Uzņēmējdarbības atbalsta bibliotēku tīkla stratēģijas publiskā apspriešana Svitenē

28.maijā Svitenes saieta nama konferenču zālē norisinājās Pārrobežu uzņēmējdarbības atbalsta bibliotēku tīkla stratēģijas publiskā apspriešana.

Stratēģija tiek izstrādāta Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013.gadam projekta Nr.LLIV253 „Uzņēmējdarbības atbalsta bibliotēku pārrobežu sadarbības tīkla izveidošana” ietvaros, un ir viena no šī projekta aktivitātēm.

Apspriež stratēģiju
Uz apspriešanu bija ieradušies Rundāles novada attīstības nodaļas speciālisti, kultūras nodaļas darbinieki, tai skaitā visas novada bibliotekāres, kā arī jaunieši.
Ar informāciju un piedāvātajiem risinājumiem  par Pārrobežu uzņēmējdarbības atbalsta bibliotēku tīkla stratēģijas izstrādi iepazīstināja  SIA  SAFEGE Baltija ekspertes -  I.Baltiņa un  I.Uvarova.
Ekspertes sniedza informāciju par stratēģijas izstrādes gaitu, iepazīstināja klātesošos ar līdz šim paveikto - par notikušajām  intervijām  Bauskā, Svitenē, Biržos, Pakruojā un Pasvalē, veikto situācijas analīzi,  sagatavoto SVID projektu un izstrādātajiem priekšlikumiem stratēģijas īstenošanai.

Bibliotēku iespējas
Esošā situācija liecina, ka notiek iedzīvotāju novecošanās un skaita  samazināšanās, ir neliels uzņēmumu skaits un inovatīvu biznesa ideju trūkums, taču neskatoties uz to, bibliotekāri daudz strādā un to darbs nemazinās, regulāri tiek pilnveidotas  prasmes un zināšanas.
Nav noslēpums, ka uzņēmēji ir retākie apmeklētāji bibliotēkās. Projekta teritorijai  raksturīgas kopīgās uzņēmējdarbības nozares – lauksaimniecība, alus, iesala un kvasa ražošana, kā arī tūrisms, it īpaši piļu un muižu kultūrtūrisms.
Nākotnes bibliotekārs ir kvalificēts web lapu un blogu izstrādē, var konsultēt sociālos mediju izmantošanā (facebook, twitter u.c.) iesaistās pašvaldības sabiedriskajā dzīvē un uzņēmēju organizācijās, lieto zinātniskās datu bāzes, lai smeltos idejas attīstītībai no ārvalstu pieredzes. Topošās stratēģijas galvenie virzieni - pakalpojumu attīstība, kapacitātes stiprināšana un materiāltehniskās bāzes pilnveidošana, kā arī  sadarbība un atpazīstamība.
Jauniem un topošiem uzņēmējiem Uzņēmējdarbības atbalsta bibliotēkas varētu sniegt tādus pakalpojumus, kā “Biznesa inkubators”, mentoringa pakalpojumi, biznesa simulācijas spēles, Inovāciju laboratorija.
Turklāt, Uzņēmējdarbības bibliotēka varētu kļūt par semināru un sanāksmju vietu, apkopot specifisku informāciju, darboties kā e-pakalpojumu punkts, organizēt uzņēmēju ģimenes dienas, veidot blogus uzņēmējiem un strādāt ar sociālajiem tīkliem. Svarīga ir Uzņēmējdarbības atbalsta bibliotēku sadarbība, publicitāte. Nepieciešams aktīvi  iesaistīties  uzņēmēju organizācijās, sadarboties ar uzņēmēju atbalsta organizācijām, aktīvi piedalīties pašvaldības sabiedriskajā dzīvē, būt par informācijas avotu investoriem.  Ir jāstrādā radoši, lai varētu ko interesantu un citādāku piedāvāt. Valodu zināšanas – ļoti būtiskas, kā arī būt aktīviem un redzamiem pašvaldībā.

Piedāvā savu skatījumu
Apspriešanas otrajā daļā darba grupās iesaistījās visi klātesošie. Izskanēja visdažādākie priekšlikumi bibliotēkas pakalpojumu dažādošanai.
Uzņēmējdarbības atbalsta bibliotēkā vajadzētu būt radošai un relaksējošai videi, ar bērnu istabas stūrīti, ar tematiskām tikšanās reizēm par sociāli ekonomiskiem jautājumiem. Tika minēti pieredzes apmaiņas braucieni uzņēmējiem, jaunumu nosūtīšana e-pastā pēc selektīvā principa, kā arī – nepieciešamība bibliotekāram pazīt savus klientus.
Bibliotēkas varētu piedāvāt palīdzību projektu rakstīšanā, veikt datorapmācību, strādāt ar pirmsskolas vecuma bērniem. Lai vieglāk apgūtu svešvalodas, organizēt valodu klubiņu, piedāvāt daudzpusīgas drukāšanas iespējas.
Kā problēmas diskusijā tika minēta mērķauditorijas pasivitāte, neatbilstoša infrastruktūra, cilvēkresursu trūkums, kā arī bibliotēku pieejamība, darba laika ilgums.
Kopējais secinājums no šīs tikšanās - lai cilvēki un uzņēmēji nonāktu bibliotēkā, tai ir jāiet uz āru, lai uzrunātu un ieinteresētu iedzīvotājus.

Sandra Kerēvica,
Kultūras nodaļas vadītāja, projekta vadītājas asistente

Attēlā: Stratēģijas publiskā apspriešana 28.maijā Svitenē


 

 

Atgriezties atpakaļ
Lapa atjaunota: 02.07.2013. 13:05
Eiropas Gada pašvaldība
Notikumu kalendārs

Lapā tiek izmantotas sīkdatnes, lai mēs varētu jums piedāvāt labāku saturu. Izmantojot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Labi Uzzināt vairāk