Janvāris

 

 

25.janvāra domes lēmumi

Audio ieraksts

2.
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu politiski represētajai personai.
3.
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu politiski represētajai personai.
4.
Par dzīvojamās telpas izīrēšanu S.R., dzīvoklis Nr.*, daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Bērsteles ielā 14, Bērstelē, Viesturu pagastā, Rundāles novadā.
5.
Par dzīvojamās telpas izīrēšanu I.R., dzīvoklis Nr.*, daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Burtnieku ielā 1, Viesturos, Viesturu pagastā, Rundāles novadā.
6.
Par Rundāles novada domes nekustamā īpašuma, dzīvokļa Nr.* daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā „Mazbērstele 3”, Mazbērstele, Rundāles pagastā, Rundāle novadā, izīrēšanu un īres maksas apstiprināšanu.
7.
Par dzīvojamās telpas izīrēšanu S.A., dzīvoklis Nr.*, daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā ”Punslavas 7”, Punslavas, Rundāles pagastā, Rundāles novadā.
8.
Par nekustamā īpašuma “Lejas”, Rundāles pagasta, Rundāles novada, kadastra numurs ***, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu ***, zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, par jauna nosaukuma piešķiršanu jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam un zemes lietošanas mērķa noteikšanu.
9.
Par Rundāles novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu uzņēmējdarbības attīstībai SIA „Kristell” projekta pieteikuma realizācijai.
10.
Par grozījumiem Rundāles novada domes 2013. gada 28.novembra lēmumā Nr.10 „Par atkritumu tarifiem Rundāles novada pašvaldībā.
11.
Par vidējā termiņa autoceļiem un ielām paredzētās mērķdotācijas izlietojuma programmas apstiprināšanu.
12.
Par atļauju sadalīt Rundāles pagasta nekustamo īpašumu "Jātnieki", kadastra numurs ***, zemes vienību ar kadastra apzīmējums ***, atdalot zemes gabalus aptuveni 4,0 ha platībā, izstrādājot zemes ierīcības projektu.
13.
Par nosaukuma un adreses maiņu nekustamajam īpašumam “Palmas”, Lepšas, Rundāles pagasts, Rundāles novads.
14.
Par precizējumiem Rundāles novada domes 2017.gada 30.novembra saistošajos noteikumos Nr.7 “Rundāles novada kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi”.
15.
Par grozījumiem Rundāles novada domes 2011. gada 28. aprīļa lēmumā Nr. 15 “Par Rundāles novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma apstiprināšanu”.
17.
Par dzīvojamās platības izīrēšanu Saulaines Sociālajā centrā S.P.

 

Lapa atjaunota: 02.07.2018. 18:00
Eiropas Gada pašvaldība
Notikumu kalendārs

Lapā tiek izmantotas sīkdatnes, lai mēs varētu jums piedāvāt labāku saturu. Izmantojot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Labi Uzzināt vairāk