Rundāles novada pašvaldības nolikums “Par Rundāles novada pašvaldības nominācijas „Gada skolotājs” piešķiršanu”

APSTIPRINĀTS
Ar Rundāles novada domes
2016.gada 25.augusta
lēmumu Nr.3 (Prot.Nr.8)
 
Rundāles novada pašvaldības nolikums
“Par Rundāles novada pašvaldības nominācijas
„Gada skolotājs” piešķiršanu”
 
Izdots saskaņā ar
Likuma „Par pašvaldībām”
41.panta pirmās daļas 2.punktu
 
I.       Vispārīgie jautājumi
1.        Nolikums nosaka Rundāles novada pašvaldības nominācijas “Gada skolotājs” piešķiršanas un pasniegšanas kārtību.
2.        Nolikuma mērķis:
2.1.       apzināt Rundāles novada izglītības iestāžu labākos, profesionālākos un talantīgākos pedagogus;
2.2.       stiprināt pedagogu prestižu sabiedrībā.
2.3.       veicināt pedagogu motivāciju atbildīgam, kvalitatīvam darbam.
3.        Nominācijai “Gada skolotājs” ir tiesības izvirzīt Rundāles novada pašvaldības izglītības iestāžu un Rundāles novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esošo valsts profesionālās izglītības iestāžu (turpmāk tekstā – Izglītības iestādes) pedagogus.
4.        Kandidātus nominācijai „Gada skolotājs” izvirza Izglītības iestādes padome.
 
II.                Nominācijas izvērtēšanas nosacījumi
5.        Izglītības iestādes var pieteikt (Izglītības iestādes noteiktajā kārtībā) ne vēlāk kā līdz 1.oktobrim:
5.1.       vienu pretendentu, ja iestādē strādā mazāk nekā 25 pedagogi;
5.2.       divus pretendentus, ja iestādē strādā vairāk nekā 25 pedagogi .
6.        Iesniegtos priekšlikumus par apbalvošanu izskata un lēmumu pieņem Rundāles novada domes priekšsēdētaja apstiprināta vērtēšanas komisija (turpmāk – Komisija) ar balsu vairākumu ne vēlāk kā līdz katra gada 30.oktobrim.
7.        Komisija sastāv no 5 (pieciem) locekļiem: – Rundāles novada domes sociālo, izglītības un kultūras komitejas vadītāja, speciāliste izglītības un IT jomā, LIZDA Bauskas starpnovadu padomes priekšsēdētāja, var tikt iekļauti aktīvie novada sabiedrības pārstāvji, pārstāvji no biedrībām, nodibinājumiem un organizācijām.
8.        Komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu par vienas nominācijas „Gada skolotājs” piešķiršanu.
9.        Pedagogs, kurš saņēmis nomināciju “Gada skolotājs”, nevar tikt izvirzīts nominācijas saņemšanai nākamos 5 gados.
 
III.             Nominācijas piešķiršana
10.    Nominācijas piešķiršanu apliecina Rundāles novada rakstisks apliecinājums, piemiņas balva ar „Gada skolotājs” iegravētu rakstu un naudas balva EUR 150 pēc nodokļu nomaksas.
11.    Pārējie nominācijai izvirzītie pretendenti par dalību nominācijas iegūšanā saņem rakstiskus apliecinājumus un naudas balvas EUR 25 apmērā pēc nodokļu nomaksas.
12.    Rakstiskos apliecinājumus, piemiņas balvu „Gada skolotājs” pasniedz Latvijas Republikas proklamēšanas svētkos Rundāles novada domes priekšsēdētājs vai priekšsēdētāja pilnvarota persona.
13.    Nominācijas “Gada skolotājs” un rakstisko apliecinājumu saņēmēji tiek reģistrēti un reģistrs ir pieejams pašvaldības mājas lapā www.rundale.lv

PIETEIKUMS RUNDĀLES NOVADA PAŠVALDĪBAS  NOMINĀCIJAI „GADA SKOLOTĀJS” PIEŠĶIRŠANAI

 

 

Atgriezties atpakaļ
Lapa atjaunota: 30.08.2016. 09:34
Eiropas Gada pašvaldība
Notikumu kalendārs

Lapā tiek izmantotas sīkdatnes, lai mēs varētu jums piedāvāt labāku saturu. Izmantojot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Labi Uzzināt vairāk