām. Projekta ietvaros iedzīvotājiem tiks radītas iespējas piekļuvei publiskās pārvaldes, novada un komercsabiedrību piedāvātajiem elektroniskajiem pakalpojumiem un informācijai, tādējādi veicinot iedzīvotāju iekļaušanos sabiedrības sociālajos, ekonomiskajos un kultūras procesos un uzlabojot viņu dzīves kvalitāti.
Lasīt vairāk
Radošā darbnīca „Veidojam ar prieku” - Rundāles novada dome
Radošā darbnīca „Veidojam ar prieku”
Projekta „Radoša darbnīca „Veidojam ar prieku”” ietvaros Pilsrundāles vidusskolas struktūrvienībā Bērsteles skolā tiks veikts telpu remonts un aprīkota virtuve, izveidojot saieta vietu visiem, kam patīk radoši izpausties.
Lasīt vairāk
Sporta inventāra iegāde Rundāles novada vispārējās izglītības iestādēs - Rundāles novada dome
Sporta inventāra iegāde Rundāles novada vispārējās izglītības iestādēs
Projekta mērķis ir nodrošināt pilnvērtīgu inventāru Pilsrundāles vidusskolai un tās struktūrvienībām (Bērsteles un Svitenes skolai), pirmsskolas izglītības iestādei „Mārpuķīte”, lai nodrošinātu izglītojamiem nepieciešamās fiziskās aktivitātes atbilstoši vispārējās izglītības standartiem un vadlīnijām, kā arī interešu un profesionālās ievirzes izglītības nodarbībām, tādējādi īstenojot daudzveidīgas sporta aktivitātes un profesionālās sporta iemaņas, veicinot izglītojamo vēlmi attīstīt fiziskās spējas un pamatprasmes, sekmējot harmonisku fizisko un garīgo attīstību, stiprinot veselību.
Lasīt vairāk
Apmācības Rundāles novada jauniešiem dzīvei un darba tirgum nepieciešamo kompetenču attīstībai - Rundāles novada dome
Apmācības Rundāles novada jauniešiem dzīvei un darba tirgum nepieciešamo kompetenču attīstībai
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra apstiprinājusi Rundāles novada domes iesniegto projekta pieteikumu „Apmācības Rundāles novada jauniešiem dzīvei un darba tirgum nepieciešamo kompetenču attīstībai”. Projekts tiks īstenots no šāda gada jūlija līdz septembrim, paredzot plašu aktivitāšu klāstu jauniešu kompetenču un iemaņu attīstībai. Projekta kopējās izmaksas sastāda 4399,52 eiro, kur 100% ir valsts budžeta finansējums.
Lasīt vairāk
Lapa atjaunota: 11.10.2013. 03:20
Eiropas Gada pašvaldība

Kalendārs

P
O
T
C
Pk
S
Sv
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Jaunumu liste

Foto

Audio

Video

Aptaujas