Marts

 

 

28. marta domes lēmumi

Audio ieraksts

2.
Par Rundāles novada speciālās pirmsskolas izglītības iestādes „Saulespuķe” vadītāja iecelšanu amatā.
3.
Par dzīvojamās platības izīrēšanu Saulaines Sociālajā centrā K.Z.
4
 
Par dzīvojamās platības izīrēšanu Saulaines Sociālajā centrā D.B.
5
 
Par Nedzīvojamo telpu nomu VAS “Latvijas pasts” pasta pakalpojumu sniegšanai Svitenes pagastā.
6
 
Par Rundāles novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu uzņēmējdarbības attīstībai SIA „STPH” projekta pieteikuma realizācijai.
7
 
Par Rundāles novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu uzņēmējdarbības attīstībai L.K. projekta pieteikuma realizācijai.
8
 
Par finansējuma piešķiršanu biedrības Rundāles novada Svitenes pagasta pensionāru apvienības „Sudrabupe” projekta „Labs darbs divus mūžus dzīvo” realizācijai.
9
 
Par finansējuma piešķiršanu biedrības „INICIO” Projekta „Atbalsts Rundāles novada jauniešu līdzdalībai sabiedrības dzīvē, radošas un draudzīgas vides veidošana, brīvā laika lietderīga izmantošana” realizācijai.
10.
Par finansējuma piešķiršanu „Biedrības „Mums pieder pasaule” pasākumu organizēšana un sadarbības veicināšana ar BDR „Inicio” realizācijai.
11.
Par dzīvokļa īpašuma Nr.X. daudzdzīvokļu dzīvojamajā mājā “Sēļi”, Rundāles pagasts, Rundāles novads nostiprināšanu zemesgrāmatā uz Rundāles novada pašvaldības vārda.
12.
Par pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr.X daudzdzīvokļu mājā „Saulgrieži”, Pilsrundālē, Rundāles pagastā, Rundāles novadā, nosacītās cenas noteikšanu un atsavināšanas noteikumiem.
13.
Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamā īpašuma „Vecbullēni”, Svitenes pagasts, Rundāles novads kadastra numurs XXX, zemes vienības kadastra apzīmējums XXX, zemes vienības daļām.
14.
Par Rundāles novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Apauši”, kadastra numurs 4076 003 0434, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4076 003 0349, Rundāles pagastā, Rundāles novadā, ar kopējo platību 1583 m2 atsavināšanas izsoles rezultātu apstiprināšanu.
15.
Par precizējumiem Rundāles novada domes 2019.gada 28.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.2 “Par licencēto makšķerēšanu Lielupē Rundāles novada pašvaldības administratīvajā teritorijā no 2019. līdz 2021.gadam”.

 

Lapa atjaunota: 29.04.2019. 10:36
Eiropas Gada pašvaldība
Notikumu kalendārs

Lapā tiek izmantotas sīkdatnes, lai mēs varētu jums piedāvāt labāku saturu. Izmantojot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Labi Uzzināt vairāk