Tirgus izpēte eksperta drāmas terapijas nodarbību vadītāja pakalpojumam

1.Pasūtītājs: Rundāles novada dome, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.90009112819, adrese: Pilsrundāle 1, Rundāles pagasts, Rundāles novads, tālrunis +371 639 62298, fakss +371 639 62 533, interneta adrese: www.rundale.lv, elektroniskā pasta adrese: dome@rundale.lv
Kontaktpersona: projekta vadītāja Kristīne Kosoja, tālrunis +371 639 62298, mob.tālr.:26349298, e-pasts: kristine.kosoja@rundale.lv

2.Informācija par tirgus izpētes priekšmetu: 1 (viena) eksperta – drāmas terapijas nodarbības 4 (četras) reizes mēnesī, 9 (deviņu) mēnešu garumā, jauniešiem ar funkcionāliem traucējumiem (uztveres problēmas dzirdes traucējumu dēļ, iedzimti uztveres traucējumi u.c. diagnozes) septiņām personām vecumā no 13 līdz 28 gadiem terapeitiskos nolūkos. Drāmas terapijas nodarbības tiek realizētas Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007-2013 projekta Projekts LLIV-242 „Psihosociālā darba uzlabošana, veidojot sadarbību starp sociālajiem dienestiem“ (Sociālais atbalsts) ietvaros. Eksperts tiek nodrošināts ar nodarbībām nepieciešamajiem materiāliem (mūzikas instrumentiem un sporta inventāru).

3.    Līguma izpildes termiņš: 2013.gada 30.jūnijs.

4.    Līguma izpildes vieta: Domes jaunā zāle, Pilsrundāle 1, Rundāles pagasts, Rundāles novads un tuvākā apkārtne.

5.    Mērķis un uzdevums:
-    terapeitisko nodarbību uzdevums un mērķis ir darbs izmantojot drāmas un teātra elementus, lai veicinātu dalībnieku komunikatīvās prasmes, personības izaugsmi;
-    ar psihodrāmas un sociodrāmas palīdzību risinātu problēmsituācijas;
-    ar lomu spēļu, mūzikas, dejas terapijas palīdzību koriģētu uzvedību, attīstītu pašapziņas un sociālās prasmes, veicinātu sociālo integrāciju un sadarbību ar citām sociālām (piem.teātra studijām vai drāmas terapijas) grupām;
-    lai kreatīvā veidā nonāktu pie izmaiņām emocionālajā stāvoklī un domāšanas veidā, pie pilnīgākas fiziskas, emocionālas, sociālas integrācijas, personības izaugsmes, kā arī simptomu mazināšanās.

6.    Finansējums: pakalpojuma izmaksas tiek finansētas no Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007-2013 projekta Projekts LLIV-242 „Psihosociālā darba uzlabošana, veidojot sadarbību starp sociālajiem dienestiem“ (Sociālais atbalsts) projekta līdzekļiem.

7.    Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un veids: pretendenti savus piedāvājumus var iesniegt nosūtot pa elektronisko pastu dome@rundale.lv līdz 2012.gada 27.septembrim, plkst.16:00.

8.    Piedāvājums jāiesniedz brīvā veidā, norādot piedāvāto cenu minēto nodarbību vadīšanai noteiktajā apjomā un intensitātē iekļaujot kopējās pakalpojuma izmaksas un transporta izdevumus.

9.    Eksperts atbilst šādām prasībām:
9.1 Ekspertam ir:
-    Mākslas terapeita kvalifikācija ar specializāciju drāmas terapijā;
-    Mākslas bakalaurs vai maģistrs ar specializāciju teātra pedagoģijā un kursi drāmas terapijā;
-    Psihologa kvalifikācija un kursi drāmas terapijā.
9.2 Ekspertam ir vismaz divu gadu pieredze darbā ar sociālā riska personām izmantojot drāmas terapiju.
9.3 Ekspertam ir teicamas valsts valodas zināšanas;
9.4 Eksperts nav saistīts ar Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007-2013 projekta Projekts LLIV-242 „Psihosociālā darba uzlabošana, veidojot sadarbību starp sociālajiem dienestiem“ (Sociālais atbalsts) sagatavošanu vai īstenošanu, un eksperta dalība neietekmē un nevar ietekmēt esošā projekta vai to darījumu partneru personiskās vai mantiskās intereses.

 

 

Atgriezties atpakaļ
Lapa atjaunota: 13.09.2012. 16:59
Eiropas Gada pašvaldība
Notikumu kalendārs

Lapā tiek izmantotas sīkdatnes, lai mēs varētu jums piedāvāt labāku saturu. Izmantojot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Labi Uzzināt vairāk