Orientēšanās sacensības ar velosipēdiem

11.05.2019 9:30

 

 

 

 

 

 

 

 

LATVIJAS REPUBLIKA
RUNDĀLES NOVADS
RUNDĀLES NOVADA DOME
SPORTA NODAĻA
______________________________________________________________________________
Reģ. Nr. 90009112819, Pilsrundāle 1, Pilsrundālē, Rundāles pagastā, Rundāles novadā, LV 3921,
Tālr. 63962298, fakss 63962533, e-pasts: dome@rundale.lv
Rundāles pagastā, Rundāles novadā
 

NOLIKUMS

RUNDĀLES NOVADA VELO ORIENTĒŠANĀS SACENSĪBAS
2019

1. Mērķis un uzdevumi.
1.1. Veicināt fiziski aktīvu dzīvesveidu.
1.2. Popularizēt velosipēdu kā ikdienas pārvietošanās līdzekli.
1.3. Noskaidrot veiklākos Pislrundāles pagasta apkārtnes pazinējus.
1.4. Gūt pozitīvas emocijas.

2. Sacensību organizatori
2.1 Rundāles novada Sporta nodaļa. Galvenais tiesnesis Ieva Kirkila.

3. Norises laiks un vieta
3.1 11. 05. 2019, Pilsrundāle un tuvējās apkārtnes teritorija. Starts Pilstrundāles vidusskolas auto stāvvietā un finišs Bērstelē. Komandu vākšanās 9:30. Starts kopējs visām komandām 10:00. Finišs līdz 13:00.
3.2 13:00 Finišs tiek slēgts un nefinišējušās komandas tiek izslēgtas no sacensībām.

4. Dalībnieki
4.1 Sacensībās drīkst piedalīties ikviens interesents, kura rīcībā ir tehniskā kārtībā esošs velosipēds.
4.2 Sacensībās piedalās Rundāles novada ģimeņu izveidotas komandas, kas iet iekaitē par "Balvu piešķiršana ģimenēm par aktīvu dalību Rundāles novada sporta pasākumos", vai novada iedzīvotāju izveidotas komandas individuāli velo orientēšanās sacensībām.
4.3 Dalībnieks uzņemas pilnu atbildību par savu veselības stāvokli, nepieciešamajām prasmēm velo vadīšanā, apņemas ievērot CSN, sacensību nolikumu, organizatoru norādījumus un apliecina to ar parakstu pieteikuma formulārā pirms startēšanas sacensībās.
4.4 Dalībnieki apņemas necelt pretenzijas pret sacensību organizatoriem, vai citām pasākumā iesaistītajām personām par jebkādiem tiešiem, netiešiem, paredzamiem vai neparedzamiem fiziskiem un materiāliem zaudējumiem, iespējamām traumām vai transportlīdzekļa bojājumiem un bojājumiem trešajām personām, kas var rasties pasākuma norises gaitā.
4.5 Apstiprinot savu dalību sacensībās, dalībnieki atsakās no jebkādu pretenziju izvirzīšanas organizatoram vai citām pasākuma organizēšanā iesaistītām personām pēc iespējama nelaimes gadījuma vai materiālo zaudējumu rašanās un necīnās par zaudējumu atgūšanu tiesas ceļā.
4.6 Dalībnieks apņemas ievērot drošas braukšanas principus, neapdraudēt sevi un citus sacensību un ceļu satiksmes dalībniekus.
4.7 Katrs dalībnieks drīkst startēt tikai vienas komandas ieskaitē.
4.8 Ja sacensību norises laikā kāds no komandas dalībniekiem ir spiests izstāties veselības vai tehnisku apstākļu dēļ, komandas pienākums ir ziņot organizatoriem. Tādā gadījumā arī nepilnā sastāvā komanda drīkst turpināt dalību sacensībās.
4.9 Ja sacensību laikā ir nepieciešama medicīniskā palīdzība, dalībnieki sniedz pirmo palīdzību iespēju robežās un nekavējoties sazinās ar neatliekamo medicīnisko palīdzību (113) un informē par to organizatorus.
4.10 Nepilngadīgi dalībnieki, drīkst piedalīties tikai pavadošas personas vai likumīga pārstāvja klātbūtnē, kurš ar savu parakstu apstiprina nolikuma ievērošanu un uzņemas atbildību par sava bērna drošību.
4.11 Sacensību rīkotājiem ir tiesības nepielaist dalībnieku pie sacensībām, ja ir aizdomas par alkohola, narkotiku, vai citu apreibinošo vielu lietošanu, kā arī diskvalificēt komandu, ja tas tiek konstatēts sacensību laikā.
4.12 Komanda var saņemt diskvalifikāciju par nolikuma neievērošanu.
4.13 Komandas komplektācija: minimums 2, maksimums 5 dalībnieki.
4.14 Visiem dalībniekiem ir jāiepazīstas ar sacensību nolikumu. Tā nezināšana neatbrīvo dalībniekus no personīgās atbildības.

5. Ekipējums
5.1 Aizsprādzētas velo aizsargķiveres lietošana sacensību laikā ir obligāta prasība līdz 12 gadu vecumam.
5.2 Par punkta 5. neievērošanu seko dalībnieka diskvalifikācija.

5.3 Komandas rīcībā ir jābūt rakstāmpiederumiem, vismaz vienam pilnībā uzlādētam digitālajam fotoaparātam vai viedtālrunim ar fotografēšanas funkciju.
5.4 Katras komandas rīcībā ir jābūt velo remonta komplektam, sīku tehnisku problēmu novēršanai. Veloservisa vai maiņas velosipēda pakalpojumus organizatori nepiedāvā. Katrs dalībnieks individuāli ir atbildīgs par sava transportlīdzekļa tehnisko stāvokli.

6.Dalībnieku reģistrācija.
6.1 Komandas sastāva pieteikšana ir jāveic iepriekš līdz 9.05 brīvā formā rakstīta vēstule, kurā ir jānorāda komandas nosaukums, dalībnieku vārdi, uzvārdi un vecums. E-pasts: ieva.kirkila@rundale.lv, tālr: 26553747. Komanda ir pieteikta tajā brīdī, kad ir saņemts apstiprinājuma e-pasts no organizatoriem. Informāciju par pasākuma norisi un dalību var saņemt zvanot uz tālruni 26553747.
6.2 Komanda ir reģistrēta un pielaista dalībai sacensībām tikai izpildot punktus 4.2, 4.5, 4.9, 5.1.

7.Sacensības
7.1 Precīzas norādes par to kāda ir sacensību gaita, komandas saņems 9:45.
7.2 Komandai tiks izsniegta karte ar kontrolpunktu (KP) atzīmēm, informatīvais materiāls ar veicamajiem pamatuzdevumiem.
7.3 Kartē atzīmētajos kontrolpunktos (KP) komanda uzņem kopbildi atrastā (KP) fonā, kurā redzami visi komandas dalībnieki ar velosipēdiem nemainīgā sastāvā (izņemot fotogrāfu).
7.4 KP foto ir jāveic (KP) tiešā tuvumā, aizliegts izmantot optiskās tālummaiņas funkciju, lai maldinātu sacensību organizatorus.
7.5 KP vērtība ir 1punkts.
7.6 Dalībnieki brīvi plāno maršrutu pēc saviem ieskatiem.
7.7 Komanda sacensību norises laikā pārvietojas grupā, tikai ar velosipēdiem, KP ir jāapmeklē visai komandai kopā.
7.8 Distances kontrollaiks 3h.
7.9 Pēc finiša komandas pārstāvis demonstrē KP bildes. Katru KP drīkst raksturot tikai viena skaidra un nepārprotama bilde.
7.10 Uzvar komanda ar lielāko punktu summu.
7.11 Vienādu punktu skaita gadījumā tiks vērtēts komandas kontrollaiks.
7.12 Komanda startē un finišē nemainīgā sastāvā.
7.13 Lai izslēgtu negodīgas spēles principu, komandām ir atļauts fotografēt nolikuma pārkāpumus, ja tādi tiek konstatēti (piem. neatļautu transportlīdzekļu izmantošana, u.c.) un informēt par to organizatorus.

8. Apbalvošana

8.1 Sacensību pirmo trīs vietu apbalvošana pēc visu komandu finiša un rezultātu apkopošanas.
8.2 uzvērtāju komandas saņem piemiņas kausu un katra komanda gardumu paciņu.

 

 

 

Sporta nodaļas vadītāja I.Kirkila
 

 

 

Atgriezties atpakaļ
Lapa atjaunota: 08.05.2019. 10:36
Eiropas Gada pašvaldība

Kalendārs

P
O
T
C
Pk
S
Sv
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

Lapā tiek izmantotas sīkdatnes, lai mēs varētu jums piedāvāt labāku saturu. Izmantojot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Labi Uzzināt vairāk