Jūlijs

 

 

27.jūlija domes lēmumi

Sēdes audio ieraksts

2.                     
Par pašvaldībai piederošā Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Bornsmindes Parks”, kadastra numurs 4076 006 0173, daļas iznomāšanu
3.                     
Par pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Rundāles ciemats 6” vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 003 0432 daļas iznomāšanu
4.                     
Par pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta nekustamā īpašuma “Saulaines mazdārziņš 3.20a”, kadastra numurs 4076 008 0113 iznomāšanu
5.                     
Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Rundāles novada pašvaldības budžetā.
6.                     
Grozījumi 2017.gada 29.jūnija lēmumā Nr.25 (prot. Nr.7) “Par pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta nekustamā īpašuma “Kurzemnieki”, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 003 0471 un nekustamā īpašuma “Pilsrundāles ciemats 6”, zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 4076 003 0576 iznomāšanu”.
7.                     
Par pašvaldībai piekritīga Svitenes pagasta nekustamā īpašuma „Putniņi” zemes vienības, ar kadastra apzīmējumu 40880010055, iznomāšanu.
8.                     
Par pašvaldības nekustamā īpašuma apbūvētas zemes vienības „Rožkalni”, Viesturu pagastā, Rundāles novadā, nosacītās cenas noteikšanu un atsavināšanas noteikumiem.
9.                     
Par pašvaldībai piekritīga Viesturu pagasta nekustamā īpašuma „Rožkalni” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 40760080031 iznomāšanu.
10.                  
Par izmaiņām Rundāles novada autoceļu un ielu finansēšanai paredzētās mērķdotācijas vidējā termiņa izlietošanas programmā 3 gadiem (2017.; 2018. un 2019.gadam).
11.                  
Par Rundāles novada vēlēšanu komisijas apstiprināšanu.
12.                  
Par atļauju sadalīt Svitenes pagasta nekustamo īpašumu "Forši", atdalot zemes vienību, neizstrādājot zemes ierīcības projektu.
Lapa atjaunota: 10.08.2017. 16:30
Eiropas Gada pašvaldība
Notikumu kalendārs

Lapā tiek izmantotas sīkdatnes, lai mēs varētu jums piedāvāt labāku saturu. Izmantojot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Labi Uzzināt vairāk