Pasākums „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”

Kopējais ietvars, kuru nosāka MK noteikumi -

Pasākuma mērķis ir atbalstīt investīcijas publiskās infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai lauku teritorijās, lai veicinātu uzņēmējdarbību un apdzīvotības saglabāšanos.
Šī pasākuma īstenošanas vieta ir Latvijas teritorija, izņemot republikas pilsētas un novadu teritoriālās vienības - pilsētas, kurās ir vairāk nekā 5000 iedzīvotāju.
 
Pasākumā tiek atbalstīta pašvaldību grants ceļu būvniecība vai pārbūve. Melnā seguma (asfaltbetona) vai cementbetona seguma ieklāšanas izmaksas ir neattiecināmās. Projektu iesniedzējs – pašvaldība. Atbalsta intensitāte – 90%. Autoceļu kompleksā ietilpst: zemes klātne, ceļa braucamā daļa, mākslīgās būves (piemēram, tilti, ceļu pārvadi, tuneļi, estakādes, caurtekas, ūdens novadīšanas ietaises, atbalsta sienas), ceļu inženierbūves (piemēram, autobusu pieturvietas un paviljoni, paātrinājuma joslas, transportlīdzekļu stāvlaukumi, stāvvietas, atpūtas laukumi, sniega aizsargsētas, apstādījumi, veloceliņi un ietves, ceļu sakaru un apgaismojuma līnijas) un satiksmes organizācijas tehniskie līdzekļi (piemēram, ceļa zīmes, luksofori, signālstabiņi, aizsargbarjeras, vertikālais un horizontālais marķējums).

Atbalsta pretendents ievēro šādus atbalsta saņemšanas nosacījumus:
1. ar projekta īstenošanu sasniedz pasākuma mērķi;
2. par projektā ietverto objektu ir notikusi apspriešana ar vietējiem uzņēmējiem, nosakot objekta garumu, tā sākuma un beigu kilometra atrašanās vietu un tehnisko stāvokli;
3. objekta būvniecība vai pārbūve notiek saskaņā ar apstiprinātiem teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem un tajos noteiktajām prioritātēm, kā arī rīcības un investīciju plāniem.
 
Prioritāte atbalsta saņemšanai ir objektiem, kas ražotājiem nepieciešami lauksaimniecības produkcijas pārstrādei, un integrēta tipa projektiem, kas tiek īstenoti kopā ar pievadceļu izbūvi pie uzņēmējdarbības objektiem apakšpasākumā "Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā" (pasākuma kods - 4.3.).
 
Pieejamais finansējums sadalīts kvotas, kuru apmēru katram novadam nosaka grants ceļu garums (40%), laukaugu platības (30%) un lopu vienības (30%). Rundāles novada kvota sastāda 1 170 000,00 EUR, kuru varētu izmantot līdz 2020.gada beigām.
 
Katra pašvaldība pēc diskusijām un atklātām apspriedēm ar uzņēmējiem, ievērojot vietējo uzņēmēju intereses un līdzvērtīgu uzņēmējdarbības konkurētspēju, apstiprina savus kritērijus un nosaka konkrētam novadam piemērotāku ietvaru rekonstruējamo ceļu sarindošanai prioritārā secībā.
 

Rundāles novada rekonstruējamo ceļu saraksts

Uzsākot darbu pie Rundāles novada rekonstruējamo ceļu saraksta, tika apkopota informācija par ceļu pašreizējo stāvokli, veicamiem uzturēšanas darbiem un ceļu līdzšinējo izmantošanu uzņēmējdarbībā. Rundāles novada autoceļu kopējais garums ir 138 km no kuriem 21 km ir asfaltēti ceļi, bet pārējie - šķembu, grants un bezseguma ceļi. Provizoriski, pēc šā brīža ceļu rekonstrukcijas izmaksām, ar piešķirto finansējumu varētu rekonstruēt ap 28 km.
 
 

Izvirzītie kritēji ceļu atlasei -

  • skolēnu pārvadājumi;
  • sabiedriskā transporta kustība;
  • uzņēmumos nodarbināto skaits;
  • ceļam pieguļoša teritorijā deklarēto darbspējīga vecuma cilvēku skaits;
  • lauksaimniecības tehnikas braukšanas intensitāte.
Diskusija ir atvērta, un jebkurš var paust savu viedokli, izvēlējoties sev piemērotāko veidu: rakstot iesniegumus vai tikoties klātienē.
 
 
 

 

Lapa atjaunota: 25.08.2015. 11:16
Eiropas Gada pašvaldība
Notikumu kalendārs

Lapā tiek izmantotas sīkdatnes, lai mēs varētu jums piedāvāt labāku saturu. Izmantojot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Labi Uzzināt vairāk