Pedagoģiski medicīniskā komisija

Darbu uzsāk Rundāles novada pašvaldības pedagoģiski medicīniskā komisija

Saskaņā ar Rundāles novada domes 2010. gada 27. maija sēdes lēmumu Nr. 5 (prot.Nr.5)  „Par Rundāles novada pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas nolikuma apstiprināšanu” un 2010. gada 22.jūnija priekšsēdētāja rīkojumu Nr. 23 par pedagoģiski medicīnisko komisiju, darbu ir uzsākusi Rundāles novada pašvaldības pedagoģiski medicīniskā komisija (PMK).

Pedagoģiski medicīniskās komisijas sastāvs:

  • Ilva Oboleviča - skolotāja logopēde,
  • Lūcija Volodina- S. Gulbes ģimenes ārsta prakses ārsta palīgs, 
  • Dzintra Lasmane-Fiksa - psihologs,
  • Zinaida Sparāne- Rundāles novada domes Finanšu un investīciju nodaļas speciāliste izglītības un IT jomā.

Komisijas sēdes tiek organizētas, pamatojoties uz saņemtajiem iesniegumiem.

Komisija izskata saņemtos dokumentus un:

·   iesaka vecākiem (aizbildņiem, bāriņtiesai, ja bērns ir ievietots audžuģimenē) izglītojamiem piemērotāko izglītības programmu, pamatojoties uz pedagoģiski
psiholoģiskās un medicīniskās izpētes materiāliem;

· sniedz atzinumu par iespēju turpināt izglītību attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvojošiem izglītojamiem atbilstoši:

  • vispārējās pirmsskolas vai pamatizglītības programmai;
  • jebkurai speciālās pirmsskolas izglītības programmai;
  • speciālās pamatizglītības programmai izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem, smagiem garīgās attīstības vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem, mācīšanās traucējumiem vai valodas traucējumiem no 1. līdz 4.klasei;


· sniedz atzinumu izglītojamajiem par atbalsta pasākumu piemērošanu valsts pārbaudes darbos;

· izvērtējot ģimenes ārsta vai ārstu komisijas atzinumu un izglītojamā spējas, sniedz ieteikumu par ilgstoši slimojošo izglītojamo izglītošanās nepieciešamību mājās.

Ja vecāki uz sēdi ierasties nevar, viņi rakstiski piekrīt bērna spēju, attīstības līmeņa un veselības stāvokļa izvērtējumam Rundāles novada pašvaldības PMK un pilnvaro personu, kura pārstāvēs bērna intereses.
 
Informāciju var iegūt sazinoties ar komisijas vadītājas vietnieci Zinaidu Sparāni (tel.22029011, e-pasts: zinaida.sparane@rundale.lv).

Iesniedzamie dokumenti:

 

 

 

Atgriezties atpakaļ
Lapa atjaunota: 14.12.2020. 17:29
Eiropas Gada pašvaldība
Notikumu kalendārs

Lapā tiek izmantotas sīkdatnes, lai mēs varētu jums piedāvāt labāku saturu. Izmantojot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Labi Uzzināt vairāk