2018.gads

 IZSOLE - noslēgusies

Rundāles novada dome rīko zemes nomas tiesību izsoli nekustamajam īpašumam “Dunduri”, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4088 004 0146, 1,80 ha platībā, Svitenes pagastā, Rundāles novadā.
 

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Rundāles novada domē (Pilsrundāle 1, Rundāles pagasts, Rundāles novads) darba laikā (darba dienās: no 8.00 -12.00 un 13.00 -17.00, pirmdienās līdz 18.30, piektdienās līdz 15.30). Informācija pa tālr. 63962298.

Pieteikties izsolei iespējams līdz 2018. gada 26. martam, plkst.12:00.

Izsoles vieta un laiks – Rundāles novada dome (Pilsrundāle 1, Rundāles pagasts, Rundāles novads), 26.03.2018. plkst.14.00.
 
 Izsoles objekta apskates vietu un laiku var noteikt, vienojoties ar kontaktpersonu t.26641544.

 IZSOLE BEIGUSIES BEZ REZULTĀTA
 
Rundāles novada dome atklātā mutiskā izsolē pārdod nekustamo īpašumu „Ciemati”, Svitenes pagastā, Rundāles novadā, kadastra numurs 4088001 0054, ar kopējo platību 2.79 ha, sastāvā ir viena neapbūvēta zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4088 001 0054.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Rundāles novada domē (Pilsrundāle 1, Rundāles pagasts, Rundāles novads) darba laikā (darba dienās: no 8.00 -12.00 un 13.00 -17.00, pirmdienās līdz 18.30, piektdienās līdz 15.30). Informācija pa tālr. 63962298.
 
Izsoles vieta un laiks – Rundāles novada dome (Pilsrundāle 1, Rundāles pagasts, Rundāles novads), 19.03.2018. plkst.14.00.
   
Nekustamā īpašuma nosacītā cena EUR 17 887.00 (septiņpadsmit tūkstoši astoņi simti astoņdesmit septiņi eiro, 00 centi) Nodrošinājuma nauda 10% no nosacītās cenas.

Izsoles objekta apskates vietu un laiku var noteikt, vienojoties ar kontaktpersonu izsoles jautājumos t.26641544.

   IZSOLES- noslēgušās

  Rundāles novada dome atklātā mutiskā izsolē pārdod nekustamo īpašumu „Priedaine”, Rundāles pagastā, Rundāles novadā, kadastra numurs 4076 006 0234, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4076 006 0088, ar kopējo platību 2,7822 ha.

 
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Rundāles novada domē (Pilsrundāle 1, Rundāles pagasts, Rundāles novads) darba laikā (darba dienās: no 8.00 -12.00 un 13.00 -17.00, pirmdienās līdz 18.30, piektdienās līdz 15.30). Informācija pa tālr. 63962298.

Izsoles vieta un laiks – Rundāles novada dome (Pilsrundāle 1, Rundāles pagasts, Rundāles novads), 19.02.2018. plkst.14.30.

Nekustamā īpašuma nosacītā cena EUR 8270,00 (astoņi tūkstoši divi simti septiņdesmit eiro) Nodrošinājuma nauda 10% no nosacītās cenas.

Izsoles objekta apskates vietu un laiku var noteikt, vienojoties ar kontaktpersonu izsoles jautājumos t. 28609107.
 
Rundāles novada dome atklātā mutiskā izsolē pārdod nekustamo īpašumu „Nostūri”, Svitenes pagastā, Rundāles novadā, kadastra numurs 4088 009 0044, ar kopējo platību 1.91 ha, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4088 009 0044.
   
 
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Rundāles novada domē (Pilsrundāle 1, Rundāles pagasts, Rundāles novads) darba laikā (darba dienās: no 8.00 -12.00 un 13.00 -17.00, pirmdienās līdz 18.30, piektdienās līdz 15.30). Informācija pa tālr. 63962298.

Izsoles vieta un laiks – Rundāles novada dome (Pilsrundāle 1, Rundāles pagasts, Rundāles novads), 19.02.2018. plkst.14.20.

Nekustamā īpašuma nosacītā cena EUR 3900,00 (trīs tūkstoši deviņi simti eiro). Nodrošinājuma nauda 10% no nosacītās cenas.

Izsoles objekta apskates vietu un laiku var noteikt, vienojoties ar kontaktpersonu izsoles jautājumos t. 26641544.
  
Rundāles novada dome atklātā mutiskā izsolē pārdod nekustamo īpašumu „Indru kaltes”, Rundāles pagastā, Rundāles novadā, kadastra numurs 4076 005 0061, ar kopējo platību 8.01 ha, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4076 005 0061.
 
Izsoles noteikumi
Zemes robežu plāns

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Rundāles novada domē (Pilsrundāle 1, Rundāles pagasts, Rundāles novads) darba laikā (darba dienās: no 8.00 -12.00 un 13.00 -17.00, pirmdienās līdz 18.30, piektdienās līdz 15.30). Informācija pa tālr. 63962298.

Izsoles vieta un laiks – Rundāles novada dome (Pilsrundāle 1, Rundāles pagasts, Rundāles novads), 19.02.2018. plkst.14.00.

Nekustamā īpašuma nosacītā cena EUR 22 500,00 (divdesmit divi tūkstoši pieci simti eiro) Nodrošinājuma nauda 10% no nosacītās cenas.

Izsoles objekta apskates vietu un laiku var noteikt, vienojoties ar kontaktpersonu izsoles jautājumos t. 28609107.

  IZSOLE BEIGUSIES BEZ REZULTĀTA
 
Rundāles novada dome atklātā mutiskā izsolē pārdod nekustamo īpašumu „Ciemati”, Svitenes pagastā, Rundāles novadā, kadastra numurs 4088001 0054, ar kopējo platību 2.79 ha, sastāvā ir viena neapbūvēta zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4088 001 0054.
 
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Rundāles novada domē (Pilsrundāle 1, Rundāles pagasts, Rundāles novads) darba laikā (darba dienās: no 8.00 -12.00 un 13.00 -17.00, pirmdienās līdz 18.30, piektdienās līdz 15.30).
Informācija pa tālr. 63962298.Izsoles vieta un laiks – Rundāles novada dome (Pilsrundāle 1, Rundāles pagasts, Rundāles novads), 12.02.2018. plkst.14.00.
Nekustamā īpašuma nosacītā cena EUR 19875.00 (deviņpadsmit tūkstoši astoņi simti septiņdesmit pieci eiro, 00 centi) Nodrošinājuma nauda 10% no nosacītās cenas.
Izsoles objekta apskates vietu un laiku var noteikt, vienojoties ar kontaktpersonu izsoles jautājumos t.26641544.
Lapa atjaunota: 15.07.2019. 15:10
Eiropas Gada pašvaldība
Notikumu kalendārs

Lapā tiek izmantotas sīkdatnes, lai mēs varētu jums piedāvāt labāku saturu. Izmantojot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Labi Uzzināt vairāk