Izsoles

 

Rundāles novada dome rīko nomu tiesību izsoli - nekustamajiem īpašumiem:
 
“Kaucmindes staļļi”, Rundāles pagasts, būve - elektro-gāzmetināšanas ēka 137,7 m² platībā, kadastra apzīmējumu 4076 008 0214 017 un tai piesaistītā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4076 008 0280 daļa 0,17 ha platībā.

Pieteikties izsolei līdz 2021.gada 19.aprīlim plkst.12:00
Rundāles novada domes vienotajā klientu apkalpošanas centrā (Pilsrundālē 1, Rundāles pagastā, Rundāles novadā) darba laikā (darba dienās: no 8.00 -12.00 un 13.00 -17.00, pirmdienās līdz 18.30, piektdienās līdz 15.30). Reģistrējoties dalībai izsolē elektroniski, persona iesūta iesniegumu ar elektronisko parakstu parakstītu uz dome@rundale.lv.
 
Objekta apskates vieta un laiks – pēc iepriekšējas vienošanās ar kontaktpersonu – Rundāles novada domes izpilddirektoru Aigaru Sietiņu, mob. tālr. 28609107.
Izsole notiks Rundāles novada domes telpās, 2.stāvā, domes sēžu zālē 2021.gada 19.aprīlī plkst.14:00.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Rundāles novada pašvaldībai lietošanā esošā nekustamā īpašuma “Lielupes mala”, Rundāles pagasts, kadastra numurs 4076 001 0048, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 001 0048 5.9 ha platībā zemes noma.
 
 
Pieteikties izsolei līdz 2021.gada 19.aprīlim plkst.12:00
Rundāles novada domes vienotajā klientu apkalpošanas centrā (Pilsrundālē 1, Rundāles pagastā, Rundāles novadā) darba laikā (darba dienās: no 8.00 -12.00 un 13.00 -17.00, pirmdienās līdz 18.30, piektdienās līdz 15.30). Reģistrējoties dalībai izsolē elektroniski, persona iesūta iesniegumu ar elektronisko parakstu parakstītu uz dome@rundale.lv.
Kontaktpersona zemes nomas tiesību izsoles jautājumos – Aivars Okmanis, mob.tālrunis 29441971
Objekta apskates vieta un laiks – pēc iepriekšējas vienošanās ar kontaktpersonu – Rundāles novada domes izpilddirektoru Aigaru Sietiņu, mob. tālr. 28609107.
Izsole notiks Rundāles novada domes telpās, 2.stāvā, domes sēžu zālē 2021.gada 19.aprīlī plkst.14:00.
 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
VALSTS SAULAINES LAUKSAIMNIEC. TEHNIKUMS”, Rundāles pagasts, kadastra numurs 4076 008 0214, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 008 0279 daļas, 11,7 haIzsoles sākuma cena tiek samazināta, cena ir EUR 3532 (trīs tūkstoši pieci simti trīsdesmit divi eiro).
Pieteikties izsolei līdz 2021.gada 12.aprīļa plkst.12:00
Kontaktpersona izsoles jautājumos – Aigars Sietiņš, mob. tālrunis 28609107.
Izsole notiks Rundāles novada domes telpās, 2.stāvā, domes sēžu zālē 2021.gada 12.aprīlī plkst.14:00.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Rundāles novada dome rīko zemes nomas tiesību izsoles - Rundāles novada pašvaldībai piekritīgam nekustamajiem īpašumiem:
• “VALSTS SAULAINES LAUKSAIMNIEC. TEHNIKUMS”, Rundāles pagasts, kadastra numurs 4076 008 0214, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 011 0040 23,3 ha;
Pieteikties izsolei līdz 2021.gada 12.aprīļa plkst.12:00
Kontaktpersona izsoles jautājumos – Aigars Sietiņš, mob. tālrunis 28609107.
Izsole notiks Rundāles novada domes telpās, 2.stāvā, domes sēžu zālē 2021.gada 12.aprīlī plkst.14:00.
 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Rundāles novada dome atklātā mutiskā izsolē pārdod:

nekustamo īpašumu “Ziedoņi 19”, Rundāles pagasts, Rundāles novads, kadastra numurs 4076 006 0123, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 006 0123, 0,1055ha platībā, īpašuma nosacītā cena EUR 1302 (viens tūkstotis trīs simti divi eiro).

IZSOLES NOTEIKUMI Skice

Pieteikties izsolei līdz 2021.gada 12.aprīļa plkst.12:00
Izsoles objektu apskates vietu un laiku var noteikt, vienojoties ar kontaktpersonu izsoles jautājumos t.28609107
Izsole notiks Rundāles novada domes telpās, 2.stāvā, domes sēžu zālē 2021.gada 12.aprīlī plkst.14:00.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Rundāles novada dome atklātā mutiskā izsolē pārdod:

nekustamo īpašumu “Sudmalas”, Pilsrundālē, Rundāles pagastā, Rundāles novadā, kadastra Nr.4076 003 0665, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 003 0663, 0,5469 ha platībā, īpašuma nosacītā cena EUR 6862 (seši tūkstoši astoņi simti sešdesmit divi eiro).

IZSOLES NOTEIKUMI Skice

Pieteikties izsolei līdz 2021.gada 12.aprīļa plkst.12:00
Izsoles objektu apskates vietu un laiku var noteikt, vienojoties ar kontaktpersonu izsoles jautājumos t.28609107
Izsole notiks Rundāles novada domes telpās, 2.stāvā, domes sēžu zālē 2021.gada 12.aprīlī plkst.14:00.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Rundāles novada dome atklātā mutiskā izsolē pārdod:

nekustamo īpašumu “Būriņas”, Pilsrundālē, Rundāles pagastā, Rundāles novadā, ar kadastra Nr.4076 003 0189, 0,3516 ha platībā, īpašuma nosacītā cena EUR 5562 (pieci tūkstoši pieci simti sešdesmit divi eiro).

IZSOLES NOTEIKUMI Skice

Pieteikties izsolei līdz 2021.gada 12.aprīļa plkst.12:00
Izsoles objektu apskates vietu un laiku var noteikt, vienojoties ar kontaktpersonu izsoles jautājumos t.28609107
Izsole notiks Rundāles novada domes telpās, 2.stāvā, domes sēžu zālē 2021.gada 12.aprīlī plkst.14:00.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Rundāles novada dome atklātā mutiskā izsolē pārdod:

nekustamo īpašumu “Būras”, Pilsrundālē, Rundāles pagastā, Rundāles novadā, ar kadastra Nr.4076 003 0446, 0,13 ha platībā, īpašuma nosacītā cena EUR 3062 (trīs tūkstoši sešdesmit divi eiro).

IZSOLES NOTEIKUMI Skice

Pieteikties izsolei līdz 2021.gada 12.aprīļa plkst.12:00
Izsoles objektu apskates vietu un laiku var noteikt, vienojoties ar kontaktpersonu izsoles jautājumos t.28609107
Izsole notiks Rundāles novada domes telpās, 2.stāvā, domes sēžu zālē 2021.gada 12.aprīlī plkst.14:00.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Rundāles novada dome atklātā mutiskā izsolē pārdod:

nekustamo īpašumu “Āboliņu lauks”, Rundāles pagasts, Rundāles novads kadastra numurs 4076 003 0451, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 003 0572, 3,66 ha platībā, īpašuma nosacītā cena EUR 15221 (piecpadsmit tūkstoši divi simti divdesmit viens eiro).

IZSOLES NOTEIKUMI Skice

Pieteikties izsolei līdz 2021.gada 12.aprīļa plkst.12:00
Izsoles objektu apskates vietu un laiku var noteikt, vienojoties ar kontaktpersonu izsoles jautājumos t.28609107
Izsole notiks Rundāles novada domes telpās, 2.stāvā, domes sēžu zālē 2021.gada 12.aprīlī plkst.14:00.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

Lapa atjaunota: 01.04.2021. 15:31
Eiropas Gada pašvaldība

Kalendārs

P
O
T
C
Pk
S
Sv
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

Lapā tiek izmantotas sīkdatnes, lai mēs varētu jums piedāvāt labāku saturu. Izmantojot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Labi Uzzināt vairāk