Pirmajā domes sēdē ievēl domes priekšsēdētāju, vietnieci un izveido pastāvīgās komitejas

Pirmajā domes sēdē ievēl domes priekšsēdētāju, vietnieci un izveido pastāvīgās komitejas - Rundāles novada dome

Šodien, 15.jūnijā, notika pirmā jaunievēlētās domes sēde, kurā piedalījās visi deviņi deputāti un tika ievēlēts domes priekšsēdētājs, vietniece un izveidotas pastāvīgās komitejas.

Visiem deputātiem balsojot „par” – Aivars Okmanis tika ievēlēts par domes priekšsēdētāju. Savā uzrunā priekšsēdētājs pateicās deputātiem par izrādīto uzticību vadīt domes darbu, uzsverot nepieciešamību pēc kopējas sadarbības, idejām un iniciatīvām, kas sekmētu novada attīstību. „Liels darbs, kas mūs sagaida jau tuvākajā laikā, ir jaunās attīstības programmas izstrāde, jo iepriekšējās darbības termiņš beigsies jau nākamgad. Šeit būs svarīga gan deputātu, gan visu iedzīvotāju iesaiste,” atzīmēja domes priekšsēdētājs.

Papildus darba kārtībā tika skatīti jautājumi par domes priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu un komiteju un komisiju sastāviem.

Visiem deputātiem atklāti balsojot „par” – atkārtoti par domes priekšsēdētāja vietnieci tika ievēlēta deputāte Inta Klīve. „Iepriekšējie četri gadi pierādīja, ka es spēju pildīt šos pienākumus. Bija arī dažādi izaicinājumi, tomēr varu apliecināt, ka visus man uzticētos darbus pildīju pēc labākās sirdsapziņas. Un esmu pateicīga, ka man tiek sniegta iespēja darīt darbu, kas man patiešām patīk – strādāt Rundāles novada labā,” pauda Inta Klīve.

Ar jaunās domes lēmumu, tika izveidota finanšu pastāvīgā komiteju sešu cilvēku sastāvā un tajā ievēlēti deputāti Aivars Okmanis, Inta Klīve, Vēsma Veģere, Nauris Brūvelis, Ludmila Knoka un Māris Leitlants.

Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgā komitejā turpmāk strādās deputāti Inta Klīve, Sandra Kerēvica, Aelita Ramane un Arnolds Auza.

Lai nodrošinātu nepārtrauktu novada domes darbu, sēde tika ievēlēti Rundāles novada Iepirkumu komisijas locekļi. Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja darbu pildīs pašvaldības izpilddirektors Aigars Sietiņš, par komisijas priekšsēdētāja vietnieci ievēlēta domes deputāte Inta Klīve. Komisijas locekļi - domes deputāts Arnolds Auza, domes deputāte Sandra Kerēvica, Komunālo pakalpojumu dienesta vadītājs Ivars Čerļenoks un Komunālā pakalpojumu dienesta ekonomiste Ilva Paiča.

Sēdē tika apstiprināts arī Rundāles novada pašvaldības Administratīvās komisijas sastāvs. Tās priekšsēdētājs būs pašvaldības izpilddirektors Aigars Sietiņš, komisijas priekšsēdētāja vietnieks – deputāts Nauris Brūvelis. Komisijas locekļi - Pilsrundāles vidusskolas sociālais pedagogs Gunta Šurna, Sociālā dienesta vadītāja Kristīne Brūvele, Svitenes pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Liepa, Viesturu pagasta pārvaldes vadītājs Vitālijs Bļinkovs un deputāts Māris Leitlants. Rundāles novada pašvaldības Administratīvās komisijas sekretārs - pašvaldības policists Mārtiņš Brikers.

Sēdes noslēgumā deputāti vienojās par tālāku domes darbu. Pirmā Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde notiks nākamceturtdien, 22.jūnija, plkst.09:00. Savukārt Finanšu komitejas sēde - tās pašas dienas plkst.10:30. Domes sēde paredzēta 29.jūnijā plkst.09:00 domes sēžu zālē.

Kristīne Kociņa,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Foto 

 

Atgriezties atpakaļ
Lapa atjaunota: 19.06.2017. 14:06
Eiropas Gada pašvaldība

Kalendārs

P
O
T
C
Pk
S
Sv
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Jaunumu liste

Foto

Audio

Video

Aptaujas