Aprīlis

 

25. aprīļa domes lēmumi

2.
Par dzīvojamās platības izīrēšanu Saulaines sociālajā centrā.
3.
Par Rundāles novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu uzņēmējdarbības attīstībai SIA “ZINTAO” projekta pieteikuma realizācijai.
Domes lēmums.
4.
Par grozījumiem Rundāles novada pašvaldības 2017. gada 27. aprīļa lēmumā Nr.5 “Par nolikuma “Līdzfinansējuma piešķiršanai uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai “Īsteno savu ideju Rundālē”” apstiprināšanu”.
Domes lēmums.
5.
Par Rundāles novada Bāriņtiesas darbības 2018.gada pārskata apstiprināšanu.
Domes lēmums.
6.
Par nomas pakalpojumu maksas cenrāža apstiprināšanu Rundāles novada pašvaldības izglītības iestādē Pilsrundāles vidusskola.
Domes lēmums.
7.
Par dzīvokļa īpašuma Nr.X. daudzdzīvokļu dzīvojamajā mājā “Līvi”, Rundāles pagasts, Rundāles novads nostiprināšanu zemesgrāmatā uz Rundāles novada pašvaldības vārda.
Domes lēmums.
8.
Par nekustamā īpašuma “Sudmalu kapi”, Pilsrundālē, Rundāles pagastā, Rundāles novadā sadalīšanu.
Domes lēmums.
Pielikums.
9.
Par nekustamā īpašuma “Mazbūras”, Pilsrundālē, Rundāles pagastā, Rundāles novadā sadalīšanu.
Domes lēmums.
10.
Par finansējuma piešķiršanu biedrības „Visam kronis” pasākumu organizēšanas realizācijai.
Domes lēmums.
11.
Par Rundāles novada domes 2019. gada 25. aprīļa saistošo noteikumu Nr.3 „Grozījumi Rundāles novada domes 2018. gada 28. decembra saistošajos noteikumos Nr. 12 “Par Rundāles novada domes budžetu 2019.gadam”.
12.
Par Rundāles novada pašvaldības 2018.gada finanšu pārskata apstiprināšanu.
Domes lēmums.
13.
Par Rundāles novada domes priekšsēdētāja atvaļinājumu.
Domes lēmums.
14.
Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Rundāles novada pašvaldības budžetā”.
Domes lēmums.
Lapa atjaunota: 29.04.2019. 15:13
Eiropas Gada pašvaldība
Notikumu kalendārs

Lapā tiek izmantotas sīkdatnes, lai mēs varētu jums piedāvāt labāku saturu. Izmantojot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Labi Uzzināt vairāk