Augusts

 

30. augusta domes lēmumi
Audio ieraksts

3.

Par Nedzīvojamo telpu nomas līguma noslēgšanu ar IK “Svitenes aptieka.
Domes lēmums.

4.

Par dzīvojamās platības izīrēšanu D.K. Saulaines Sociālajā centrā.
Domes lēmums.

5.

Par nekustamā īpašuma "Gubēni", Svitenes pagasta, Rundāles novada, kadastra numurs ***, zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, par jauna nosaukuma piešķiršanu jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam un zemes lietošanas mērķa noteikšanu.
Domes lēmums.

6.

Par nekustamā īpašuma "Lielbūčas", Rundāles pagasts, Rundāles novads, kadastra numurs ***, zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, par jauna nosaukuma piešķiršanu jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam un zemes lietošanas mērķa noteikšanu.
Domes lēmums.

7.

Par nosaukuma piešķiršanu “Bites Ceriņi”, Viesturu pagasts, Rundāles novads būvei “Mobilo sakaru masts un bāzes stacija”.
Domes lēmums.

8.

Par atļauju sadalīt nekustamo īpašumu "Pliķēni", Viesturu pagasts, Rundāles novads, kadastra numurs ***, atdalot no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu *** zemes gabalu aptuveni 5,0 ha platībā, izstrādājot zemes ierīcības projektu.
Domes lēmums.

9.

Par atļauju sadalīt nekustamo īpašumu "Sprīdīši", Viesturu pagasts, Rundāles novads kadastra numurs ***, atdalot zemes vienības ar kadastra apzīmējumu ***, ***, *** neizstrādājot zemes ierīcības projektu, par nosaukuma piešķiršanu atdalāmajām zemes vienībām un zemes lietošanas mērķu noteikšanu.
Domes lēmums.

10.

Par finansējuma piešķiršanu biedrības INICIO projekta „NVO „Inicio” pasākumu attīstība un jaunu zināšanu iegūšana” realizācijai.
Domes lēmums.

11.

Par nedzīvojamo telpu nomas līguma pagarināšanu ar SIA “Kristell”.
Domes lēmums.

12.

Par pašvaldībai piekritīgas Rundāles pagasta nekustamā īpašuma ”Saulaine 2a”, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu *** sadalīšanu.
Domes lēmums.

13.

Par Rundāles novada domes noteikumu Nr. 1 “Iepirkumu organizēšanas kārtība Rundāles novada pašvaldībā” apstiprināšanu.
Domes lēmums.
Pielikums.

14.

Par grozījumiem Rundāles novada domes 2011.gada 28.aprīļa lēmumā Nr.14 „Rundāles novada pašvaldības un tās iestāžu amatu klasificēšanas rezultātu saskaņošanu”.
Domes lēmums.
Pielikums.

15.

Par adreses noteikšanu Rundāles novada Rundāles pagasta adresācijas objektam apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu *** un par nosaukumu piešķiršanu nekustamajiem īpašumiem ar kadastra numuriem *** un ***.
Domes lēmums.

16.

Par adreses piešķiršanu telpu grupām Rundāles pagasta dzīvojamajā mājā “Priežpuri”, kadastra apzīmējums ***.
Domes lēmums.

 

Lapa atjaunota: 25.09.2018. 16:47
Eiropas Gada pašvaldība
Notikumu kalendārs

Lapā tiek izmantotas sīkdatnes, lai mēs varētu jums piedāvāt labāku saturu. Izmantojot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Labi Uzzināt vairāk