Oktobris

 

25. oktobra domes lēmumi

Audio ieraksts

2.
Par dzīvojamās platības izīrēšanu V.B. Saulaines Sociālajā centrā.
3.
Par līguma noslēgšanu ar SAC “Tērvete” par sociālā pakalpojuma sniegšanu A.G.V.
4.
Par licencētās makšķerēšanas organizēšanu Lielupē, Rundāles novada administratīvajā teritorijā, 2019., 2020. un 2021.gada sezonās.
5.
Par dzīvojamās telpas izīrēšanu I.R. dzīvokli Nr.*, daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Burtnieku ielā 1, Viesturos, Viesturu pagastā, Rundāles novadā.
6.
Par dzīvojamās telpas izīrēšanu S.R. dzīvoklis Nr.*, daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Bērsteles ielā 14, Bērstelē, Viesturu pagastā, Rundāles novadā.
7.
Par atļauju sadalīt nekustamo īpašumu "Mazbērsteles", Rundāles pagasts, Rundāles novads, kadastra numurs ***, sadalot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu *** divpadsmit zemes gabalos, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu *** trīs zemes gabalos, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu *** piecos zemes gabalos, izstrādājot zemes ierīcības projektu un atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu *** neizstrādājot zemes ierīcības projektu.
8.
Par atļauju sadalīt nekustamo īpašumu "Grimmas", Rundāles pagasts, Rundāles novads, kadastra numurs ***, atdalot no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu *** 6,7 ha lielu zemes gabalu, izstrādājot zemes ierīcības projektu.
9.
Par atļauju sadalīt nekustamo īpašumu "Smēdes", Rundāles pagasts, Rundāles novads kadastra numurs ***, atdalot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu *** neizstrādājot zemes ierīcības projektu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu.
10.
Par atļauju sadalīt nekustamo īpašumu "Beinerti", Rundāles pagasts, Rundāles novads, kadastra numurs ***, zemes vienību ar kadastra apzīmējums ***, sadalot nekustamo īpašumu sešos zemes gabalos 0,25 ha, 0,25 ha 0,25 ha, 0,3 ha, 1,1 ha un 6,01 ha platībā, izstrādājot zemes ierīcības projektu.
11.
Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas „Saulaine 21” zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības U.J.
12.
Par adreses noteikšanu Rundāles novada Rundāles pagasta adresācijas objektam
būvei, ar kadastra apzīmējumu ***.
13.
Par nekustamā īpašuma "Ataugas", Rundāles pagasts, Rundāles novads, kadastra numurs ***, zemes vienību ar kadastra apzīmējums *** zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, par jauna nosaukuma piešķiršanu jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam un zemes lietošanas mērķa noteikšanu.
Lapa atjaunota: 01.11.2018. 15:38
Eiropas Gada pašvaldība
Notikumu kalendārs

Lapā tiek izmantotas sīkdatnes, lai mēs varētu jums piedāvāt labāku saturu. Izmantojot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Labi Uzzināt vairāk