Aprīlis

 

 

28.aprīļa domes lēmumi

2. Par ēdināšanas maksu Speciālās pirmsskolas izglītības iestādes „Saulespuķe” darbiniekiem
Lēmums

3. Par nosaukuma “Svitenes dārziņi” piešķiršanu Svitenes pagasta nekustamajam īpašuma ar kadastra apzīmējumu 4088 004 0024
Lēmums

4. Par pašvaldībai piekritīga Svitenes pagasta nekustamā īpašuma „Svitenes dārziņi” ar kadastra numuru 4088 004 0024, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4088 004 0377, iznomāšanu
Lēmums

5. Par Svitenes pagasta nekustamā īpašuma „Vīksnas”, zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, par jauna nosaukuma „Vīksnu lauki” piešķiršanu jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam un zemes lietošanas mērķa noteikšanu
Lēmums

6. Par pašvaldībai piederoša Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Punslavu personīgās palīgsaimniecības”, ar kadastra numuru 4076 001 0049, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 001 0091 daļas iznomāšanu
Lēmums

7. Par atļauju sadalīt Viesturu pagasta nekustamo īpašumu „Malēji”, atdalot no zemes vienības zemes gabalu aptuveni 17,0 ha platībā, izstrādājot zemes ierīcības projektu
Lēmums

8. Par atļauju sadalīt Svitenes pagasta nekustamo īpašumu „Jaungaujas”, atdalot zemes gabalu aptuveni 10,0 ha platībā, izstrādājot zemes ierīcības projektu
Lēmums

9. Par pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Saulaines mazdārziņš 4.20”, kadastra numurs 4076 008 0193 iznomāšanu
Lēmums

10. Par pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta nekustamā īpašuma “Apauši”, kadastra numurs 4076 003 0434, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 003 0349 iznomāšanu 
Lēmums

11. Par pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Punslavu personīgās palīgsaimniecības”, kadastra numurs 4076 001 0049, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 001 0083, daļu 0,07 ha platībā iznomāšanu
Lēmums

12. Par pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Mazdārziņi”, kadastra numurs 4076 008 0382 iznomāšanu
Lēmums

13. Par pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „LLT 161”, kadastra numurs 4076 008 0265 iznomāšanu
Lēmums

14. Par nekustamā īpašuma “Svitenes parks”, Svitenes pagasts, Rundāles novads, kadastra Nr.4088  004 0493 daļas iznomāšanu
Lēmums

15. Par Rundāles novada pašvaldības Viesturu pagasta nekustamā īpašuma „Ansīši” daļas,  zemes nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu
Lēmums

16. Par Rundāles novada pašvaldībai piekritīgā Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Punslavu personīgās palīgsaimniecības”, zemes vienības zemes nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu
Lēmums

17. Par adreses piešķiršanu Rundāles novada Rundāles pagasta adresācijas objektam, saimnieciskai darbībai paredzētai būvei, garāžai
Lēmums

18. Par platības precizēšanu Rundāles pagasta nekustamā īpašuma “Palmas” zemes vienībai
Lēmums

19. Par Rundāles novada pašvaldības 2015.gada konsolidētā finanšu pārskata apstiprināšanu
Lēmums

 

Lapa atjaunota: 06.05.2016. 11:01
Eiropas Gada pašvaldība
Notikumu kalendārs

Lapā tiek izmantotas sīkdatnes, lai mēs varētu jums piedāvāt labāku saturu. Izmantojot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Labi Uzzināt vairāk