Maijs

 

 

26.maija domes lēmumi

2.                   
Par projekta „Atklātas daudzfunkcionālas sporta arēnas būvniecība Svitenē” pieteikumu Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam 19.2.pasākuma aktivitātes „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” Bauskas rajona lauku partnerības atklātā konkursa 1.kārtas ietvaros.
3.                   
Par projekta „Āra trenažieru uzstādīšana Rundāles novada ciemos” pieteikumu Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam 19.2.pasākuma aktivitātes „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” Bauskas rajona lauku partnerības atklātā konkursa 1.kārtas ietvaros.
4.                   
Par projekta „Daudzfunkcionāla sabiedriskā centra attīstīšana Vecrundālē” pieteikumu Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam 19.2.pasākuma aktivitātes „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” Bauskas rajona lauku partnerības atklātā konkursa 1.kārtas ietvaros.
5.                   
Par grozījumiem Rundāles novada Investīciju plānā 2016.-2018.gadam.
6.                   
Par projekta „Apgaismota gājēju celiņa būvniecība Pilsrundāles ciemā (II kārta)” pieteikumu Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam 19.2.pasākuma aktivitātes „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” Bauskas rajona lauku partnerības atklātā konkursa 1.kārtas ietvaros.
7.                   
Par finansējuma piešķiršanu Rundāles novada biedrības „Mums pieder pasaule” projekta pieteikumam „Biedrības „Mums pieder pasaule” pasākumu organizēšana” realizācijai.
8.                   
Par finansējuma piešķiršanu biedrības Rundāles novada Viesturu pagasta pensionāru apvienība "Vakarvējš" projekta „Dzīves priekam un veselībai” realizācijai.
9.                   
Par pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Saulaines mazdārziņš 3. 8”, kadastra numurs 4076 008 0145, iznomāšanu
10.               
Par pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Saulaines mazdārziņš 3. 2”, kadastra numurs 4076 008 0212, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 008 0111 iznomāšanu
11.               
Par Viesturu pagasta nekustamā īpašuma „Jaunvarenie” zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, par jauna nosaukuma „Atvari” piešķiršanu jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam un zemes lietošanas mērķa noteikšanu.
12.               
Par pašvaldībai piekritīga Svitenes pagasta nekustamā īpašuma „Mazdārziņš 23”, kadastra numurs 4088 004 0289, iznomāšanu
13.               
Par pašvaldībai piekritīga Svitenes pagasta nekustamā īpašuma „Svitenes mazdārziņi”, kadastra apzīmējums 4088 004 0288, iznomāšanu
14.               
Par zemes ierīcības projekta nekustamajiem īpašumiem „Rundāles pils muzejs” un „Stāvlaukums” apstiprināšanu.
15.               
Par Rundāles novada pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta nekustamā īpašuma, “Spuļģi”, kadastra numurs 40760030577, izsoles noteikumu apstiprināšanu.
16.               
Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Lielupes mala”, kadastra numurs 4076 001 0048 zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 4076 007 0079 un 4076 007 0078.
17.               
Par Rundāles novada pašvaldības Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Punslavu personīgās palīgsaimniecības”, kadastra numurs 4076 001 0049, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 001 0077 zemes nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu.
18.               
Par Rundāles novada pašvaldības Viesturu pagasta nekustamā īpašuma „Viesturu lauki”, kadastra numurs 4096 004 0143, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4096 004 0143 zemes nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu.
19.               
Par Rundāles novada domes 2016.gada saistošajiem noteikumiem Nr.7 „Par grozījumiem Rundāles novada domes 2015.gada saistošajos noteikumos Nr.15 „Par Rundāles novada domes budžetu 2016.gadam”.
20.               
Par Rundāles novada domes nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr.8 daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā „Mazbērstele 3”, Mazbērstelē, Rundāles pagastā, Rundāle novadā, izīrēšanu un īres maksas apstiprināšanu.
21.               
Par Rundāles novada domes 2015.gada 26.novembra lēmuma Nr.15 „ Par Rundāles novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Lielupes mala”, Rundāles pagasts, Rundāles novads, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 007 0046 iznomāšanu” atcelšanu.
Lapa atjaunota: 28.06.2016. 15:15
Eiropas Gada pašvaldība
Notikumu kalendārs

Lapā tiek izmantotas sīkdatnes, lai mēs varētu jums piedāvāt labāku saturu. Izmantojot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Labi Uzzināt vairāk