Informatīvas tikšanās par Rundāles apvienības pārvaldes kapsētu digitalizēšanu

Aicinām iedzīvotājus piedalīties informatīvā kampaņā par Rundāles apvienības pārvaldes kapsētu digitalizēšanu.

Pasākuma laikā iedzīvotāji tiks informēti par to kas ir digitalizācijas process un kā mainījusies datu saglabāšana, kopš kapsētas digitalizētas. Akcentēsim ieguvumus, kas rodas saglabājot un sakārtojot datus kapsētu uzturēšanas sistēmā www.cemety.lv, kā arī parādīsim kādā veidā ikviens interesents var papildināt un precizēt informāciju par apbedītajiem tuviniekiem, tādā veidā atstājot kvalitatīvu datu pārnesi nākamajām paaudzēm.

Aktivitātes īstenošana finansēta no Interreg V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu programmas projekta «Kapsētu administratīvo pakalpojumu efektivitātes un pieejamības uzlabošana Latvijas un Lietuvas pārrobežu reģionos» (LLI-437) DIGITAL CEMETERY.
Kopējais projekta finansējums: 485 054,92 EUR (t.sk. ERAF līdzfinansējums 412 296,66 EUR)