Ainava kā resurss: atbalsts jauniem pakalpojumiem un tūrismam

 

Projekta īsais nosaukums:

RUNRARO

Projekta Nr.:       

LV-RU-052

Projekta uzsākšanas datums:

01.06.2019.

Projekta īstenošanas ilgums:

24 mēneši

Tematiskais mērķis:

Uzņēmējdarbības un MVU attīstība

Prioritāte:

Uz vietējiem resursiem balstītu, jaunu produktu un pakalpojumu attīstība un veicināšana

Programma:

Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.gadam Eiropas Kaimiņattiecību instrumenta ietvaros

Projekta kopsavilkums

Projekta partneru pašvaldības saskaras ar līdzīgām problēmām – esošā kultūras mantojuma potenciāls nav pilnībā izmantots; trūkst atbilstošas infrastruktūras tūrisma pakalpojumu attīstībai, vai arī esošā ir sliktā stāvoklī; nepietiekamas tūrisma sektora vietējo uzņēmēju aktivitātes dēļ trūkst papildinoši tūrisma pakalpojumi.
Sadarbojoties pārrobežu mērogā plānots uzlabot partneru pašvaldību pievilcību, tādējādi stimulējot aktīvu un efektīvāku esošo resursu izmantošanu (kultūras un vēsturisko mantojumu, vietējo sabiedrību un uzņēmējdarbību) tiks attīstīts ilgtspējīgs tūrisma piedāvājums.
Projekta ietvaros plānotās aktivitātes apvieno infrastruktūras uzlabošanu, aprīkojuma iegādi un inovatīvu mobilo gidu uzstādīšanu, kā arī kopīgā tūrisma piedāvājuma -  pārrobežu kultūras tūrisma pilotpasākumu virknes “Ceļojums laikā”  realizāciju.
Minētās mērķtiecīgās aktivitātes palielinās teritorijas apmeklētāju skaitu.
 
Projekta budžets:
Kopējais projekta budžets ir EUR 649 814. Projekta līdzfinansējums no Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam ir EUR 584 832,60.
Rundāles novada domes kopējais projekta budžets EUR 245 380,00. Projekta līdzfinansējums Rundāles novada domes aktivitātēm no Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas
2014.-2020.gadam ir EUR 220 842,00.
 
Projekta partneri:
·       Rundāles novada dome (Latvija)
·       Raunas novada dome (Latvija)
·       Parku aģentūra (Gatčina, Krievija)
 
Projekta vadošais partneris:
Rundāles novada dome 
Adrese: Pilsrundāle 1, Pilsrundāle, Rundāles pagasts, Rundāles novads, LV-3921
Tālrunis: +371 639 62 298
 
Projekta vadītāja: Laura Ārente, Rundāles novada domes Attīstības nodaļas vadītāja (tālr. +371 25622180, e-pasts: laura.arente@rundale.lv)
 
PROJEKTA AKTUALITĀTES
 
 

 Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.gadam finansiāli atbalsta  vienotas pārrobežu attīstības aktivitātes ar mērķi uzlabot reģionu konkurētspēju, izmantojot to potenciālu un atrašanās priekšrocības krustcelēs starp Eiropas Savienību  un Krievijas Federāciju. Programmas mājas lapa ir www.latruscbc.eu.

Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas  2014.-2020.gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Rundāles novada pašvaldība un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un  Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli.

 

 

Atgriezties atpakaļ
Lapa atjaunota: 04.03.2022. 09:41
Eiropas Gada pašvaldība
Notikumu kalendārs

Lapā tiek izmantotas sīkdatnes, lai mēs varētu jums piedāvāt labāku saturu. Izmantojot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Labi Uzzināt vairāk