Februāris

 

27.februāra domes lēmumi

Sēdes ieraksts 1.daļa

Sēdes ieraksts 2.daļa

2. Par Rundāles novada bāriņtiesas darbības 2019.gada pārskata apstiprināšanu.

3. Par A.S. ievietošanu sociālās aprūpes iestādē sociālā pakalpojuma saņemšanai.

4. Par finansējuma piešķiršanu biedrības Rundāles novada Svitenes pagasta pensionāru apvienības „Sudrabupe” projekta „Cilvēks spēj iepazīt sevi tikai citu cilvēku vidū” realizācijai.

5. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu politiski represētajai personai.

6. Par nekustamā īpašuma "Līgas", Viesturu pagasts, Rundāles novads kadastra numurs 4096 004 0073 sadalīšanu, par nosaukuma piešķiršanu un zemes lietošanas mērķu noteikšanu.

7. Par atļauju sadalīt nekustamo īpašumu "Mehāniskās darbnīcas", Svitenes pagasts, Rundāles novads, kadastra numurs 4088 004 0433, izstrādājot zemes ierīcības projektu.

8. Par Rundāles novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Āboliņi”, dzīvokļa Nr.1 (kadastra Nr. 4076 900 0436), dzīvokļa Nr.3 (kadastra Nr. 4076 900 0374), dzīvokļa Nr.4 (kadastra Nr. 4076 900 0437), dzīvokļa Nr.6 (kadastra Nr. 4076 900 00375), dzīvokļa Nr.7 (kadastra Nr. 4076 900 0376), dzīvokļa Nr.8 (kadastra Nr. 4076 900 0377), dzīvokļa Nr.9 (kadastra Nr. 4076 900 0438) Pilsrundālē, Rundāles pagastā, Rundāles novadā, kā nekustamo īpašumu kopības izsoles rezultātu apstiprināšanu.

9. Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamā īpašuma „Bērzi”, Viesturu pagasts kadastra numurs 4096 006 0051, zemes vienības daļai.

10. Par nekustamā īpašuma "Saulaine 2a", Rundāles pagasts, Rundāles novads kadastra numurs 4076 008 0076 sadalīšanu, par nosaukuma piešķiršanu un zemes lietošanas mērķu noteikšanu.

11. Par platības precizēšanu nekustamā īpašuma "Gādnieku kūts", Rundāles pagasts, Rundāles novads, kadastra numurs 4076 005 0002, zemes vienībai ar kadastra apzīmējums 4076 005 0068.

12. Par adreses piešķiršanu Rundāles novada Rundāles pagasta adresācijas objektam, saimnieciskai darbībai paredzētai būvei ar kadastra apzīmējumu 4076 005 0068 001.

13. Par nekustamā īpašuma "Ozola lauks", Viesturu pagasts, Rundāles novads kadastra numurs 4096 007 0198 un nekustamā īpašuma " Bērsteles lauki", Viesturu pagasts, Rundāles novads kadastra numurs 4096 007 0275 sadalīšanu un nekustamā īpašuma “Grodi” Viesturu pagasts, Rundāles novads izveidošanu, nosaukuma piešķiršanu un zemes lietošanas mērķu noteikšanu.

14. Par nekustamā īpašuma "Cīruļi", Svitenes pagasts, Rundāles novads, kadastra numurs 4088 004 0127, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4088 004 0127 zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu.

15. Par nekustamā īpašuma "Jaunlejnieki", Rundāles pagasts, Rundāles novads kadastra numurs 4076 006 0066, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 006 0066 zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu.

16. Par nekustamā īpašuma "Raņķi", Viesturu pagasts, Rundāles novads kadastra numurs 4096 001 0002, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4096 001 0046 zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu.

17. Par nekustamā īpašuma "Jaunkraujas", Rundāles pagasts, Rundāles novads, kadastra numurs 4076 006 0021, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 006 0162 zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu.

18. Par Grāmatvedības uzskaites pamatprincipiem Rundāles novada domē.

Pielikums

19. Par Rundāles novada domes 2020.gada saistošajiem noteikumiem Nr.1 „Grozījumi Rundāles novada domes 2019. gada  30. decembra saistošajos noteikumos Nr. 14 “Par Rundāles novada domes budžetu 2020.gadam”.

Paskaidrojuma raksts

Pielikumi

20. Par atļauju sadalīt nekustamo īpašumu "Cielavas", Rundāles pagasts, Rundāles novads kadastra numurs 4076 008 0020, atdalot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4076 004 0008 neizstrādājot zemes ierīcības projektu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu.

21. Par Rundāles novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Zemzari”– dzīvokļa Nr.12 (kadastra Nr. 4076 900 0371) ar kopējo platību 67,8 m²,  Pilsrundālē, Rundāles pagastā, Rundāles novadā, izsoles noteikumu apstiprināšanu.

Pielikums

 

Lapa atjaunota: 19.03.2020. 16:12
Eiropas Gada pašvaldība
Notikumu kalendārs

Lapā tiek izmantotas sīkdatnes, lai mēs varētu jums piedāvāt labāku saturu. Izmantojot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Labi Uzzināt vairāk