DAKTERA OZOLIŅA FONDA PRĒMIJAS – TRADĪCIJA AR VĒSTURI

1982.gadā pirmo reizi un kopš tā laika katru gadu tiek pasniegtas daktera Ozoliņa prēmijas Pilsrundāles vidusskolas izlaiduma klases absolventiem.
A.Ozoliņa fonds dibināts 1995.gada 6.jūlijā, pamatojoties uz daktera A.Ozoliņa 1982.gada novēlējumu, lai materiāli stimulētu Pilsrundāles vidusskolas spējīgākos un centīgākos 12.klases absolventus. No 1982.gada Pilsrundāles vidusskolas absolventus prēmēja ar daktera Ozoliņa noguldījuma 3% procentiem no 2000 rubļiem. Diemžēl līdz ar politiskajām un ekonomiskajām izmaiņām 90. gados daktera Ozoliņa novēlējuma izpilde kļuva gandrīz neiespējama - 2000 rubļu bija pārvērtušies 10 latos. Tāpēc Rundāles pagasta padome nolēma dibināt A.Ozoliņa fondu. Fonds darbojas uz īpaša Nolikuma pamata, kas tika izstrādāts 1995.gadā. Nolikumā noteikts, ka, „saskaņā ar daktera Ozoliņa novēlējumu, ik gadu tiek prēmēti ne vairāk kā trīs labākie Pilsrundāles vidusskolas absolventi; tiesības izvirzīt kandidātus ir Pilsrundāles vidusskolas 12.klases kolektīvam, skolotājiem un skolas administrācijai; prēmijas kopsumma esošajā gadā nedrīkst pārsniegt 25% no A.Ozoliņa fonda summas lēmuma pieņemšanas dienā. Fonda līdzekļi tiek uzkrāti pagasta (tagad – novada) padomes speciālā budžeta kontā, ieguldot tos banku depozītos vai saimnieciskos projektos, kas dod fonda palielinājumu, bet nekādā gadījumā nepieļaujot fonda līdzekļu samazinājumu.” Gadu gaitā fondam ziedojuši gan novada iedzīvotāji, gan skolēnu vecāki, gan citi labvēļi. 2012.gadā daktera Ozoliņa fonds sastāda 4014,70 latus lielu summu. Šā gada pēdējo ziedojumu ir veikusi daktera Ozoliņa mazmeita Ina Loveika. Daktera Ozoliņa fonds ir ieguldīts Rundāles kooperatīvajā krājaizdevumu sabiedrībā ar likmi 9% gadā. Kopējā prēmijas summa, kas katru gadu tiek izmaksāta centīgākajiem Pilsrundāles vidusskolas 12.klases absolventiem, sastāda summu virs 300 latiem.
Ozoliņa novēlējums „Es, Ozoliņš Arnolds Augusta d., novēlu Pilsrundāles vidusskolas absolventiem noguldījuma procentus (3%) no 2000 rubļiem, kurus ik gadus piešķirt kā prēmiju tikai trīs labākajiem Pilsrundāles vidusskolas 11.klases absolventiem: pirmo prēmiju - 25 rbļ. apmērā, otro – 20, trešo - 15 rbļ. apmērā. Minēto summu izlietot labākajiem skolniekiem pēc klases kolektīva ieskatiem un pedagogu padomes lēmuma, par ko iegādāties attiecīgu zinātniski metodisko literatūru. Atbildību par minētā novēlējuma izpildi, lūdzu, uzņemties Pilsrundāles ciema izpildkomitejas priekšsēdētājam, Pilsrundāles vidusskolas direktoram un Pilsrundāles vidusskolas vecāku komitejas priekšsēdētājam.”
 

 

 

Atgriezties atpakaļ
Lapa atjaunota: 19.05.2020. 08:08
Eiropas Gada pašvaldība
Notikumu kalendārs

Lapā tiek izmantotas sīkdatnes, lai mēs varētu jums piedāvāt labāku saturu. Izmantojot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Labi Uzzināt vairāk