Oktobris

 

26. oktobra domes lēmumi

Audio ieraksts

 

2.

Par Rundāles novada pašvaldības Viesturu pagasta nekustamā īpašuma „Bērsteles pļavas”, kadastra Nr. 4096 007 0099, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4096 007 0100 zemes nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Domes lēmums

3.

Par adreses noteikšanu Rundāles novada Rundāles pagasta adresācijas objektiem, ar kadastra apzīmējumiem 4076 008 00279 001 un 4076 008 0280 013.
Domes  lēmums

4.

Par atļauju sadalīt Svitenes pagasta nekustamo īpašumu "Īves", kadastra numurs 4088 005 0062, zemes vienības apzīmējums 4088 005 0053, atdalot zemes gabalus aptuveni 3,4 ha platībā, izstrādājot zemes ierīcības projektu.
Domes lēmums

5.

Par pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta nekustamā īpašuma Pilsrundāle 137, kadastra numurs 4076 003 0436 daļas iznomāšanu G. S.
Domes lēmums

6.

Par Rundāles pagasta nekustamā īpašuma “Lepšu gravas”, kadastra numurs 4076 007 0014, zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, par jaunu nosaukumu un adrešu piešķiršanu jaunizveidotajiem nekustamajiem īpašumiem un zemes lietošanas mērķa noteikšanu.
Domes lēmums

7.

Par pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Saulaines garāža 6”, kadastra numurs 4076 008 0330 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 008 0330 iznomāšanu R.Š.
Domes lēmums

8.

Par atļauju sadalīt Viesturu pagasta nekustamo īpašumu "Čakstubozes", kadastra numurs 4096 006 0041, atdalot no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4096 006 0041 zemes gabalu aptuveni 22,1 ha platībā, izstrādājot zemes ierīcības projektu.
Domes lēmums

9.

Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Rundāles novada pašvaldības budžetā - Svitenes pagasts, A. L.
Domes lēmums

10.

Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Rundāles novada pašvaldības budžetā - Viesturu pagasts, M. L.
Domes lēmums

11.

Par atļauju sadalīt Viesturu pagasta nekustamo īpašumu "Pliķēni", kadastra numurs 4096 007 0030, atdalot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4096 007 0029, neizstrādājot zemes ierīcības projektu, par nosaukumu piešķiršanu atdalāmajai zemes vienībai un zemes lietošanas mērķu noteikšanu.
Domes lēmums

12.

Par atļauju sadalīt Svitenes pagasta nekustamo īpašumu "Jaunmeļļi", kadastra numurs 4088 003 0017, atdalot zemes gabalus aptuveni 2,4 ha platībā, izstrādājot zemes ierīcības projektu.
Domes lēmums

13.

Par deleģēšanas līguma noslēgšanu.
Domes lēmums

Lapa atjaunota: 03.01.2018. 11:57
Eiropas Gada pašvaldība
Notikumu kalendārs

Lapā tiek izmantotas sīkdatnes, lai mēs varētu jums piedāvāt labāku saturu. Izmantojot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Labi Uzzināt vairāk