Maijs

 

31. maija domes lēmumi
Audio ieraksts

2.

Par Rundāles novada domes saistošo noteikumu Nr.4 “Par aprūpe mājās pakalpojumu Rundāles novadā” apstiprināšanu.
Domes lēmums.
Pielikumā.

3.

Par Rundāles novada domes 2018.gada saistošo noteikumu Nr.3 “Grozījumi Rundāles novada domes 2015.gada saistošajos noteikumos Nr.4 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Rundāles novadā” apstiprināšanu.
Domes lēmums.
Pielikumā.

4.

Par Dzīvojamās telpas īres līguma Nr.* termiņa pagarināšanu A.V.
Domes lēmums.

5.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.*. daudzdzīvokļu dzīvojamajā mājā “Saulaine 23”, Rundāles pagastā nostiprināšanu zemesgrāmatā uz Rundāles novada pašvaldības vārda.
Domes lēmums.

6.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.*. daudzdzīvokļu dzīvojamajā mājā “Līvi”, Rundāles pagastā nostiprināšanu zemesgrāmatā uz Rundāles novada pašvaldības vārda.
Domes lēmums.

7.

Par nekustamā īpašuma „Rūķi”, Viesturu pagasta, Rundāles novada, kadastra numurs ***, zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, par jauna nosaukuma piešķiršanu jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam un zemes lietošanas mērķa noteikšanu.
Domes lēmums.

8.

Par atļauju sadalīt nekustamo īpašumu "Gubēni", Svitenes pagasts, Rundāles novads, kadastra numurs ***, zemes vienību ar kadastra apzīmējums ***, atdalot zemes gabalus aptuveni 13,0 ha platībā, izstrādājot zemes ierīcības projektu.
Domes lēmums.

9.

Par atļauju sadalīt nekustamo īpašumu "Lielbūčas", Rundāles pagasts, Rundāles novads, kadastra numurs ***, zemes vienību ar kadastra apzīmējums ***, atdalot zemes gabalus aptuveni 5,0 ha platībā, izstrādājot zemes ierīcības projektu.
Domes lēmums.
Pielikums.

10.

Par nekustamā īpašuma "Čakstubozes", Viesturu pagasts, Rundāles novads, kadastra numurs ***, zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, par jauna nosaukuma piešķiršanu jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam un zemes lietošanas mērķa noteikšanu.
Domes lēmums.

11.

Par Rundāles novada domes nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr.12 daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā „Zemgaļi”, Pilsrundālē, Rundāles pagastā, Rundāles novadā, īres maksas izsoles rezultātu apstiprināšanu.
Domes lēmums.

12.

Par Rundāles novada pašvaldības ceļu un ielu ikdienas darbu tehniskajām specifikācijām.
Domes lēmums.
Pielikums.

13.

Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Rundāles novada pašvaldības budžetā no Z.J.
Domes lēmums.

14.

Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Rundāles novada pašvaldības budžetā no P.G.
Domes lēmums.

15.

Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Rundāles novada pašvaldības budžetā no V.F.
Domes lēmums.

16.

Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Rundāles novada pašvaldības budžetā no A.F.
Domes lēmums.

17.

Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Rundāles novada pašvaldības budžetā no A.A.
Domes lēmums.

18.

Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Rundāles novada pašvaldības budžetā no A.R.
Domes lēmums.

19.

Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Rundāles novada pašvaldības budžetā no B.S.
Domes lēmums.

21.

Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Rundāles novada pašvaldības budžetā no R.Z.
Domes lēmums.

22.

Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Rundāles novada pašvaldības budžetā no K.U.
Domes lēmums.

23.

Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Rundāles novada pašvaldības budžetā no Ž.L.
Domes lēmums.

24.

Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Rundāles novada pašvaldības budžetā no N.Ņ.
Domes lēmums.

25.

Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Rundāles novada pašvaldības budžetā no A.Ļ.
Domes lēmums.

26.

Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Rundāles novada pašvaldības budžetā no A.L.
Domes lēmums.

27.

Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Rundāles novada pašvaldības budžetā no I.L.
Domes lēmums.

28.

Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Rundāles novada pašvaldības budžetā no S.O.
Domes lēmums.

29.

Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Rundāles novada pašvaldības budžetā no N.M.
Domes lēmums.

30.

Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Rundāles novada pašvaldības budžetā no N.L.
Domes lēmums.

31.

Par grozījumiem Rundāles novada domes 2017.gada 31.augusta lēmumā Nr.11., “Par adreses noteikšanu Rundāles novada Rundāles pagasta adresācijas objektam, būvei “Rundāles ūdensdzirnavas” ar kadastra apzīmējumu 4076 003 0132 001 un ar to funkcionāli saistītām būvēm. Domes lēmums.

Lapa atjaunota: 02.07.2018. 18:02
Eiropas Gada pašvaldība
Notikumu kalendārs

Lapā tiek izmantotas sīkdatnes, lai mēs varētu jums piedāvāt labāku saturu. Izmantojot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Labi Uzzināt vairāk