Marts

 

 

Ārkārtas domes sēde 13.martā

1. Par projekta “Esošo gaismekļu nomaiņa uz LED tehnoloģiju gaismekļiem Rundāles novadā” iesniegšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu. Lēmums
2. Par Saulaines Profesionālās vidusskolas pārņemšanu. Lēmums
 

Domes sēde 26.martā

2.                      
Par Rundāles novada Apbalvošanas komisijas izveidošanu un komisijas locekļu sastāva apstiprināšanu.
3.                      
Par grozījumiem Rundāles novada domes Dzīvokļu komisijas nolikumā.
4.                      
Par nosaukuma „Vārpiņas” piešķiršanu pašvaldībai piekritīgam Svitenes pagasta nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 40880040193.
5.                      
Par pašvaldībai piekritīga Svitenes pagasta nekustamā „Vārpiņas”, kadastra numurs40880040193, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 40880040193, iznomāšanu
6.                      
Par pašvaldībai piekritīgā Viesturu pagasta nekustamā īpašuma „Pie Mežmalēm” ar kadastra apzīmējumu 40960040188, nekustamā īpašuma „Pirms kūtiņām” ar kadastra apzīmējumu 40960040189, nekustamā īpašuma „Pie Eglītem I” ar kadastra apzīmējumu 40960040230 un nekustamā īpašuma „Viesturu mazdārziņi” ar kadastra apzīmējuma 40960070184, zemes daļas iznomāšanu
7.                      
Par pašvaldībai piekritīgā Viesturu pagasta nekustamā īpašuma „Mazdārziņi”, kadastra apzīmējums 40960070191, zemes daļas iznomāšanu
8.                      
Par pašvaldībai piekritīgā Viesturu pagasta nekustamā īpašuma „Mazdārziņi”, kadastra apzīmējums 40960070191, zemes daļas iznomāšanu
9.                      
Par pašvaldībai piekritīgā Viesturu pagasta nekustamā īpašuma „Širvji”, kadastra apzīmējums 40960020019, zemes daļas 0.4 ha platībā iznomāšanu
10.                   
Par pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Beķeri 2” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 008 0054 daļas iznomāšanu
11.                   
Par pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Pilsrundāles ciemats 6”, kadastra numurs 4076 003 0432 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 003 0432 iznomāšanu
12.                   
Par pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Pie Šalkām”, kadastra numurs 4076 003 0495 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 003 0496 iznomāšanu
13.                   
Par pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Pilsrundāle 112”, kadastra numurs 4076 003 0312 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 003 0312 iznomāšanu
14.                   
Par pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Dzilnas”, kadastra numurs 4076 003 0492 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 003 0492 nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu.
15.                   
Par Zemgales reģionālā atkritumu apsaimniekošanas plāna 2014.-2020.gadam apstiprināšanu.
16.                   
Par projekta iesniegumu valsts atbalsta saņemšanai zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem.
17.                   
Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
18.                   
Rundāles novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Bērsteles lauki”, ar kadastra Nr.4096 007 0303, 1.00 ha platībā, Viesturu pagastā, Rundāles novadā, zemes nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu
19.                   
Par Rundāles novada domes nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr.8 daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā „Kurši”, Pilsrundāle, Rundāles pagastā, Rundāle novadā, īres tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.
20.                   
Par Rundāles novada pašvaldībai piekritīgā nekustamā īpašuma „Beķeri 2”, Rundāles pagastā, Rundāles novadā, kadastra Nr.4076 008 0054 daļas, 1,9 ha platība, zemes nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu.
21.                   
Par nosaukuma „Virpuļi” un adreses piešķiršanu apbūvei plānotai Rundāles pagasta zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4076 003 0477.
22.                   
Par jauna nosaukuma „Pūpolīši” un adreses piešķiršanu apbūvei plānotai Rundāles pagasta zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4076 003 0478.
23.                   
Par jauna nosaukuma „Dzilgas” un adreses piešķiršanu apbūvei plānotai Rundāles pagasta zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4076 003 0492.
24.                   
Par Rundāles novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Stāvlaukums”, Pilsrundālē, Rundāles pagastā, Rundāles novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 003 0533, daļas iznomāšanu.
25.                   
Par Rundāles novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Bērsteles mazdārziņi” zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 4096 007 0214 un 4096 007 0252, 0,99 ha platībā, Viesturu pagastā, Rundāles novadā, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.

 

Lapa atjaunota: 11.08.2015. 14:56
Eiropas Gada pašvaldība
Notikumu kalendārs

Lapā tiek izmantotas sīkdatnes, lai mēs varētu jums piedāvāt labāku saturu. Izmantojot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Labi Uzzināt vairāk