Oktobris

 

 

29.oktobrī domes lēmumi

Sēdes audio ieraksts

2.                   
Par izmaiņām Rundāles novada domes pastāvīgo komiteju sastāvā.
3.                   
Par Svitenes pagasta nekustamā īpašuma „Vecbullēni” zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, par jauna nosaukuma „Jaunbullēni” piešķiršanu jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam un zemes lietošanas mērķa noteikšanu.
4.                   
Par pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Saulaines mazdārziņš 3.15”, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 008 0153 iznomāšanu 
5.                   
Par pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Saulaines personīgās palīgsaimniecības”, kadastra numurs 4076 008 0285 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 008 0285 daļas iznomāšanu 
6.                   
Par atļauju sadalīt Rundāles pagasta nekustamo īpašumu „Senčukrogs”,  atdalot daļu no zemes vienību aptuveni 3,87 ha platībā, izstrādājot zemes ierīcības projektu.
7.                   
Rundāles novada domes Finanšu un investīciju nodaļas nolikums.
8.                   
Par grozījumiem Rundāles novada domes 2015.gada 16.jūlija lēmumā Nr.4 „Par pieteikuma iesniegšanu valsts budžeta dotācijas saņemšanai 2015. gadā valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centra izveidei un uzturēšanai reģionu un novadu nozīmes attīstības centros”
9.                   
Par līguma noslēgšanu sakarā ar Multifunkcionālā centra būvprojekta izstrādi.
10.               
Par pašvaldībai piekritīgā Viesturu pagasta nekustamā īpašuma „Mazdārziņi”, kadastra numurs 40960070191, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 40960070191 daļas, 0.04 ha platībā iznomāšanu 
11.               
Par pašvaldībai piekritīgā Viesturu pagasta nekustamā īpašuma “Mazdārziņi”, kadastra apzīmējums 40960070191, zemes daļas iznomāšanu 
12.               
Par pašvaldībai piekritīgā Viesturu pagasta nekustamā īpašuma “Mazdārziņi”, kadastra apzīmējums 40960070191, zemes daļas iznomāšanu 
13.               
Par valsts nekustamā īpašuma “Rundāles pils muzejs”, Rundāles pagasts, Rundāles novads, kadastra apzīmējums 4076 003 0356 daļas pārņemšanu Rundāles novada pašvaldības īpašumā bez atlīdzības.
14.               
Par pašvaldībai piekritīgā Viesturu pagasta nekustamā īpašuma „Mazdārziņi” ar kadastra apzīmējumu 40960070191, zemes daļas iznomāšanu 
15.               
Par Rundāles novada pašvaldībai piekritīgā nekustamā īpašuma „Jaunā māja 1”, Viesturu pagastā, Rundāles novadā, kadastra numuru 40960040212, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 40960040213, zemes nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu.
16.               
Par pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Rītausmas”, kadastra numurs 4076 008 0300 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 008 0300 daļas iznomāšanu 
17.               
Par pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Svitenes centrs”, kadastra numurs 4088 004 0467 zeme vienības ar kadastra apzīmējumu 4088 004 0492 daļas iznomāšanu 
18.               
Par nosaukuma piešķiršanu Rundāles novada Rundāles pagasta ēkām, kas atrodas uz nekustamā īpašuma „Valsts Saulaines lauksaimniecības tehnikums” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 007 0214.
19.               
Par pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Pilsrundāle 88”, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 003 0290 iznomāšanu 
20.               
Par nekustamā īpašuma “Pilsrundāle 26” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 003 0229 piekritību pašvaldībai.
21.               
Par nekustamā īpašuma “Pilsrundāles garāža 18” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 003 0381 piekritību pašvaldībai.
22.               
Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Akmentiņi” zemes vienības daļai.
23.               
Par Rundāles novada domes 2015.gada saistošajiem noteikumiem Nr.11 „Par grozījumiem Rundāles novada domes 2014.gada saistošajos noteikumos Nr.9 „Par Rundāles novada domes budžetu 2015.gadam”.
24.               
Par dzīvojamās platības izīrēšanu Saulaines Sociālajā centrā 
25.               
Par dzīvojamās platības izīrēšanu Saulaines Sociālajā centrā 
26.               
Par dzīvojamās platības izīrēšanu Saulaines Sociālajā centrā 
27.               
Par dzīvojamās platības izīrēšanu Saulaines Sociālajā centrā 
28.               
Par dzīvojamās platības izīrēšanu Saulaines Sociālajā centrā
29.               
Par dzīvojamās platības izīrēšanu  Saulaines Sociālajā centrā
30.               
Par augstākā Rundāles novada pašvaldības apbalvojuma piešķiršanu.
31.               
Par Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „ Kalna Vīndedži”, sadali un zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, par jauna nosaukuma „Lauka Vīndedži” piešķiršanu jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam un zemes lietošanas mērķa noteikšanu.
32.               
Par atļauju sadalīt Rundāles pagasta nekustamo īpašumu “Pērkonīši”, atdalot daļu no zemes vienības aptuveni 18,4 ha platībā, izstrādājot zemes ierīcības projektu.
Lapa atjaunota: 13.11.2015. 15:28
Eiropas Gada pašvaldība
Notikumu kalendārs

Lapā tiek izmantotas sīkdatnes, lai mēs varētu jums piedāvāt labāku saturu. Izmantojot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Labi Uzzināt vairāk