Informācija par ES darba grupām un padomēm

Eiropas Savienība ir unikāls politisks veidojums, kurā

  • vispārīgās ES prioritātes nosaka Eiropadome (tajā pulcējas dalībvalstu un ES vadītāji),
  • tieši ievēlēti deputāti pārstāv ES pilsoņus Eiropas Parlamentā,
  • ES kopējās intereses aizstāv Eiropas Komisija (tās locekļus jeb komisārus izvirza dalībvalstis),
  • valdības aizstāv savas valsts intereses Eiropas Savienības Padomē.

Eiropadome nosaka prioritātes

Eiropadome nosaka ES kopējo politisko virzību, tomēr tai nav tiesību pieņemt likumus. Eiropadomi vada priekšsēdētājs (pašlaik: Hermanis van Rompejs), un tajā strādā valstu vai valdību vadītāji, kā arī Eiropas Komisijas priekšsēdētājs. Tā pulcējas ne retāk kā ik pēc sešiem mēnešiem, un sanāksmes ilgst vairākas dienas.

Likumdošana

ES likumdošanas procesā iesaistītas trīs galvenās iestādes:

  • Eiropas Parlaments, kas pārstāv ES pilsoņus un ko viņi ievēlē tiešās vēlēšanās;
  • Eiropas Savienības Padome, kas pārstāv dalībvalstu valdības. Padomes prezidentūru pēc kārtas uzņemas dalībvalstis atbilstīgi rotācijas principam;
  • Eiropas Komisija, kas pārstāv Eiropas Savienības kā vienota kopuma intereses.

Minētās trīs iestādes ar tā sauktās parastās likumdošanas procedūras palīdzību (agrāk to sauca par koplēmuma procedūru) izstrādā politiku un pieņem tiesību aktus, kas ir spēkā visā ES. Parasti Komisija ierosina jaunus tiesību aktus, bet Parlaments un Padome tos pieņem. Tad Komisija un dalībvalstis tos īsteno, turklāt Komisija uzrauga, vai regulējumu ievieš un ievēro pienācīgi.

Lēmumu pieņemšana ES (sīkāk par ES likumdošanas procedūrām)

ES Padomes prezidentvalstu saraksts (2014-2020)

Pārējās ES iestādes

Svarīga loma ir vēl divām citām iestādēm:

Minēto iestāžu pilnvaras un pienākumi noteikti svarīgākajos līgumos, kas ir visu ES darbību pamatā. Tajos izklāstīt arī noteikumi un procedūras, kas ES iestādēm jāievēro. Līgumus ir parakstījuši ES dalībvalstu prezidenti un/vai premjerministri un ratificējuši šo valstu parlamenti.

Eiropas Savienībai ir arī vairākas citas iestādes un starpiestāžu struktūras. Tām ir specifiski uzdevumi:

Lapa atjaunota: 24.07.2014. 09:58
Eiropas Gada pašvaldība
Notikumu kalendārs

Lapā tiek izmantotas sīkdatnes, lai mēs varētu jums piedāvāt labāku saturu. Izmantojot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Labi Uzzināt vairāk