Apbalvotie

Apbalvoto reģistrs

Goda zīme "Zelta Lauva"

Nr.
p.k.
Apbalvotās personas vārds, uzvārds, amats
Pamatojuma dokuments Goda zīmes apliecības numurs
Apbalvojuma
pasniegšanas datums
Piezīmes
 1. Rundāles pils muzeja direktors Imants Lancmanis Rundāles novada domes 2015.gada 29.oktobra lēmums Nr.30, protokols Nr.13  1 GZ  2015.gada 17.novembris Pasniegts Latvijas Republikas Proklamēšanas dienas pasākumā
2. Pensionētais pedagogs Leonards Feldmanis Rundāles novada domes 2016.gada 27.oktobra lēmums Nr.22, protokols Nr.10 2 GZ 2016.gada 17.novembris Pasniegts Latvijas Republikas Proklamēšanas dienas pasākumā
3. Gleznotāja Īra Rozentāle Rundāles novada domes 2016.gada 27.oktobra lēmums Nr.22, protokols Nr.10 3 GZ 2016.gada 17.novembris Pasniegts Latvijas Republikas Proklamēšanas dienas pasākumā
4. Mākslas pētniecības nodaļas galvenā speciāliste, izstāžu kuratore, Lauma Lancmane Rundāles novada domes 2017.gada 16.novembra lēmums Nr.12, protokols Nr.1 4 GZ 2017.gada 17.novembris Pasniegts Latvijas Republikas Proklamēšanas dienas pasākumā
5.
Rundāles novada domes priekšsēdētājs, Aivars Okmanis
Rundāles novada domes 2018.gada 8.novembra lēmums Nr.1, protokols Nr.11
5 GZ
2018.gada 16.novembris
Pasniegts Latvijas Republikas Proklamēšanas dienas pasākumā

 

Goda raksts

Nr.
p.k.
Apbalvotās personas vārds, uzvārds, amats
Pamatojuma dokuments Goda raksta
numurs
Apbalvojuma
pasniegšanas datums
Piezīmes
 1. Rundāles novada domes priekšsēdētāja vietniece Inta Klīve Apbalvošanas komisijas lēmums Nr.1 (22.10.2015) 1GR  2015.gada 17.novembris Pasniegts Latvijas Republikas Proklamēšanas dienas pasākumā
 2. Rundāles pagasta iedzīvotāja Inta Kamola Apbalvošanas komisijas lēmums Nr.1 (22.10.2015) 2GR  2015.gada 17.novembris Pasniegts Latvijas Republikas Proklamēšanas dienas pasākumā
 3. Svitenes pagasta iedzīvotāja Genovefa Lapsa Apbalvošanas komisijas lēmums Nr.1 (22.10.2015) 3GR 2015.gada 17.novembris Pasniegts Latvijas Republikas Proklamēšanas dienas pasākumā
 4. Rundāles novada Komunālā dienesta vadītājs Ivars Čerļenoks Apbalvošanas komisijas lēmums Nr.1 (22.10.2015) 4GR 2015.gada 17.novembris Pasniegts Latvijas Republikas Proklamēšanas dienas pasākumā
 5. Rundāles novada domes kultūras darba speciāliste Lilita Lauskiniece Apbalvošanas komisijas lēmums Nr.1 (22.10.2015) 5GR 2015.gada 17.novembris Pasniegts Latvijas Republikas Proklamēšanas dienas pasākumā
6. Bijusī PII "Mārpuķīte" vadītāja Indra Konstantinova Apbalvošanas komisijas lēmums Nr.2 (21.10.2016) 6GR 2016.gada 17.novembris Pasniegts Latvijas Republikas Proklamēšanas dienas pasākumā
7. Uzņēmēja un biedrības "Mums pieder pasaule" valdes locekle Vita Reinfelde Apbalvošanas komisijas lēmums Nr.2 (21.10.2016) 7GR 2016.gada 17.novembris Pasniegts Latvijas Republikas Proklamēšanas dienas pasākumā
8. Rundāles pils muzeja speciālists Ludis Geidāns Apbalvošanas komisijas lēmums Nr.2 (21.10.2016) 8GR 2016.gada 17.novembris Pasniegts Latvijas Republikas Proklamēšanas dienas pasākumā
9. Zobārste Liesma Stankeviča Apbalvošanas komisijas lēmums Nr.2 (21.10.2016) 9GR 2016.gada 17.novembris Pasniegts Latvijas Republikas Proklamēšanas dienas pasākumā
10. Pensionētā skolotāja Rudīte Gustiņa Apbalvošanas komisijas lēmums Nr.2 (21.10.2016) 10GR 2016.gada 17.novembris Pasniegts Latvijas Republikas Proklamēšanas dienas pasākumā
11. Rundāles novada domes Kultūras nodaļas vadītāja Sandra Kerēvica Apbalvošanas komisijas lēmums Nr.2 (21.10.2016) 11GR 2016.gada 17.novembris Pasniegts Latvijas Republikas Proklamēšanas dienas pasākumā
12.
 Ārsta palīgs (feldšeris) (Gulbe Santa - ģimenes ārsta un arodveselības un arodslimību ārsta prakse) Lūcija Volodina
Apbalvošanas komisijas lēmums
 Nr.1 (07.11.2017.) 
12 GR
2017.gada 17.novembris
Pasniegts Latvijas Republikas Proklamēšanas dienas pasākumā
13.
Rundāles novada Komunālā dienesta darbiniece, Inta Židele
Apbalvošanas komisijas lēmums
 Nr.1 (07.11.2017.)               
13 GR
2017.gada 17.novembris
Pasniegts Latvijas Republikas Proklamēšanas dienas pasākumā
14.
Rundāles novada domes Būvinženieris, Aldis Iesalnieks
Apbalvošanas komisijas lēmums
 Nr.1 (07.11.2017.)
14 GR
2017.gada 17.novembris
Pasniegts Latvijas Republikas Proklamēšanas dienas pasākumā
15.
Pilsrundāles vidusskolas skolotāja, Aina Simonova
Apbalvošanas komisijas lēmums
 Nr.1 (07.11.2017.)
15 GR
2017.gada 17.novembris
Pasniegts Latvijas Republikas Proklamēšanas dienas pasākumā
16.
PII «Saulespuķe» vadītāja, Līga Valmiera
Apbalvošanas komisijas lēmums
 Nr.1 (07.11.2017.)
16 GR
2017.gada 17.novembris
Pasniegts Latvijas Republikas Proklamēšanas dienas pasākumā
17.
Svitenes skolas vadītāja, Gunta Novika
Apbalvošanas komisijas lēmums
 Nr.1 (07.11.2017.)
17 GR
2017.gada 17.novembris
Pasniegts Latvijas Republikas Proklamēšanas dienas pasākumā

 

18.
Galda tenisa pasniedzējam un spēlētājam, Aivaram Kamolam
Apbalošanas komisijas lēmums Nr.2 (1.11.2018.)
18 GR
2018.gada 16.novembris
Pasniegts Latvijas Republikas Proklamēšanas dienas pasākumā
19.
Rundāles novada domes Finanšu un investīciju nodaļas vadītāja, Marija Abramčika
Apbalošanas komisijas lēmums Nr.2 (1.11.2018.)
19 GR
2018.gada 16.novembris
Pasniegts Latvijas Republikas Proklamēšanas dienas pasākumā
20.
Spēka vīrs, Jānis Ilgavižs
Apbalošanas komisijas lēmums Nr.2 (1.11.2018.)
20 GR
2018.gada 16.novembris
Pasniegts Latvijas Republikas Proklamēšanas dienas pasākumā
21.
Pilsrundāles vidusskolas direktore, Anda Liškauska
Apbalošanas komisijas lēmums Nr.2 (1.11.2018.)
21 GR
2018.gada 16.novembris
Pasniegts Latvijas Republikas Proklamēšanas dienas pasākumā
22.
Deju kolektīvu vadītāja, Aiga Vangale
Apbalošanas komisijas lēmums Nr.2 (1.11.2018.)
22 GR
2018.gada 16.novembris
Pasniegts Latvijas Republikas Proklamēšanas dienas pasākumā
23.
Bērsteles pirmsskolas grupas audzinātāja, Danute Kuruļenko
Apbalošanas komisijas lēmums Nr.2 (1.11.2018.)
23 GR
2018.gada 16.novembris
Pasniegts Latvijas Republikas Proklamēšanas dienas pasākumā
24.
Rundāles pils muzeja direktora vietniece administratīvajā darbā, Inga Pudenko
Apbalošanas komisijas lēmums Nr.2 (1.11.2018.)
24 GR
2018.gada 16.novembris
Pasniegts Latvijas Republikas Proklamēšanas dienas pasākumā
25.
Āra Burkāna ZS „Sējas” Rundāles novadā
Apbalošanas komisijas lēmums Nr.2 (1.11.2018.)
25 GR
2018.gada 16.novembris
Pasniegts Latvijas Republikas Proklamēšanas dienas pasākumā

 Atzinības raksts

Nr.
p.k.
Apbalvotās personas vārds, uzvārds, amats
Pamatojuma dokuments Atzinības raksta
numurs
Apbalvojuma
pasniegšanas datums
Piezīmes
 1. Saulaines profesionālās vidusskolas direktors, deputāts Jānis Beķeris Priekšsēdētāja rīkojums Nr.3-5.1./15/96 2015.gada 13.augustā  1AR    
 2. PII "Mārpuķīte" pirmsskolas izglītības skolotāja Agnese Belrusa Priekšsēdētāja rīkojums Nr.3-5.1./15/100 2015.gada 25.augustā  2AR  2015.gada 28.augusts Pasniegts pedagogu augusta konferencē
3. PII "Mārpuķīte" skolotāja logopēde Sarmīte Rutka Priekšsēdētāja rīkojums Nr.3-5.1./15/100 2015.gada 25.augustā 3AR 2015.gada 28.augusts Pasniegts pedagogu augusta konferencē
4.

SPII "Saulespuķe" Atbalsta komanda -

Daiga Saulīte, Kristīne Bartkeviča, Illa Sunteika, Vineta Druveniece, Jekaterina Nosuļa, Iveta Brūvere, Sandra Demme, Agnese Čakša, Dzintra Lasmane, Ilva Oboleviča, Gianeja Zaļkalne, Sandra Bergmane, Baiba Gudaņeca, Una Gavrona, Nalda Zablocka, Iveta Kalniņa, Linda Ratiņika, Lolita Zeltiņa, Sanita Grandovska, Mirdza Kārkliņa, Liāna Segliņa, Irēna Lauka

Priekšsēdētāja rīkojums Nr.3-5.1./15/101 2015.gada 25.augustā 4AR 2015.gada 28.augusts Pasniegts pedagogu augusta konferencē
5. Pilsrundāles vidusskolas skolotāja Anna Vasiļevska Priekšsēdētāja rīkojums Nr.3-5.1./15/105 2015.gada 27.augustā  5AR  2015.gada 28.augusts Pasniegts pedagogu augusta konferencē
6. Pilsrundāles vidusskolas skolotāja Agrita Jeršova Priekšsēdētāja rīkojums Nr.3-5.1./15/105 2015.gada 27.augustā  6AR  2015.gada 28.augusts Pasniegts pedagogu augusta konferencē
7. Pilsrundāles vidusskolas skolotāja Līga Bajāre Priekšsēdētāja rīkojums Nr.3-5.1./15/105 2015.gada 27.augustā  7AR  2015.gada 28.augusts Pasniegts pedagogu augusta konferencē
8. Pilsrundāles vidusskolas skolotāja Vita Rozēna Priekšsēdētāja rīkojums Nr.3-5.1./15/105 2015.gada 27.augustā  8AR  2015.gada 28.augusts Pasniegts pedagogu augusta konferencē
9. Pilsrundāles vidusskolas skolotāja Aina Simonova Priekšsēdētāja rīkojums Nr.3-5.1./15/105 2015.gada 27.augustā  9AR  2015.gada 28.augusts Pasniegts pedagogu augusta konferencē
10. Pilsrundāles vidusskolas skolotāja Baiba Strautniece Priekšsēdētāja rīkojums Nr.3-5.1./15/105 2015.gada 27.augustā  10AR  2015.gada 1.septembris Pasniegts Zinību dienas pasākumā Pilsrundāles vidusskolā
11. Svitenes tautas nama tehniskā darbiniece Līga Duntava Priekšsēdētāja rīkojums Nr.3-5.1./15/129 2015.gada 20.augustā  11AR  2015.gada 17.novembris Pasniegts Latvijas Republikas Proklamēšanas dienas pasākumā
12. Pilsrundāles vidusskolas Bērsteles skolas remontstrādnieks Ilgvars Ūdris Priekšsēdētāja rīkojums Nr.3-5.1./15/128 2015.gada 20.augustā  12AR  2015.gada 17.novembris Pasniegts Latvijas Republikas Proklamēšanas dienas pasākumā
13. Pilsrundāles vidusskolas medmāsa Alla Lapicka Priekšsēdētāja rīkojums Nr.3-5.1./15/127 2015.gada 20.augustā  13AR  2015.gada 17.novembris Pasniegts Latvijas Republikas Proklamēšanas dienas pasākumā
14. Svitenes skolas un Mākslas skolas remontstrādnieks Kārlis Rencis Priekšsēdētāja rīkojums Nr.3-5.1./15/126 2015.gada 20.augustā  14AR  2015.gada 17.novembris Pasniegts Latvijas Republikas Proklamēšanas dienas pasākumā
15. PII „Mārpuķīte” sporta skolotāja Agnese Grāvīte Priekšsēdētāja rīkojums Nr.3-5.1./15/135 2015.gada 27.oktobrī  15AR  2015.gada 17.novembris Pasniegts Latvijas Republikas Proklamēšanas dienas pasākumā
16. PII „Mārpuķīte” skolotāja Dace Ziemele Priekšsēdētāja rīkojums Nr.3-5.1./15/136 2015.gada 27.oktobrī  16AR  2015.gada 17.novembris Pasniegts Latvijas Republikas Proklamēšanas dienas pasākumā
17. Svitenes pagasta iedzīvotājs Jānis Kārkliņš Priekšsēdētāja rīkojums Nr.3-5.1./15/134 2015.gada 27.oktobrī  17AR  2015.gada 17.novembris Pasniegts Latvijas Republikas Proklamēšanas dienas pasākumā
18. Rundāles novada domes šoferis Andrejs Rādens Priekšsēdētāja rīkojums Nr.3-5.1./15/131 2015.gada 26.oktobrī  18AR  2015.gada 17.novembris Pasniegts Latvijas Republikas Proklamēšanas dienas pasākumā
19. Rundāles pils muzeja finanšu un grāmatvedības nodaļas galvenā speciāliste Skaidrīte Mallone Priekšsēdētāja rīkojums Nr.3-5.1./15/137 2015.gada 27.oktobrī  19AR  2015.gada 17.novembris Pasniegts Latvijas Republikas Proklamēšanas dienas pasākumā
20. Rundāles pils muzeja finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Valentīna Balode Priekšsēdētāja rīkojums Nr.3-5.1./15/138 2015.gada 27.oktobrī  20AR  2015.gada 17.novembris Pasniegts Latvijas Republikas Proklamēšanas dienas pasākumā
21. Rundāles pils muzeja apmeklētāju apkalpošanas nodaļas vadītāja Inga Ripa Priekšsēdētāja rīkojums Nr.3-5.1./15/139 2015.gada 27.oktobrī  21AR  2015.gada 17.novembris Pasniegts Latvijas Republikas Proklamēšanas dienas pasākumā
22. Rundāles novada domes projektu speciāliste Laura Ārente Priekšsēdētāja rīkojums Nr.3-5.1./15/133 2015.gada 26.oktobrī  22AR  2015.gada 17.novembris Pasniegts Latvijas Republikas Proklamēšanas dienas pasākumā
23. Senioru biedrība „Dzīvotprieks” Priekšsēdētāja rīkojums Nr.3-5.1./15/144 2015.gada 6.novembrī  23AR  2015.gada 17.novembris Pasniegts Latvijas Republikas Proklamēšanas dienas pasākumā
24. Pilsrundāles vidusskolas skolotāja Irēna Saltā Priekšsēdētāja rīkojums Nr.3-5.1./16/96 2016.gada 23.augustā 24AR 2016.gada 30.augusts Pasniegts pedagogu augusta konferencē
25. Pilsrundāles vidusskolas skolotāja Zane Iesalniece
Priekšsēdētāja rīkojums Nr.3-5.1./16/97 2016.gada 23.augustā 25AR 2016.gada 30.augusts Pasniegts pedagogu augusta konferencē
26. Pilsrundāles vidusskolas skolotāja Inita Pičugina
Priekšsēdētāja rīkojums Nr.3-5.1./16/98 2016.gada 23.augustā 26AR 2016.gada 30.augusts Pasniegts pedagogu augusta konferencē
27. SPII "Saulespuķe" vadītāja Līga Valmiera Priekšsēdētāja rīkojums Nr.3-5.1./16/99 2016.gada 23.augustā 27AR 2016.gada 30.augusts Pasniegts pedagogu augusta konferencē
28. Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma Saulaines teritoriālās struktūrvienības skolotāja Anita Šapkova Priekšsēdētāja rīkojums Nr.3-5.1./16/100 2016.gada 24.augustā 28AR 2016.gada 30.augusts Pasniegts pedagogu augusta konferencē
29. Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma Saulaines teritoriālās struktūrvienības skolotājs Einārs Drozdovskis
Priekšsēdētāja rīkojums Nr.3-5.1./16/101 2016.gada 24.augustā 29AR 2016.gada 30.augusts Pasniegts pedagogu augusta konferencē
30. Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma Saulaines teritoriālās struktūrvienības skolotāja Ināra Pluce
Priekšsēdētāja rīkojums Nr.3-5.1./16/102 2016.gada 24.augustā 30AR 2016.gada 30.augusts Pasniegts pedagogu augusta konferencē
31.  PII "Mārpuķīte" skolotāja Agnese Belrusa Priekšsēdētāja rīkojums Nr.3-5.1./16/106 2016.gada 25.augustā 31AR 2016.gada 30.augusts Pasniegts pedagogu augusta konferencē
32.  PII "Mārpuķīte" skolotāja Inga Šastakoviča Priekšsēdētāja rīkojums Nr.3-5.1./16/107 2016.gada 25.augustā 32AR 2016.gada 30.augusts Pasniegts pedagogu augusta konferencē
33. Pilsrundāles iedzīvotājs Gatis Augstkalns

Priekšsēdētāja rīkojums Nr. 3-5.1./16/124 2016.gada 17.oktobrī

33AR 2016.gada 17.novembris Pasniegts Latvijas Republikas Proklamēšanas dienas pasākumā
34. Rundāles pils muzeja speciālists Sandis Noviks

Priekšsēdētāja rīkojums Nr. 3-5.1./16/126 2016.gada 24.oktobrī

34AR 2016.gada 17.novembris Pasniegts Latvijas Republikas Proklamēšanas dienas pasākumā
35.

Rundāles pils muzeja speciāliste Ieva Lūse

 

Priekšsēdētāja rīkojums
3-5.1./16/127 
2016.gada 24.oktobrī

35AR

 

2016.gada 17.novembris Pasniegts Latvijas Republikas Proklamēšanas dienas pasākumā
36. Rundāles pils muzeja speciāliste Sniegbaltīte Augstkalne

Priekšsēdētāja rīkojums
3-5.1./16/128 
2016.gada 24.oktobrī

36AR 2016.gada 17.novembris Pasniegts Latvijas Republikas Proklamēšanas dienas pasākumā
37. PII “Mārpuķīte” skolotāja palīdze Irina Šūpulniece

Priekšsēdētāja rīkojums
3-5.1./16/130 
2016.gada 26.oktobrī

37AR 2016.gada 17.novembris Pasniegts Latvijas Republikas Proklamēšanas dienas pasākumā
38. PII “Mārpuķīte” medicīna māsa Daiga Rutka

Priekšsēdētāja rīkojums
3-5.1./16/131 
2016.gada 26.oktobrī

38AR 2016.gada 17.novembris Pasniegts Latvijas Republikas Proklamēšanas dienas pasākumā
39. Pilsrundāles bibliotēkas vadītāja Aelita Ramane

Priekšsēdētāja rīkojums
3-5.1./16/132
2016.gada 27.oktobrī

39AR 2016.gada 17.novembris Pasniegts Latvijas Republikas Proklamēšanas dienas pasākumā
40. Rundāles novada domes lietvede IneseSkujiņa

Priekšsēdētāja rīkojums
3-5.1./16/133 
2016.gada 27.oktobrī

40AR 2016.gada 17.novembris Pasniegts Latvijas Republikas Proklamēšanas dienas pasākumā
41. Individuālais komersants “Velgas Aptieka”

Priekšsēdētāja rīkojums
3-5.1./16/135 
2016.gada 27.oktobrī

41AR 2016.gada 17.novembris Pasniegts Latvijas Republikas Proklamēšanas dienas pasākumā
42. Rundāles novada domes autobusa vadītājs Jānis Burcevs

Priekšsēdētāja rīkojums
3-5.1./16/136 
2016.gada 28.oktobrī

42AR 2016.gada 17.novembris Pasniegts Latvijas Republikas Proklamēšanas dienas pasākumā
43. Rundāles novada Pilsrundāles vidusskolas fizikas un informātikas skolotājs Romualds Vasiļevskis

Priekšsēdētāja rīkojums 3-5.1./17/19 2017.gada 23.augustā

43AR 2017.gada 30.augustā Pasniegts pedagogu augusta konferencē
44. Pilsrundāles vidusskolas struktūrvienības Mūzikas un mākslas skolas klavierspēles pedagoģe Solveiga Selga Priekšsēdētāja rīkojums 3-5.1./17/19 2017.gada 23.augustā 44AR 2017.gada 30.augustā Pasniegts pedagogu augusta konferencē
45. Rundāles novada Pilsrundāles vidusskolas angļu valodas skolotāja Aina Simonova Priekšsēdētāja rīkojums 3-5.1./17/19 2017.gada 23.augustā 45AR 2017.gada 30.augustā Pasniegts pedagogu augusta konferencē
46. Rundāles novada Pilsrundāles vidusskolas ģeogrāfijas skolotāja un logopēde Dace Janjone Priekšsēdētāja rīkojums 3-5.1./17/19 2017.gada 23.augustā 46AR 2017.gada 30.augustā Pasniegts pedagogu augusta konferencē
47. Rundāles novada Pilsrundāles vidusskolas direktores vietniece izglītības jomā Daiga Saka Priekšsēdētāja rīkojums 3-5.1./17/19 2017.gada 23.augustā 47AR 2017.gada 30.augustā Pasniegts pedagogu augusta konferencē
48. Rundāles novada Pilsrundāles vidusskolas latviešu valodas skolotāja Līga Ligita Feldmane Priekšsēdētāja rīkojums 3-5.1./17/19 2017.gada 23.augustā 48AR 2017.gada 30.augustā Pasniegts pedagogu augusta konferencē
49 Pilsrundāles vidusskolas Svitenes struktūrvienības pirmsskolas skolotāja Jeļena Jonase Priekšsēdētāja rīkojums 3-5.1./17/19 2017.gada 23.augustā 49AR 2017.gada 30.augustā Pasniegts pedagogu augusta konferencē
50. Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma Saulaines teritoriālās struktūrvienības pedagoģe un direktora vietniece audzināšanas darbā Sanita Collenkopfa Priekšsēdētāja rīkojums 3-5.1./17/20 2017.gada 24.augustā 50AR 2017.gada 30.augustā Pasniegts pedagogu augusta konferencē
51. Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma Saulaines teritoriālās struktūrvienības angļu valodas pedagoģe Ilze Štālmane Priekšsēdētāja rīkojums 3-5.1./17/20 2017.gada 24.augustā 51AR 2017.gada 30.augustā Pasniegts pedagogu augusta konferencē
52. Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma Saulaines teritoriālās struktūrvienības pedagoģe un direktora vietniece audzināšanas darbā Iveta Marušēna Priekšsēdētāja rīkojums 3-5.1./17/20 2017.gada 24.augustā 52AR 2017.gada 30.augustā Pasniegts pedagogu augusta konferencē
53. SPII “Saulespuķe” skolotāja Iveta Brūvere Priekšsēdētāja rīkojums 3-5.1./17/21 2017.gada 28.augustā 53AR 2017.gada 30.augustā Pasniegts pedagogu augusta konferencē
54. PII “Saulespuķe” skolotāja Jekaterina Nosuļa Priekšsēdētāja rīkojums 3-5.1./17/21 2017.gada 28.augustā 54AR 2017.gada 30.augustā Pasniegts pedagogu augusta konferencē
55.
 Rundāles pils muzeja dokumentu pārvaldības nodaļas vadītāja, Zane Elekna
Priekšsēdētāja rīkojums Nr.3-5.1./17/36
2017.gada 31.oktobrī
55 AR
2017.gada 17.novembris
Pasniegts Latvijas Republikas Proklamēšanas dienas pasākumā
56.
Rundāles pils muzeja darbiniece, Jeļena Ņikitina
Priekšsēdētāja rīkojums Nr.3-5.1./17/35
2017.gada 31.oktobrī
56 AR
2017.gada 17.novembris
Pasniegts Latvijas Republikas Proklamēšanas dienas pasākumā
57.
Rundāles pils muzeja Remonta – restaurācijas nodaļas restaurētājs,, Ģirts Indāns
Priekšsēdētāja rīkojums Nr.3-5.1./17/34
2017.gada 31.oktobrī
57 AR
2017.gada 17.novembris
Pasniegts Latvijas Republikas Proklamēšanas dienas pasākumā
58.
Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma Saulaines teritoriālās struktūrvienības profesionālo priekšmetu pedagogs, Vismants Šulcs
Priekšsēdētāja rīkojums Nr.3-5.1./17/32
2017.gada 31.oktobrī
58 AR
2017.gada 17.novembris
Pasniegts Latvijas Republikas Proklamēšanas dienas pasākumā
59.
Kandavas lauksamniecības tehnikuma Saulaines teritoriālās struktūrvienības Lietvede, Santa Dzene
Priekšsēdētāja rīkojums Nr.3-5.1./17/33 2017.gada 31.oktobrī
59 AR
2017.gada 17.novembris
Pasniegts Latvijas Republikas Proklamēšanas dienas pasākumā
60.
Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma Saulaines teritoriālās struktūrvienības pedagogs, Marina Kazanceva
Priekšsēdētāja rīkojums Nr.3-5.1./17/46 2017.gada 13.novembrī
60 AR
2017.gada 17.novembris
Pasniegts Latvijas Republikas Proklamēšanas dienas pasākumā
 61.
Rundāles novada iedzīvotāja, Līga Helviga
Priekšsēdētāja rīkojums Nr.3-5.1./17/40 2017.gada 02.novembrī
61 AR
2017.gada 17.novembris
Pasniegts Latvijas Republikas Proklamēšanas dienas pasākumā
 62.
PII „Mārpuķīte” Apkopēja-dežuranta, Inese Tjupa
Priekšsēdētāja rīkojums Nr.3-5.1./17/38 2017.gada 02.novembrī
62 AR
2017.gada 17.novembris
Pasniegts Latvijas Republikas Proklamēšanas dienas pasākumā
 63.
PII „Saulespuķe” pirmsskolas izglītības skolotājs, Agnese Čakša
Priekšsēdētāja rīkojums Nr.3-5.1./17/41 2017.gada 07.novembrī
63 AR
2017.gada 17.novembris
Pasniegts Latvijas Republikas Proklamēšanas dienas pasākumā
 64.
Rundāles novada Pilsrundāles vidusskolas struktūrvienības Bērsteles skolas vadītāja, Gunta Šurna
Priekšsēdētāja rīkojums Nr.3-5.1./17/29 2017.gada 25.oktobrī
64 AR
2017.gada 17.novembris
Pasniegts Latvijas Republikas Proklamēšanas dienas pasākumā
 65.
Rundāles novada Komunālo pakalpojumu dienesta apsaimniekotāja – sētniece, Marita Jaungaile
Priekšsēdētāja rīkojums Nr.3-5.1./17/44 2017.gada 13.novembrī
65 AR
2017.gada 17.novembris
Pasniegts Latvijas Republikas Proklamēšanas dienas pasākumā
 66.
Rundāles novada Viesturu pagatsa santehniķis, Genadijs Jakubovskis
Priekšsēdētāja rīkojums Nr.3-5.1./17/37 2017.gada 31.oktobrī
66 AR
2017.gada 17.novembris
Pasniegts Latvijas Republikas Proklamēšanas dienas pasākumā
 67.
Rundāles novada Pašvaldības policijas inspektors, Mārtiņš Brikers
Priekšsēdētāja rīkojums Nr.3-5.1./17/45 2017.gada 13.novembrī
67 AR
2017.gada 17.novembris
Pasniegts Latvijas Republikas Proklamēšanas dienas pasākumā
 68.
Rundāles novada iedzīvotāja, Kristīne Kociņa
Priekšsēdētāja rīkojums Nr.3-5.1./17/42 2017.gada 10.novembrī
68 AR
2017.gada 17.novembris
Pasniegts Latvijas Republikas Proklamēšanas dienas pasākumā
69.
Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma Saulaines teritoriālās struktūrvienības profesionālo priekšmetu pedagogs, Evita Zviedre
Priekšsēdētāja rīkojums Nr.3-5.1./2018/25 2018.gada 23.augustā
69 AR
2018.gada 29.augusts
Pasniegts pedagogu augusta konferencē
70.
PII „Mārpuķīte” skolotāja, Maija Staņulāne
Priekšsēdētāja rīkojums Nr.3-5.1./2018/24 2018.gada 23.augustā
70 AR
2018.gada 29.augusts
Pasniegts pedagogu augusta konferencē
71.
PII „Mārpuķīte” skolotāja, Kristīne Stūre
Priekšsēdētāja rīkojums Nr.3-5.1./2018/24 2018.gada 23.augustā
71 AR
2018.gada 29.augusts
Pasniegts pedagogu augusta konferencē
72.
Pilsrundāles vidusskolas sākumizglītības skolotāja, Antra Zelmene
Priekšsēdētāja rīkojums Nr.3-5.1./2018/23 2018.gada 23.augustā
72 AR
2018.gada 29.augusts
Pasniegts pedagogu augusta konferencē
73.
Pilsrundāles vidusskolas sākumizglītības skolotāja, Maija Rikmane
Priekšsēdētāja rīkojums Nr.3-5.1./2018/23 2018.gada 23.augustā
73 AR
2018.gada 29.augusts
Pasniegts pedagogu augusta konferencē
74.
Pilsrundāles vidusskolas interešu izglītības skolotāja, Aiga Vangale
Priekšsēdētāja rīkojums Nr.3-5.1./2018/23 2018.gada 23.augustā
74 AR
2018.gada 29.augusts
Pasniegts pedagogu augusta konferencē
75.
SPII „Saulespuķe” skolotāja, Linda Ratiņika
Priekšsēdētāja rīkojums Nr.3-5.1./2018/22 2018.gada 23.augustā
75 AR
2018.gada 29.augusts
Pasniegts pedagogu augusta konferencē
76.
SPII „Saulespuķe” skolotāja, Gita Rīgava
Priekšsēdētāja rīkojums Nr.3-5.1./2018/22 2018.gada 23.augustā
76 AR
2018.gada 29.augusts
Pasniegts pedagogu augusta konferencē
77.
SPII „Saulespuķe” skolotāja, Liana Segliņa
Priekšsēdētāja rīkojums Nr.3-5.1./2018/22 2018.gada 23.augustā
77 AR
2018.gada 29.augusts
Pasniegts pedagogu augusta konferencē
78.
SPII „Saulespuķe” skolotāja, Daiga Saulīte
Priekšsēdētāja rīkojums Nr.3-5.1./2018/22 2018.gada 23.augustā
78 AR
2018.gada 29.augusts
Pasniegts pedagogu augusta konferencē

 

79.
Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma Saulaines teritoriālās struktūrvienības pedagogs, direktora vietniece audzināšanas darbā, Sanita Collenkopfa
Priekšsēdētāja rīkojums Nr.3-5.1./2018/49 2018.gada 24.oktobrī
79 AR
2018.gada 16.novembris
Pasniegts Latvijas Republikas Proklamēšanas dienas pasākumā
80.
Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma Saulaines teritoriālās struktūrvienības direktora vietniece praktiskās apmācības jomā, Inta Kirilko
Priekšsēdētāja rīkojums Nr.3-5.1./2018/49 2018.gada 24.oktobrī
80 AR
2018.gada 16.novembris
Pasniegts Latvijas Republikas Proklamēšanas dienas pasākumā
81.
Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma Saulaines teritoriālās struktūrvienības darbiniece, Sarmīte Saktiņa
Priekšsēdētāja rīkojums Nr.3-5.1./2018/49 2018.gada 24.oktobrī
81 AR
2018.gada 16.novembris
Pasniegts Latvijas Republikas Proklamēšanas dienas pasākumā
82.
Rundāles pils muzeja dokumentu pārvaldības nodaļas vadītāja, Jana Druviņa
Priekšsēdētāja rīkojums Nr.3-5.1./2018/49 2018.gada 24.oktobrī
82 AR
2018.gada 16.novembris
Pasniegts Latvijas Republikas Proklamēšanas dienas pasākumā
83.
Rundāles pils muzeja mehāniskas nodaļas galvenais speciālists, Juris Baļuks
Priekšsēdētāja rīkojums Nr.3-5.1./2018/49 2018.gada 24.oktobrī
83 AR
2018.gada 16.novembris
Pasniegts Latvijas Republikas Proklamēšanas dienas pasākumā
84.
Rundāles pils muzeja Sabiedrisko attiecību galvenā speciāliste, Ruta Bemberga
Priekšsēdētāja rīkojums Nr.3-5.1./2018/49 2018.gada 24.oktobrī
84 AR
2018.gada 16.novembris
Pasniegts Latvijas Republikas Proklamēšanas dienas pasākumā
85.
Rundāles novada Pilsrundāles vidusskolas, audzinātājas palīdze, Valentīna Žuravļova
Priekšsēdētāja rīkojums Nr.3-5.1./2018/49 2018.gada 24.oktobrī
85 AR
2018.gada 16.novembris
Pasniegts Latvijas Republikas Proklamēšanas dienas pasākumā
86.
Rundāles novada Pilsrundāles vidusskolas pirmskolas un sākumskolas skolotāja, Silvija Pavlova
Priekšsēdētāja rīkojums Nr.3-5.1./2018/49 2018.gada 24.oktobrī
86 AR
2018.gada 16.novembris
Pasniegts Latvijas Republikas Proklamēšanas dienas pasākumā
87.
Rundāles novada pirmskolas izglītības iestādes „Mārpuķīte” vadītājas vietniece izglītības jomā, Ieva Jaunzeme
Priekšsēdētāja rīkojums Nr.3-5.1./2018/49 2018.gada 24.oktobrī
87 AR
2018.gada 16.novembris
Pasniegts Latvijas Republikas Proklamēšanas dienas pasākumā
88.
Rundāles novada pirmskolas izglītības iestādes „Mārpuķīte virtuves vadītāja, Sarmīte Pumpase
Priekšsēdētāja rīkojums Nr.3-5.1./2018/49 2018.gada 24.oktobrī
88 AR
2018.gada 16.novembris
Pasniegts Latvijas Republikas Proklamēšanas dienas pasākumā
89.
Rundāles novada pirmsskolas izglītības iestādes „Saulespuķe” sporta skolotāja, Baibai Gudaņeca
Priekšsēdētāja rīkojums Nr.3-5.1./2018/49 2018.gada 24.oktobrī
89 AR
2018.gada 16.novembris
Pasniegts Latvijas Republikas Proklamēšanas dienas pasākumā
90.
Rundāles novada pirmsskolas izglītības iestādes „Saulespuķe” apkopējai, Irēna Šeinuka
Priekšsēdētāja rīkojums Nr.3-5.1./2018/49 2018.gada 24.oktobrī
90 AR
2018.gada 16.novembris
Pasniegts Latvijas Republikas Proklamēšanas dienas pasākumā
91.
Viesturu pagasta pārvaldes kasiere-lietvede, Zaigai Ārente
Priekšsēdētāja rīkojums Nr.3-5.1./2018/49 2018.gada 24.oktobrī
91 AR
2018.gada 16.novembris
Pasniegts Latvijas Republikas Proklamēšanas dienas pasākumā
92.
Rundāles novada Bērsteles bibliotēkas vadītāja, Anita Šveda
Priekšsēdētāja rīkojums Nr.3-5.1./2018/49 2018.gada 24.oktobrī
92 AR
2018.gada 16.novembris
Pasniegts Latvijas Republikas Proklamēšanas dienas pasākumā
93.
Rundāles novada radošās apvienības „Spāres” vadītāja, Laima Grigone
Priekšsēdētāja rīkojums Nr.3-5.1./2018/49 2018.gada 24.oktobrī
93 AR
2018.gada 16.novembris
Pasniegts Latvijas Republikas Proklamēšanas dienas pasākumā


 Fotomirkļi no Latvijas Republikas Proklamēšanas dienas pasākuma 2018.gada 16.novembrī /Foto: Intis Lūsis/

 

 

 

 

 

Atgriezties atpakaļ
Lapa atjaunota: 17.12.2018. 14:45
Eiropas Gada pašvaldība

Kalendārs

P
O
T
C
Pk
S
Sv
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
1617 18 19 20 21 22
232425 26 27 28 29
3031

Foto

Audio

Video

Aptaujas

Lapā tiek izmantotas sīkdatnes, lai mēs varētu jums piedāvāt labāku saturu. Izmantojot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Labi Uzzināt vairāk