Decembris

 

28. decembra domes lēmumi

2.
Par dzīvojamās platības izīrēšanu Saulaines Sociālajā centrā S.S.
3.
Par Rundāles novada domes Attīstības nodaļas nolikuma apstiprināšanu
4.
Par grozījumiem Rundāles novada domes 2013.gada 26.septemba lēmumā Nr.10 “Par Uzņēmējdarbības un kompetenču attīstības centra nolikumu”.
5.
Par grozījumiem Rundāles novada domes 2009.gada 22.oktobra lēmumā Nr.14 “Par Juridiskās nodaļas nolikumu”.
6.
Par grozījumiem Rundāles novada domes 2011.gada 28.aprīļa lēmumā Nr.15 “Par Rundāles novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma apstiprināšanu”.
7.
Par grozījumiem Rundāles novada domes 2013.gada 19.decembra lēmumā Nr.27 “Par Rundāles novada pašvaldības priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieka darba samaksu”.
8.
Par grozījumiem Rundāles novada domes 2015.gada 29.oktobra lēmumā Nr.7 “Par Rundāles novada domes nolikuma “Rundāles novada domes finanšu un investīciju nodaļas nolikums” apstiprināšanu.
9.
Par grozījumiem Rundāles novada domes 2011.gada 28.aprīļa lēmumā Nr.14 „Rundāles novada pašvaldības un tās iestāžu amatu klasificēšanas rezultātu saskaņošanu”.
10.
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu politiski represētajai personai.
11.
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu politiski represētajai personai.
12.
Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifu Rundāles novada pašvaldībā.
13.
Par apsaimniekošanas un komunālo pakalpojumu parādu prasījumu dzēšanu.
14.
Par atļauju sadalīt nekustamā īpašuma "Kalnupītes", Rundāles pagasts, Rundāles novads, kadastra numurs ***, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu *** divos zemes gabalos, izstrādājot zemes ierīcības projektu.
15.
Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Rundāles novada pašvaldības budžetā”.
16.
Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Rundāles novada pašvaldības budžetā”.
17.
Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Zilgalvīši”, kadastra numurs ***, zemes vienības daļai.
18.
Par pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr.* daudzdzīvokļu mājā „Saulgrieži”, Pilsrundālē, Rundāles pagastā, Rundāles novadā, nosacītās cenas noteikšanu un atsavināšanas noteikumiem.
19.
Par nekustamā īpašuma "Blāzmas", Rundāles pagasts, Rundāles novads, kadastra numurs ***, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu *** zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, par jauna nosaukuma piešķiršanu jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam un zemes lietošanas mērķa noteikšanu.
20.
Par nekustamā īpašuma "Grimmas", Rundāles pagasts, Rundāles novads, kadastra numurs ***, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu *** zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, par jauna nosaukuma piešķiršanu jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam un zemes lietošanas mērķa noteikšanu.
21.
Par Rundāles novada domes 2018.gada saistošajiem noteikumiem Nr. 11 „Grozījumi Rundāles novada domes 2017. gada 28. decembra saistošajos noteikumos Nr. 11 “Par Rundāles novada domes budžetu 2018.gadam”.
22.
Par Rundāles novada domes 2018.gada saistošajiem noteikumiem Nr.12 „Par Rundāles novada domes budžetu 2019.gadam”.
23.
Par Rundāles novada Investīciju plāna 2019.-2021.gadam apstiprināšanu.

 

Lapa atjaunota: 22.01.2019. 16:50
Eiropas Gada pašvaldība
Notikumu kalendārs

Lapā tiek izmantotas sīkdatnes, lai mēs varētu jums piedāvāt labāku saturu. Izmantojot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Labi Uzzināt vairāk