Pašvaldības policijaRundāles novada pašvaldības policijas inspektors Mārtiņš Brikers
Kontakttālrunis: 29 145 194
E-pasts: martins.brikers@rundale.lv

 

Rundāles novada pašvaldības policijas inspektore Kristīne Leitere-Ozoliņa

Kontakttālrunis: 25 714 418

E-pasts: kristine.leitere_ozolina@rundale.lv

 

 

   

 PIEŅEMŠANAS LAIKI

 Bauskas novada pašvaldības iestādē "Rundāles novada dome" "Pilsrundāle 1", Rundāles pag.
 Pirmdienās  plkst. 13.00 - 18.30
   
Saulaines sociālā centra ēkā Saulainē, Rundāles pag.
Katra mēneša  plkst. 08.00 - 12.00
pirmajā un trešajā piektdienā  
   
Svitenes pagasta pārvaldē "Pagastmāja", Svitene, Svitenes pag.
Katra mēneša  plkst. 13.00 - 16.00
otrajā un ceturtajā trešdienā  
   
Viesturu pagasta pārvaldē Bērsteles iela 4, Bērstele, Viesturu pag.
Katra mēneša pirmajā plkst. 13.00 - 16.00
un trešajā trešdienā  
   
Viesturu kultūras centrā Viesturos, Viesturu pag.
Katra mēneša pirmajā plkst. 09.00 - 12.00
un trešajā trešdienā  
   
PAŠVALDĪBAS POLICIJAS INSPEKTORA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS

Pamatpienākumi:

1.   likumpārkāpumu profilakse;

2.   novērst un pārtraukt sabiedriskās kārtības pārkāpumus; nodrošināt kārtību uz ceļiem, ielās, laukumos, parkos, sabiedriskā transporta līdzekļos un citās publiskās vietās;

3.   kontrolēt pašvaldības saistošo noteikumu ievērošanu, par kuru pārkāpšanu paredzēta administratīvā atbildība; uzlikt un piedzīt naudas sodus par šo noteikumu pārkāpšanu;

4.   novērst un pārtraukt administratīvos pārkāpumus, noskaidrot vainīgos; savas kompetences ietvaros sastādīt protokolus, izskatīt lietas par šiem pārkāpumiem vai arī nodot tās izskatīšanai pēc pakļautības;

5.   atklāt administratīvo pārkāpumu cēloņus un tos veicinošos apstākļus un veikt pasākumus to novēršanai; piedalīties personu tiesiskajā audzināšanā;

6.   savlaicīgi reaģēt uz sniegto informāciju, kā arī nodot kompetentām amatpersonām un institūcijām saņemto informāciju par personu vai sabiedrības drošību apdraudošiem notikumiem (avārijām, ugunsgrēkiem, katastrofām, stihiskām nelaimēm un citiem gadījumiem);

7.   sniegt neatliekamo palīdzību personām, kuras cietušas likumpārkāpumu rezultātā, nelaimes gadījumos vai atrodas bezpalīdzības stāvoklī, kā arī sniegt palīdzību nepilngadīgām personām, kas palikušas bez vecāku vai viņu aizstājēju uzraudzības.

 

     Vispārējās tiesības:

1.   prasīt, lai personas pārtrauc likumpārkāpumus un citu rīcību, kura traucē policijas pilnvaru izpildi, kā arī pielietot pret likumpārkāpējiem paredzētos piespiedu līdzekļus;

2.   pārbaudīt personām personību apliecinošos dokumentus un citus dokumentus, kas nepieciešami to tiesību normu ievērošanas pārbaudei, kuru izpildes kontrole un uzraudzība uzdota pašvaldības policijai;

3.   veikt personu aptauju, pieņemt paskaidrojumus, kā arī izsaukt uz pašvaldības iestādi jebkuru personu sakarā ar lietām un materiāliem, kuru izskatīšana ir pašvaldības policijas kompetencē, bet, ja šīs personas bez attaisnojoša iemesla neierodas pēc izsau­kuma, likumā noteiktajā kārtībā veikt to piespiedu atvešanu;

4.   aizturēt un nogādāt policijas iestādē likumpārkāpējus, izdarīt viņu personas apskati, mantu un dokumentu izņemšanu un apskati;

5.   uz laiku ierobežot vai pārtraukt transporta vai gājēju kustību ielās un uz ceļiem, kā arī personu iekļūšanu atsevišķās vietās vai objektos un izkļūšanu no tiem, ja to prasa sabiedrības drošības, personu dzīvības, veselības un mantas aizsardzības, kā arī izmeklēšanas intereses;

6.   likumā noteiktos gadījumos apturēt transportlīdzekli un izdarīt tā apskati; aizliegt lietot transportlīdzekļus, kuru tehniskais stāvoklis apdraud transporta kustības drošību; atstādināt no transportlīdzekļu vadīšanas personas, kuras ir apreibinošu vielu iespaidā, kā arī personas, kurām nav dokumentu par konkrētā transportlīdzekļa lietošanas vai attiecīgās kategorijas transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām; nogādāt transportlīdzekli policijas iestādē;

7.   pašvaldības policijas inspektors ir tiesīgs ārpus dienesta pienākumu veikšanas laika, uzrādot savu dienesta apliecību, izmantot likumos noteiktās pašvaldības policijas tiesības.

 

Lapa atjaunota: 22.07.2021. 14:36
Eiropas Gada pašvaldība

Kalendārs

P
O
T
C
Pk
S
Sv
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Lapā tiek izmantotas sīkdatnes, lai mēs varētu jums piedāvāt labāku saturu. Izmantojot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Labi Uzzināt vairāk