Starptautiskā kultūras tūrisma maršruta “Baltu ceļš” atpazīstamības veicināšana

Projekts “Starptautiskā kultūras tūrisma maršruta “Baltu ceļš” atpazīstamības veicināšana” (LLI-447, Izzini Baltus) tiek īstenots Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014-2020 ietvaros ar ERAF finansiālu atbalstu.

Īstenošanas laiks: 01.06.2020. – 31.05.2022.
Vadošais partneris: Šauļu tūrisma informācijas centrs (LT), http://tic.siauliai.lt/
 

Projekta partneri: 
Projekta mērķis ir palielināt apmeklētāju skaitu Programmas teritorijā, attīstot izveidoto pārrobežu kultūras maršrutu „Baltu ceļš“.
Lai sasniegtu šos mērķi, ir noteikti šādi projekta apakšmērķi:
  • palielināt izpratni par Baltu tautu materiālā un nemateriālā kultūras un dabas mantojuma saglabāšanu;
  • veicināt izveidotā starptautiskā kultūras maršruta "Balts ceļš" atpazīstamību;
  • investēt maršruta “Baltu ceļš” inovatīvā un ilgtspējīgā tūrisma informācijas sistēmā.
Projektā plānotās aktivitātes:

Projektā tiks izmantoti inovatīvi risinājumi: 3D filmas, virtuālās realitātes ekskursijas, izglītojošas programmas bērniem un skolēniem Baltu centrā Šauļu pilsētā, tiks uzstādīts vides objekts Sēlpilī, uzlabota Mežotnes pilskalna teritorija – rekonstruēts gājēju celiņš, apskates platforma, utt. Tiks rekonstruēts Klaipēdas rajons tūrisma centrs: remontētas telpas, izvietojot baltu simbolus, uzstādīta Klaipēdas rajona interaktīvā karte, kurā parādītas vispievilcīgākās apmeklēšanas vietas, mudinot tūristus izpētīt Baltu ceļa objektus un vietas. Projekta aktivitātes tiek plānotas, lai veicinātu izpratni par senajiem baltiem un turpinātu Baltu ceļa turpmāko attīstību.

Projektā sasniedzamie rezultāti:
  • Apmeklētāju skaita pieaugums tūrisma maršruta “Baltu ceļš” teritorijā caur informētības un atpazīstamības veicinošām aktivitātēm, kā piemēram, sadarbības veidošanu ar apmaiņas vizītēm starp uzņēmējiem, izglītojošiem semināriem mērķgrupām (gidiem, tūrisma uzņēmējiem, ekskursiju organizētājiem u.c.), foto, Baltu vienības dienas organizētajiem pasākumiem utt.
  • Apmeklētāju skaita pieaugums tūrisma maršruta “Baltu ceļš” teritorijā, ieviešot jaunu, inovatīvu un ilgtspējīgu tūrisma informācijas sistēmu, uzlabojot mājas lapu, pielietojot inovatīvus un neierastus risinājumus vēstures attēlojumam dabā (3D animācijas, papildinātā realitāte, uc.),
  • Apmeklētāju skaita pieaugums “Baltu ceļš” teritorijā, ieviešot mārketinga aktivitātes, kā piemēram, sagatavojot ceļvežus, sadarbojoties ar medijiem, piedaloties tūrisma izstādēs, u.c.
Projekta kopējais finansējums: EUR 869 689,02 (t.sk. ERAF finansējums EUR 739 235,65)
Projektu līdzfinansē: INTERREG V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014-2020 gadam (www.latlit.eu, www.europa.eu)
Projekta kopējais finansējums Rundāles novada domei EUR 93 883,21, tai skaitā ERAF finansējums (85%) EUR 79 800,72, nacionālais finansējums (15%) EUR 14 082,49 (5 % no kopējām izmaksām – Latvijas valsts, 10% - Rundāles novada dome).
Projekta vadītāja: Laura Ārente, tālr. +37125622180, e-pasts: laura.arente@rundale.lv
 
Papildus informācija:

Projekts  IZZINI BALTUS turpina projektu Balts Ceļš ar aktivitātēm, kas palielinās izpratni par  projekta ietvaros radītā tūrisma maršrutu “Baltu ceļš”, veicinās tā atpazīstamību un interesi par baltiem kopumā. Baltu ceļa maršruts ir 2145 km garš, savienots lokos, ietverot teritorijas, kuras Lietuvā un Latvijā savulaik apdzīvojuši kurši (~ 790 km), zemgaļi (~ 620 km) un sēļi (~ 735 km). Baltu ceļš apvieno unikālus dabas un kultūras objektus, piemēram, baltu svētvietas: avotus, kokus, mežus un ezerus, ekskluzīvus pieminekļus, modernas un interesantas vietas, amatnieku piedāvātas izglītības programmas un arī vietējo virtuvi.Viens no projekta mērķiem ir iemācīties labi pārvaldīt projektus, kas saistīti ar kultūru, kultūras tūrismu un kultūras maršrutiem. Tas tiks darīts, izmantojot pieredzes apmaiņas un pieredzes gūšanas mācību vizīti slavenajā Vikingu maršrutā Zviedrijā, kā arī ar dalību tūrisma gadatirgos un apmaiņas braucienos starp Baltu ceļa reģioniem.

Galvenais projekta rezultāts – palielināts apmeklētāju skaits Programmas teritorijā pat 10 %. Sagaidāms, ka radītie, izmantotie līdzekļi un vizuālās tehnoloģijas uzlabos reģiona atpazīstamību, palielinās  pmeklētāju skaitu par 10 procentiem, nodrošinot ilgāku uzturēšanos Programmas teritorijā.

Melnās (slāpētās uguns) keramikas meistarklase amatniekiem un tūrisma pakalpojumu sniedzējiem (IZZINI BALTUS, LLI-447)

Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild Rundāles novada dome, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

 

 

Atgriezties atpakaļ
Lapa atjaunota: 14.06.2022. 15:35
Eiropas Gada pašvaldība
Notikumu kalendārs

Lapā tiek izmantotas sīkdatnes, lai mēs varētu jums piedāvāt labāku saturu. Izmantojot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Labi Uzzināt vairāk