Krīzes centrs

Rundāles novada Sociālā dienesta Krīzes centrs ir Sociālā dienesta izveidota struktūrvienība.


Sociālā dieneta Krīzes centrā tiek nodrošināta droša vide un individuālas konsultācijas pie speciālistiem Rundāles novada pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušām personām, kuras nonākušas krīzes situācijā. Centrā tiek uzņemtas pilngadīgas personas un/vai kopā ar ģimenes locekļiem.