Novembris

 

 

24.novembra domes lēmumi

Sēdes audio ieraksts

2.                   
Par kredītu apgaismota gājēju celiņa būvniecībai Pilsrundāles ciemā (II kārta) LEADER projekta “Apgaismota gājēju celiņa būvniecība Pilsrundāles ciemā (II kārta)” Nr. 16-06-AL07-A019.2202-000003 ietvaros.
3.                   
Par kredītu atklātas daudzfunkcionālās sporta arēnas būvniecībai Svitenē LEADER projekta “Atklātas daudzfunkcionālas sporta arēnas būvniecība Svitenē” Nr. 16-06-AL07-A019.2201-000004 ietvaros.
4.                   
Par finansējuma piešķiršanu biedrības „BM studio” projekta „BM studio ZEMGALE - RUNDĀLES novada jauniešiem!” realizācijai.
5.                   
Par dzīvojamās platības izīrēšanu Saulaines Sociālajā centrā
6.                   
Par pašvaldībai piekritīga Svitenes pagasta nekustamā „Svitenes mazdārziņi,” kadastra numurs40880040282, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 40880040327, iznomāšanu
7.                   
Par pašvaldībai piekritīga Svitenes pagasta nekustamā īpašuma „Pašvaldībai piekritīgā zeme,” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 40880040385, daļas iznomāšanu
8.                   
Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas dzēšanu likvidētām juridiskām personām.
9.                   
Par pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Saulaines mazdārziņš 4.19”, kadastra numurs 4076 008 0202, iznomāšanu
10.               
Par Viesturu pagasta nekustamā īpašuma „Rūķi” sadalīšanu, izstrādājot zemes ierīcības projektu.
11.               
Par pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Rundāles ciemats 6”, kadastra numurs 4076 003 0432 daļas, iznomāšanu
12.               
Par pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Rundāles ciemats 6”, kadastra numurs 4076 003 0432 daļas, iznomāšanu
13.               
Par pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Rundāles ciemats 6”, kadastra numurs 4076 003 0432 daļas, iznomāšanu
14.               
Par Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Jansoni” zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, par jauna nosaukuma „Sākumi” piešķiršanu jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam un zemes lietošanas mērķa noteikšanu.
15.               
Par Rundāles novada adrešu pieraksta precizēšanu adresācijas objektiem.
16.               
Par Rundāles novada pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta nekustamā īpašuma “Pilsrundāles ciemats 7”, kadastra numurs 40760030596, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 40760030596 daļas zemes nomas izsoles noteikumu apstiprināšanu.
17.               

Par dzīvokļa īpašuma Nr.3. daudzdzīvokļu dzīvojamajā mājā “Strautiņi”, Rundāles pagastā nostiprināšanu zemesgrāmatā.
Lēmums

18.               
Par nekustamā īpašuma “V1033”, kadastra numurs 40760030530, Rundāles pagastā, Rundāles novadā, un nekustamā īpašuma “V1033”, kadastra numurs 40880030065, Svitenes pagastā, Rundāles novadā, sadalīšanu, neizstrādājot zemes ierīcības projektu, nosaukumu piešķiršanu un zemes lietošanas mērķu noteikšanu.
19.               
Par pašvaldības dzīvojamās telpas izīrēšanu
20.               
Par Rundāles novada domes 2016.gada saistošajiem noteikumiem Nr.12 „Par grozījumiem Rundāles novada domes 2015.gada saistošajos noteikumos Nr.15 „Par Rundāles novada domes budžetu 2016.gadam”.
21.               
Par Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Dāboliņi” sadalīšanu, izstrādājot zemes ierīcības projektu.
22.               
Par Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Saulītes” sadalīšanu, izstrādājot zemes ierīcības projektu.

 

Lapa atjaunota: 04.01.2017. 08:36
Eiropas Gada pašvaldība
Notikumu kalendārs

Lapā tiek izmantotas sīkdatnes, lai mēs varētu jums piedāvāt labāku saturu. Izmantojot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Labi Uzzināt vairāk