Janvāris

1. Par pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Pilsrundāle 74” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 003 0276 iznomāšanu L.U. Lēmums

2. Par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar S. R.Lēmums

3. Par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar V. G.Lēmums

4. Par pašvaldībai piekritīgā Viesturu pagasta nekustamā īpašuma „Mazdārziņi” ar kadastra apzīmējumu 40960070191 zemes daļas iznomāšanu N. T. Lēmums

5. Par Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Ozoli”, kadastra numurs 4076 008 0016 un nekustamā īpašuma „Šulci”, kadastra numurs 4076 008 0362 zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu. Lēmums

6. Par pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Pilsrundāle 109” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 003 0310 iznomāšanu R.B. Lēmums

7. Par pašvaldībai piekritīga Viesturu pagasta nekustamā īpašuma „Naftas tornis” kadastra numurs 4096 002 0039 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4096 002 0039 iznomāšanu zemnieku saimniecībai „Sintijas”. Lēmums

8. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Rundāles novada pašvaldības budžetā no G. A.Lēmums

9. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Rundāles novada pašvaldības budžetā no A.A.Lēmums

10. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Rundāles novada pašvaldības budžetā no M. B.Lēmums

11. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Rundāles novada pašvaldības budžetā no V. I.Lēmums

12. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Rundāles novada pašvaldības budžetā no I. J.-Š.Lēmums

13. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Rundāles novada pašvaldības budžetā no R. K.Lēmums

14. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Rundāles novada pašvaldības budžetā no S. K.Lēmums

15. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Rundāles novada pašvaldības budžetā no V. P.Lēmums

16. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Rundāles novada pašvaldības budžetā no A. P.Lēmums

17. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Rundāles novada pašvaldības budžetā no S. P.Lēmums

18. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Rundāles novada pašvaldības budžetā no V. Š.Lēmums

19. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Rundāles novada pašvaldības budžetā no N. Š.Lēmums

20. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Rundāles novada pašvaldības budžetā no J. Ž.Lēmums

21. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Rundāles novada pašvaldības budžetā no J. V.Lēmums

22. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Rundāles novada pašvaldības budžetā no SIA “G.”Lēmums

23. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Rundāles novada pašvaldības budžetā no SIA “I.”Lēmums

24. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Rundāles novada pašvaldības budžetā no J. R.Lēmums

25. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Rundāles novada pašvaldības budžetā no A. K. zemnieku saimniecības "R."Lēmums

26. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Rundāles novada pašvaldības budžetā no A. K.Lēmums

27. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Rundāles novada pašvaldības budžetā no A. A.Lēmums

28. Par Rundāles novada pašvaldības Viesturu pagasta nekustamā īpašuma „Bērsteles lauki” zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 4096007364 un 40960070353 zemes nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu. Lēmums 
Izsoles noteikumi

29. Par Rundāles novada pašvaldības Viesturu pagasta nekustamā īpašuma „Bērsteles lauki” zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 40960070322 un 40960070323 zemes nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu. Lēmums Izsoles noteikumi

30. Par Rundāles novada pašvaldības Viesturu pagasta nekustamā īpašuma „Aiz mehāniskajām darbnīcām” ar kadastra numuru 40960070163 zemes nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu. Lēmums Izsoles noteikumi

31. Par Rundāles novada pašvaldības Viesturu pagasta nekustamā īpašuma „Bērsteles mazdārziņi” kadastra numurs 40960070270 zemes nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu. Lēmums Izsoles noteikumi

32. Par Rundāles novada pašvaldības Viesturu pagasta nekustamā īpašuma „Vitkovska” ar kadastra numuru 40960020025 zemes nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu. Lēmums  Izsoles noteikumi

33. Par Rundāles novada pašvaldības Viesturu pagasta nekustamā īpašuma „Bērsteles lauki” zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 40960070293 un 40960070294 zemes nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu. Lēmums Izsoles noteikumi

34. Par Rundāles novada pašvaldības Viesturu pagasta nekustamā īpašuma „Širvji” daļas ar kadastra numuru 40960020019 zemes nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu. Lēmums Izsoles noteikumi

35. Par Rundāles novada pašvaldībai piekritīgā nekustamā īpašuma „Juskas”, Viesturu pagastā, Rundāles novadā ar kadastra numuru 4096 004 0062 daļas zemes nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu. Lēmums Izsoles noteikumi

36. Par kredīta pieprasījumu Rundāles novada Svitenes pagasta Svitenes ciema ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstībai. Domes lēmums

37. Par pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Zvani”, kadastra numurs 4076 003 0435 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 003 0435 daļas iznomāšanu L. V. Lēmums

38. Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu O. B. uz pašvaldībai piekritīgu Viesturu pagasta nekustamo īpašumu „Bērsteles lauki”, kadastra numurs 4096 007 275, Ozola lauks”, kadastra numurs 4096 007 0198, un „Aiz mehāniskām darbnīcām”, kadastra numurs 4096 007 0078, zemes vienībām. Lēmums

39.Par Rundāles novada pašvaldībai piekritīgu zemes vienību platību precizēšanu. Lēmums  Pielikums

40. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu M.V.

41. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu I.  V.

42. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu J. B.

43. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu politiski represētajai personai.

44. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu politiski represētajai personai.

45. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu politiski represētajai personai.

Lapa atjaunota: 16.07.2015. 15:08
Eiropas Gada pašvaldība
Notikumu kalendārs

Lapā tiek izmantotas sīkdatnes, lai mēs varētu jums piedāvāt labāku saturu. Izmantojot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Labi Uzzināt vairāk