Pilsrundāles vidusskola

Adrese: Pilsrundāle, Rundāles pagasts, Bauskas novads, LV-3921
Kontakttālrunis: +371 639 62 223
Fakss: +371 639 62 223
E-pasts: pilsrundale.skola@rundale.lv
Interneta vietne: www.vidusskola.rundale.lv  
Direktore: Daiga Saka
E-pasts: daiga.saka@rundale.lv 

Pilsrundāles vidusskolas nolikums

Pilsrundāles vidusskola ir Rundāles novada vidējā vispārizglītojošā mācību iestāde ar
filiālēm Bērstelē un Svitenē. 2019.gadā Pilsrundāles vidusskola nosvinēja 100.dzimšanas dienu.

Skolas vēsture

Skolas dibinātājs - Rundāles pagasta padome.

1919
Natālija Reine izveido skolu Vīstiķu mājās.

1920
Skola pārceļas uz Rundāles pils telpām.

1939
Skola svin savu pirmo jubileju, Izglītības ministrija pasniedz skolas karogu.

1944
Atvērta 7.klase un skola kļūst par Pilsrundāles septiņgadīgo skolu.

50.gadu otrajā pusē
Jauno tehniķu pulciņa modeļi piedalās izstādē Maskavā,slaveni ir skolas vieglatlēti un tūristi, galda tenisiste Ā.Gorbāne iegūst 2.vietu valstī (sk.L.Feldmanis).

1967
Sākas draudzības festivāli starp Pilsrundāles, Pjarnu - Jaagupi (Igaunija) un Ukmerģes (Lietuva) skolām.

1979.gada 1.septembrī
Mācības tiek uzsāktas jaunajā skolas ēkā, tiek izveidota vidusskola.

1982
Dakteris A.Ozoliņš novēl materiāli prēmēt Pilsrundāles vidusskolas spējīgākos un centīgākos skolēnus.

1995.gada 6.jūlijā
Nodibināts daktera A.Ozoliņa fonds.

1995.- 2003.gadā
5. - 9.klašu koris labākais rajonā (vad.I.Caune).

2000.gadā
Juris Ivulāns ir Latvijas komandas sastāvā starptautiskajā bioloģijas olimpiādē Turcijā.

2002.gadā
9.klases skolēns Nauris Vasiļevskis valsts olimpiādēs iegūst sudraba (matemātikā) un bronzas (fizikā) medaļas.

2000. - 2004.gadā
Skolas volejbola komandas gūst godalgotas vietas valsts čempionātos (sk.V.Zariņš).

2002.gadā
Bauskas rajona izglītības iestāžu izglītības kvalitātes kopvērtējumā piešķirta nominācija "Labākā skola".

2003./2004., 2005./2006., 2006./2007.m.g.
Saņemtas nominācijas par skolēnu sasniegumiem valsts pārbaudes darbos.

2008.gadā
Skola uzsāk realizēt  ERAF projektu “Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana “.

2009. gadā 
Skola svin 90. dzimšanas dienu, tiek izveidots atklāts skolas muzejs.

- Draudzīgā aicinājuma skolu reitingā (pēc CE rezultātiem) Latvijā starp lauku skolām – 1. vieta kopvērtējumā, 2. vieta – matemātikā (sk. A. Vasiļevska) un angļu valodā (A. Simonova).

-  Skola uzsāk realizēt ERAF projektu “Infrastruktūras uzlabošana izglītojamajiem ar funkcionālajiem traucējumiem”(2009-2011).

2010. gadā 
Draudzīgā aicinājuma skolu reitingā (pēc CE rezultātiem) Latvijā starp lauku skolām – 1. vieta kopvērtējumā, 1. vieta – dabaszinībās (V. Rozēna, R. Vasiļevskis)

2011. gadā
Tiek nodots lietošanai multifunkcionālais laukums un stadions.

2012. gadā  
Skola
iesaistās Comenius projektā “Vēl viena zvaigzne Eiropai”(2012.-2014.).

·        -  Dambretē valstī tiek izcīnīta  2. vieta (sk. I. Ūdris).

·        -  Latviešu valodā valstī A. Krikščūne iegūst atzinību (sk. D. Saka).

2013. gadā
Draudzīgā aicinājuma skolu reitingā (pēc CE rezultātiem) Latvijā starp lauku skolām – 3. vieta kopvērtējumā, 3. vieta – dabaszinībās (V. Rozēna, R. Vasiļevskis).

·         - Dambretē valstī tiek izcīnīta  2. vieta (sk. I. Ūdris).

·         - Galda tenisā valstī tiek izcīnīta  2. vieta (sk. A. Kamols).

·         - Deju kolektīvs “Madaras” 7.-9. kl grupa izcīna skatē laureāta  pakāpi (sk. A. Vangale).

·        -  Skolas teātris valstī iegūst skatē 1. pakāpes diplomu (I. Vaičūne).

2014. gadā 
D
raudzīgā aicinājuma skolu reitingā (pēc CE rezultātiem) Latvijā starp lauku skolām – 2. vieta matemātikā (A. Vasiļevska).

·        -  Barjerskriešanā valstī V. Smilgam 2. vieta (sk.V. Zariņš).

·         - Dambretē valstī tiek izcīnīta  3. vieta (sk. I. Ūdris).

2015. gadā
Draudzīgā aicinājuma skolu reitingā (pēc CE rezultātiem) Latvijā starp lauku skolām – 2. vieta kopvērtējumā, 3. vieta – matemātikā (sk. A. Vasiļevska) un1. vieta angļu valodā (A. Simonova).

·         - Atzinība valsts olimpiādē bioloģijā A. Krikščūnei (sk. V. Rozēna).

2016. gadā 
Veikta skolas 3. stāva vestibilu renovācija.

·         - Skatuves runas konkursā valstī atzinība E. Reinfeldei un K. Emiljanovičai ( I. Vaičūne)

2017. gadā 
Draudzīgā aicinājuma skolu reitingā (pēc CE rezultātiem) Latvijā starp lauku skolām –3. vieta – matemātikā (sk. A. Vasiļevska) un 1. vieta angļu valodā (A. Simonova).

·         - Veikta sporta zāles renovācija.

·        -  2. vietu valstī ZPD konkursā iegūst M. Čerļenoks (sk. V. Rozēna).

·         - M. Čerļenoks iegūst “Gada skolēna “ titulu.

·        -  R. Strioga iegūst 2. vietu valstī vieglatlētikā (sk. V. Zariņš).

 
Skolas pārziņi un direktori

1919.- 1920.Natālija Reine   

1920. - 1930. Kokle

1930. - 1945.Pauls Hartmanis

1945. - 1951. Jānis Štrauss

1951. - 1953. Voldemārs Galla

1953. - 1954. Ārija Innuse

1954. - 1961. Ernests Grīnfogelis

1961. - 1964. Zeltīte Vaska

1964. - 1967. Alfrēds Upelnieks

1967. - 1977. Andrejs Bumbērs

1977. - 1984. Aloīda Baķe

1984. - 2007. Aivars Indrikovs

2007. - 2020. Anda Liškauska

Skolas mērķi

Organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošina valsts pirmsskolas izglītības, pamatizglītības un vidējās izglītības standartā noteikto mērķu un uzdevumu sasniegšanu.

Sekmēt izglītojamā atbildīgu attieksmi pret sevi, ģimeni, līdzcilvēkiem, Latviju.

Skolas uzdevumi

īstenot licencētās izglītības programmas;

nodrošināt iespēju izglītojamiem iegūt zināšanas, prasmes un iemaņas, sagatavot
viņus aktīvai līdzdalībai sabiedrības dzīvē;

sadarboties ar pašvaldības institūcijām un nodrošināt visiem Rundāles pagasta iedzīvotājiem iespējas līdz 18 gadu vecumam iegūt pamatizglītību;

izvēlēties mācību un audzināšanas darba metodes un formas, kas nodrošina izglītojamā personības vispusīgu un harmonisku attīstību;

veidot vidējās izglītības mācību iestādes prasībām atbilstošu materiālo bāzi;

organizēt obligāto piecgadīgo un sešgadīgo bērnu sagatavošanu pamatizglītības apguvei;

sadarboties ar izglītojamo vecākiem un sniegt konsultatīvu palīdzību ģimenēm bērnu audzināšanā;

saglabāt un pilnveidot skolas tradīcijas;

sekmēt jauniešu interešu izglītību un karjeras izvēli;

nodrošināt izglītojošajiem profilaktisko veselības aprūpi un neatliekamo medicīnisko palīdzību skolas teritorijā;

racionāli izmantot izglītībai iedalītos finanšu resursus.

Tradīcijas

Zinību diena;

Skolotāju dienas svinības;

Desmitās klases iesvētības vidusskolā;

Miķeļdienas jampadracis;

Mārtiņdienas gadatirgus;

Lāčplēša kauss;

18.novembris - Latvijas proklamēšanas diena: konkursi, viktorīnas, koncerts;

Ziemassvētku koncerts Rundāles pilī;

100 diena 1.klasei;

Žetonu vakars;

4.klases skolēnu atvadas no sākumskolas;

Sešgadīgo ienākšana sākumskolā;

Salidojumi un skolas jubilejas pasākumi;

Mātes dienas koncerts;

Pēdējais zvans;

Sporta diena.

Pilsrundāles vidusskola vairākus gadu desmitus sadarbojas un draudzējas ar Pjarnu-Jaagupi ģimnāziju Igaunijā un Saločai vidusskolu Lietuvā.

 

 

Atgriezties atpakaļ
Lapa atjaunota: 27.01.2022. 13:39
Eiropas Gada pašvaldība
Notikumu kalendārs

Lapā tiek izmantotas sīkdatnes, lai mēs varētu jums piedāvāt labāku saturu. Izmantojot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Labi Uzzināt vairāk