Augusts

 

 

27.augusta domes lēmumi

Sēdes audio ieraksts

2.                    
Par pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Pilsrundāle 129”, kadastra numurs 4076 003 0328 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 003 0328 un „Pilsrundāle 69”, kadastra numurs 4076 003 0272, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 003 0327 iznomāšanu
3.                    
Par pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Pilsrundāles garāža 57”, kadastra numurs 4076 003 0422 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 003 0422 iznomāšanu
4.                    
Par pašvaldībai piekritīgu Rundāles pagasta nekustamo īpašumu „Uškuri”, kadastra numurs 4076 001 0036, un „Lielupes mala”, kadastra numurs 40760010048, zemes vienību iznomāšanu
5.                    
Par pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „LLT 156”, kadastra numurs 4076 008 0275 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 008 0275 iznomāšanu
6.                    
Par pašvaldībai piekritīgā Viesturu pagasta nekustamā īpašuma „Īkužas”, kadastra apzīmējums 40960080073, 0.37 ha platībā iznomāšanu
7.                    
Par atļauju sadalīt Rundāles pagasta nekustamo īpašumu „Kalna Vīndedži”, atdalot zemes vienību un daļu no zemes vienības aptuveni 10,4 ha platībā, izstrādājot zemes ierīcības projektu
8.                    
Par Rundāles novada domes nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr.3 daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā „Sēļi”, Pilsrundālē, Rundāles pagastā, Rundāle novadā, īres maksas izsoles noteikumu apstiprināšanu
9.                    
Par Rundāles novada domes nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr.2 daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā „Līvi”, Pilsrundālē, Rundāles pagastā, Rundāles novadā, īres maksas izsoles noteikumu apstiprināšanu.
10.                 
Par Rundāles novada domes 2015.gada saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par grozījumiem Rundāles novada domes 2014.gada saistošajos noteikumos Nr.9 „Par Rundāles novada domes budžetu 2015.gadam”.
11.                 
Par līguma noslēgšanu ar Ērgļu novada sociālās aprūpes centru par sociālā pakalpojuma sniegšanu
12.                 
Par Rundāles novada pašvaldības medību koordinācijas komisiju
13.                 
Par Rundāles novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 9 „Par grozījumiem Rundāles novada domes 2009.gada saistošajos noteikumos Nr.10 „Par Rundāles novada domes nodevām””
14.                 
Par pašvaldībai piekritīgu zemes vienību platību precizēšanu
15.                 
Par Jāņa Beķera deputāta pilnvaru izbeigšanu pirms termiņa

 

Lapa atjaunota: 09.09.2015. 10:04
Eiropas Gada pašvaldība
Notikumu kalendārs

Lapā tiek izmantotas sīkdatnes, lai mēs varētu jums piedāvāt labāku saturu. Izmantojot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Labi Uzzināt vairāk