Jaunatnes iniciatīvu projekts "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai"

Papildus individuālajam atbalstam, ko saņem skolēni projekta PuMPuRS ietvaros, tiek atbalstīti arī jauniešu iniciatīvu projekti, lai veicinātu atbalsta aktivitātes jauniešu vidū arī ārpus formālās izglītības. Projekti ir vērsti uz priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamo motivācijas palielināšanu turpināt izglītību un viņu aktīvas līdzdalības veicināšanu ikdienas dzīvē. Jaunatnes iniciatīvu projektu konkursus rīko projektā PuMPuRS iesaistītās pašvaldības.

Pirmie projektu konkursi tika izsludināti 2018. gada rudenī, kā rezultātā 36 pašvaldībās tika apstiprināti 78 projekti. Otrajā projektu konkursu uzsaukumā 2019. gada pavasarī tika apstiprināti 97 projekti 50 pašvaldībās. Nākamie projektu konkursi pašvaldībās tiks sludināti 2020. gada februārī-martā ar iespēju uzsākt projektu īstenošanu š. g. jūnijā.

Katra pašvaldība organizē savus projektu konkursus – seko informācijai savas pašvaldības mājaslapā!

Projekta iesniedzējs var būt:

 • jaunatnes organizācija;
 • biedrība vai nodibinājums, kas veic darbu ar jaunatni;
 • jaunatnes organizācija, biedrība vai nodibinājums, kas veic darbu ar jaunatni, sadarbībā ar jauniešu iniciatīvu grupu.

Konkursā atbalstāmās aktivitātes – pasākumi, kas vērsti uz priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas (PMP) riska grupas izglītojamo motivācijas palielināšanu turpināt izglītību un veicināt viņu aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē, kā arī iesaistīšanu jauniešu aktivitātēs un jaunatnes iniciatīvu projektos ārpus formālās izglītības.

Pasākumi tiek plānoti saskaņā ar pašvaldības (vai pašvaldībā esošās valsts profesionālās izglītības iestādes, ja projekta dalībnieki pārsvarā ir šīs iestādes audzēkņi) preventīvo un intervences pasākumu vidēja termiņa plānu samazināšanai.

Jaunatnes iniciatīvas ierosina, izplāno un īsteno paši jaunieši. Projektos var iesaistīt arī sadarbības partnerus - jauniešu centrus, bērnunamus, izglītības iestādes, citas nevalstiskas organizācijas u.c., kas var tikt iesaistītas projekta īstenošanā, lai veicinātu tā mērķa sasniegšanu.

Projekta aktivitāšu piemēri:

 • neformālās mācīšanās aktivitātes un pasākumi;
 • nometnes, pārgājieni, āra dzīves aktivitātes un piedzīvojumu izglītība;
 • personības pilnveides pasākumi;
 • personīgo mērķu definēšana un to sasaiste ar izglītību;
 • līdzdalības prasmes pilnveidošana;
 • sociālo prasmju pilnveidošana – draudzība, sadarbība;
 • pašizziņas un motivācijas attīstīšanas aktivitātes;
 • pieredzes apmaiņas pasākumi - tai skaitā sabiedrībā pazīstamu cilvēku pieredze saistībā ar mācību motivāciju;
 • sports/mūzika/māksla/teātris kā izglītības un sociālās iekļaušanas instrumenti.

Projektu finansējums

Vienam projektam pieejamais finansējuma apmērs ir 4600 eiro, kas 100% tiek nodrošināts no projekta PuMPuRS līdzekļiem. Katram projektam tiek piešķirta šī konkrētā summa, ne vairāk un ne mazāk. 

 

AKTUALITĀTES

Līdz 2021.gada 26.aprīlim aicinām iesniegt jaunatnes iniciatīvas projektus mācību motivācijas palielināšanai

Pēc atklātā projektu konkursa  " Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos" iesniegtajiem pieteikumiem ir noskaidrots uzvarētājs un tā ir biedrība “Mums pieder pasaule”, kas pēc Vērtēšanas komisijas domām, konkursā ieguva visvairāk punktus.

Projektu konkursā Rundāles novada domei tika iesniegti 4 jauniešu biedrību projektu pieteikumu iesniegumi: “IN-LAAT” projekts “I.am.I”; “Mums pieder pasaule” projekts “No zīles līdz ozolam”; “Māksla labsajūtai" projekts “ Radošās sarunas” un  "Jaunatne smaidam" projekts “Atspēriens 2.0”.

Biedrības “Mums pieder pasaule” biedri bija veikuši izglītojošu jauniešu aptauju Pilsrundāles vidusskolas audzēkņiem un balstoties uz šīs aptaujas rezultātiem, tika izstrādāta projekta programma, kurā paredzētas gan komandas saliedēšanās un mācīšanās caur spēlēm, gan izglītojošas ekskursijas un personības pilnveidošanas neformālās izglītības nodarbības.  Projekta mērķis veicināt jauniešu uzņēmību, kas pilnveidos viņu personību un vispusīgu attīstību, palīdzēs apzināties savas spējas un prasmes. Biedrības piedāvātā darbības programma un neformālās mācīšanās aktivitātes veicinās piederības sajūtu novadam, būs piemērotas skolas audzēkņiem, stimulējot vēlmi mācīties un rosinot domāt par savu karjeru, sapņiem un mērķiem nākotnē. Plānotais projekta īstenošanas laiks 9 mēneši no 01.08.2021.-30.04.2022.

 

Ilze Puķāne
T:25622180; e-pasts ilze.pukane@rundale.lv
Jaunatnes projektu koordinētāja Rundālē
Attīstības nodaļas projektu vadītāja asistente

 
 
 

 

 

 

Atgriezties atpakaļ
Lapa atjaunota: 06.07.2021. 16:30
Eiropas Gada pašvaldība
Notikumu kalendārs

Lapā tiek izmantotas sīkdatnes, lai mēs varētu jums piedāvāt labāku saturu. Izmantojot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Labi Uzzināt vairāk