2016.gads

   IZSOLES - noslēgušās

 Rundāles novada dome rīko zemes nomas tiesību izsoli - Rundāles novada pašvaldībai piekritīgiem nekustamiem īpašumiem “Pīpenes”, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 40760030494, 0,62ha platībā un nekustamā īpašuma “Jasmīni” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 40760030514, 1,55ha platībā, ar kopējo platību 2,17 ha, Rundāles pagastā, Rundāles novadā.
 
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Rundāles novada domes kancelejā (Pilsrundālē 1, Rundāles pagastā, Rundāles novadā) darba laikā (darba dienās: no 8.00 -12.00 un 13.00 -17.00, pirmdienās līdz 18.30, piektdienās līdz 15.30). Informācija pa tālr. 63962298.
Pieteikties izsolei līdz 2017.gada 16.janvārim plkst.12:00Kontaktpersona izsoles jautājumos – Aigars Sietiņš, mob. tālrunis 28609107.Izsole notiks Rundāles novada domes telpās, 2.stāvā, domes sēžu zālē 2017.gada 16.janvārī plkst.14:20. 
 
Rundāles novada dome rīko zemes nomas tiesību izsoli - Rundāles novada pašvaldībai piekritīgam nekustamam īpašumam “Pilsrundāles ciemats 2”, kadastra apzīmējumu 40760030458, daļas 0,51  ha platībā, Rundāles pagastā, Rundāles novadā.
 
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Rundāles novada domes kancelejā (Pilsrundālē 1, Rundāles pagastā, Rundāles novadā) darba laikā (darba dienās: no 8.00 -12.00 un 13.00 -17.00, pirmdienās līdz 18.30, piektdienās līdz 15.30). Informācija pa tālr. 63962298.Pieteikties izsolei līdz 2017.gada 16.janvārim plkst.12:00Kontaktpersona izsoles jautājumos – Aigars Sietiņš, mob. tālrunis 28609107.Izsole notiks Rundāles novada domes telpās, 2.stāvā, domes sēžu zālē 2017.gada 16.janvārī plkst.14:00.
 

Rundāles novada dome rīko zemes nomas tiesību izsoli - Rundāles novada pašvaldībai piekritīgam nekustamam īpašumam “Pilsrundāles ciemats 7”, kadastra apzīmējumu 40760030596, daļas 1,0667 ha platībā, Rundāles pagastā, Rundāles novadā.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnē www.rundale.lv un Rundāles novada domes kancelejā (Pilsrundālē 1, Rundāles pagastā, Rundāles novadā) darba laikā (darba dienās: no 8.00 -12.00 un 13.00 -17.00, pirmdienās līdz 18.30, piektdienās līdz 15.30). Informācija pa tālr. 63962298. 

Pieteikties izsolei līdz 2016.gada 12.decembrim plkst.12:00

Kontaktpersona izsoles jautājumos – Aigars Sietiņš, mob. tālrunis 28609107.

Izsole notiks Rundāles novada domes telpās, 2.stāvā, domes sēžu zālē 2016.gada 12.decembrī plkst.14:40. 
IZSOLES NOTEIKUMI
 
Rundāles novada dome, atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod tās īpašumā esošo nekustamā īpašuma „Palmas” ar apbūvi, kadastra numurs 4076 007 0036 , Rundāles pagastā, Rundāles novadā, ar kopējo platību 0.7010 ha.
 
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Rundāles novada domes kancelejā (Pilsrundālē 1, Rundāles pagastā, Rundāles novadā) darba laikā (darba dienās: no 8.00 -12.00 un 13.00 -17.00, pirmdienās līdz 18.30, piektdienās līdz 15.30). Informācija pa tālr. 63962298.Kontaktpersonas zemes izsoles jautājumos – Aivars Okmanis, mob. tālrunis 29441971, jautājumos par izsoles Objektu – Aigars Sietiņš, mob. tālr. 28609107.Pieteikties izsolei līdz 2016.gada 12.decembrim plkst.12:00
Izsole notiks Rundāles novada domes telpās, 2.stāvā, domes sēžu zālē 2016.gada 12.decembrī plkst.14:00.  
 
 Rundāles novada dome rīko pārdošanas izsoli nekustamajam īpašumam „Kraulis”, zemes gabalam, ar kadastra Nr. 4076 007 0077, Rundāles pagastā, Rundāles novadā  ar kopējo platību 3.09 ha.
 
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Rundāles novada domes kancelejā (Pilsrundālē 1, Rundāles pagastā, Rundāles novadā) darba laikā (darba dienās: no 8.00 -12.00 un 13.00 -17.00, pirmdienās līdz 18.30, piektdienās līdz 15.30). Informācija pa tālr. 63962298.Kontaktpersonas zemes izsoles jautājumos – Aivars Okmanis, mob.tālrunis 29441971, jautājumos par izsoles Objektu – Aigars Sietiņš, mob. tālr. 28609107.Pieteikties izsolei līdz 2016.gada 12.decembrim plkst.12:00Izsole notiks Rundāles novada domes telpās, 2.stāvā, domes sēžu zālē 2016.gada 12.decembrī plkst.14:20.
 

 IZSOLE- noslēgusies
 
Rundāles novada dome rīko zemes nomas tiesību izsoli - Rundāles novada pašvaldībai piekritīgam nekustamam īpašumam “Mazrundāle 3”, kadastra apzīmējumu 40760030607, 5,7 ha platībā, Rundāles pagastā, Rundāles novadā.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties arī Rundāles novada domes kancelejā (Pilsrundālē 1, Rundāles pagastā, Rundāles novadā) darba laikā (darba dienās: no 8.00 -12.00 un 13.00 -17.00, pirmdienās līdz 18.30, piektdienās līdz 15.30). Informācija pa tālr. 63962298. 
Pieteikties izsolei līdz 2016.gada 12.septembrim plkst.12:00.

Kontaktpersona izsoles jautājumos – Aigars Sietiņš, mob. tālrunis 28609107.

Izsole notiks Rundāles novada domes telpās, 2.stāvā, domes sēžu zālē
2016.gada 12.septembrī plkst.14:00.

   IZSOLE- noslēgusies
 
Rundāles novada dome, atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod tās īpašumā esošo nekustamā īpašuma „Spuļģi”, kadastra numurs 4076 003 0577, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 40760030574 Rundāles pagastā, Rundāles novadā, ar kopējo platību 0.35 ha. 

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnē www.rundale.lv un Rundāles novada domes kancelejā (Pilsrundālē 1, Rundāles pagastā, Rundāles novadā) darba laikā (darba dienās: no 8.00 -12.00 un 13.00 -17.00, pirmdienās līdz 18.30, piektdienās līdz 15.30). Informācija pa tālr. 63962298.

Kontaktpersonas zemes izsoles jautājumos – Aivars Okmanis, mob. tālrunis 29441971, jautājumos par izsoles Objektu – Aigars Sietiņš, mob. tālr. 28609107.
Pieteikties izsolei līdz 2016.gada 15.augustam plkst.12:00.

  Izsole notiks Rundāles novada domes telpās, 2.stāvā, domes sēžu zālē 2016.gada 15.augustā plkst.14:00. 

   IZSOLES- noslēgušās

  Rundāles novada dome rīko zemes nomas tiesību izsoli - Rundāles novada pašvaldībai piekritīgam nekustamam īpašumam “Lielupes mala”, kadastra apzīmējumu 40760070079, 3,4 ha platībā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 40760070040, 2,08 ha platībā, un nekustamā īpašuma “Važītes kapsēta” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 40760070044 daļas, 2.8 ha platībā, Rundāles pagastā, Rundāles novadā.

 
 

 

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties arī Rundāles novada domes kancelejā (Pilsrundālē 1, Rundāles pagastā, Rundāles novadā) darba laikā (darba dienās: no 8.00 -12.00 un 13.00 -17.00, pirmdienās līdz 18.30, piektdienās līdz 15.30). Informācija pa tālr. 63962298.Pieteikties izsolei līdz 2016.gada 15.augustam plkst.12:00Kontaktpersona izsoles jautājumos – Aigars Sietiņš, mob. tālrunis 28609107.Izsole notiks Rundāles novada domes telpās, 2.stāvā, domes sēžu zālē 2016.gada 15.augustā plkst.14:20.  

Rundāles novada dome rīko zemes nomas tiesību izsoli - Rundāles novada pašvaldībai piekritīgam nekustamam īpašumam “Pie Tauriņiem”, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4096 005 0078, Viesturu pagastā, Rundāles novadā  ar kopējo platību 1.17 ha.

 
 

 

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties arī Rundāles novada domes kancelejā (Pilsrundālē 1, Rundāles pagastā, Rundāles novadā) darba laikā (darba dienās: no 8.00 -12.00 un 13.00 -17.00, pirmdienās līdz 18.30, piektdienās līdz 15.30). Informācija pa tālr. 63962298.Pieteikties izsolei līdz 2016.gada 15.augustam plkst.12:00Kontaktpersona izsoles jautājumos – Aigars Sietiņš, mob. tālrunis 28609107.Izsole notiks Rundāles novada domes telpās, 2.stāvā, domes sēžu zālē 2016.gada 15.augustā plkst.14:40.

 Rundāles novada dome rīko zemes nomas tiesību izsoli - Rundāles novada pašvaldībai piekritīgam nekustamam īpašumam “Pie Tauriņiem”, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4096 005 0082, Viesturu pagastā, Rundāles novadā  ar kopējo platību 0.34 ha.

 
 

 

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnē www.rundale.lv un Rundāles novada domes kancelejā (Pilsrundālē 1, Rundāles pagastā, Rundāles novadā) darba laikā (darba dienās: no 8.00 -12.00 un 13.00 -17.00, pirmdienās līdz 18.30, piektdienās līdz 15.30). Informācija pa tālr. 63962298.Pieteikties izsolei līdz 2016.gada 15.augustam plkst.12:00Kontaktpersona izsoles jautājumos – Aigars Sietiņš, mob. tālrunis 28609107.Izsole notiks Rundāles novada domes telpās, 2.stāvā, domes sēžu zālē 2016.gada 15.augustā plkst.15:00.


   IZSOLES- noslēgušās
   
Rundāles novada dome rīko zemes nomas tiesību izsoli - Rundāles novada pašvaldībai piekritīgam nekustamam īpašumam „Punslavu personīgās palīgsaimniecības”, kadastra numurs 40760010049, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 40760010077 daļas, Rundāles pagastā, Rundāles novadā  ar kopējo platību 0.74 ha.

  
IZSOLES NOTEIKUMI Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Rundāles novada domes kancelejā (Pilsrundālē 1, Rundāles pagastā, Rundāles novadā) darba laikā (darba dienās: no 8.00 -12.00 un 13.00 -17.00, pirmdienās līdz 18.30, piektdienās līdz 15.30). Informācija pa tālr. 63962298. 

Pieteikties izsolei līdz 2016.gada 27.jūnijam plkst.12:00

Kontaktpersona izsoles jautājumos – Aigars Sietiņš, mob. tālrunis 28609107.

Izsole notiks Rundāles novada domes telpās, 2.stāvā, domes sēžu zālē 2016.gada 27.jūnijā plkst.14:00.
  
Rundāles novada dome rīko zemes nomas tiesību izsoli - Rundāles novada pašvaldībai piekritīgam nekustamam īpašumam Viesturu pagasta nekustamā īpašuma “Viesturu lauki”, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 40960040143 daļas, Viesturu pagastā, Rundāles novadā  ar kopējo platību 0.225 ha.
  
 Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Rundāles novada domes kancelejā (Pilsrundālē 1, Rundāles pagastā, Rundāles novadā) darba laikā (darba dienās: no 8.00 -12.00 un 13.00 -17.00, pirmdienās līdz 18.30, piektdienās līdz 15.30). Informācija pa tālr. 63962298.
Pieteikties izsolei līdz 2016.gada 13.jūnijam plkst.12:00 Kontaktpersona izsoles jautājumos – Aigars Sietiņš, mob. tālrunis 28609107.Izsole notiks Rundāles novada domes telpās, 2.stāvā, domes sēžu zālē 2016.gada 13.jūnijā plkst.14:20.
Rundāles novada dome rīko zemes nomas tiesību izsoli - Rundāles novada pašvaldībai piekritīgam nekustamam īpašumam „Punslavu personīgās palīgsaimniecības”, kadastra numurs 40760010049, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 40760010077 daļas, Rundāles pagastā, Rundāles novadā  ar kopējo platību 0.74 ha.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Rundāles novada domes kancelejā (Pilsrundālē 1, Rundāles pagastā, Rundāles novadā) darba laikā (darba dienās: no 8.00 -12.00 un 13.00 -17.00, pirmdienās līdz 18.30, piektdienās līdz 15.30). Informācija pa tālr. 63962298. 
Pieteikties izsolei līdz 2016.gada 13.jūnijam plkst.12:00

Kontaktpersona izsoles jautājumos – Aigars Sietiņš, mob. tālrunis 28609107.

Izsole notiks Rundāles novada domes telpās, 2.stāvā, domes sēžu zālē 2016.gada 13.jūnijā plkst.14:00.

 IZSOLE- noslēgusies
 
Rundāles novada dome rīko zemes nomas tiesību izsoli - Rundāles novada pašvaldībai piekritīgam nekustamam īpašumam „Ansīši”, kadastra numurs 4096 004 0125, zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem  4096 004 0125 daļas, Viesturu pagastā, Rundāles novadā  ar kopējo platību 1.5 ha.
 
 
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties arī Rundāles novada domes kancelejā (Pilsrundālē 1, Rundāles pagastā, Rundāles novadā) darba laikā (darba dienās: no 8.00 -12.00 un 13.00 -17.00, pirmdienās līdz 18.30, piektdienās līdz 15.30). Informācija pa tālr. 63962298. Pieteikties izsolei līdz 2016.gada 18.aprīlim plkst.12:00

Kontaktpersona izsoles jautājumos – Aigars Sietiņš, mob. tālrunis 28609107.

Izsole notiks Rundāles novada domes telpās, 2.stāvā, domes sēžu zālē 2016.gada 18.aprīlī plkst.14:00.

   IZSOLE- noslēgusies
 
Rundāles novada dome rīko zemes nomas tiesību izsoli - Rundāles novada pašvaldībai piekritīgam nekustamam īpašumam „Punslavu personīgās palīgsaimniecības”, kadastra numurs 4076 001 0049, zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem  4076 001 0051 daļas, Rundāles pagastā, Rundāles novadā  ar kopējo platību 3.6 ha.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties arī Rundāles novada domes kancelejā (Pilsrundālē 1, Rundāles pagastā, Rundāles novadā) darba laikā (darba dienās: no 8.00 -12.00 un 13.00 -17.00, pirmdienās līdz 18.30, piektdienās līdz 15.30). Informācija pa tālr. 63962298. 

Pieteikties izsolei līdz 2016.gada 18.aprīlim plkst.12:00

Kontaktpersona izsoles jautājumos – Aigars Sietiņš, mob. tālrunis 28609107.

Izsole notiks Rundāles novada domes telpās, 2.stāvā, domes sēžu zālē 2016.gada 18.aprīlī plkst.14:20.

   IZSOLE- noslēgusies
 
Rundāles novada dome, atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod tās īpašumā esošo nekustamā īpašuma „Alkšņi”, kadastra numurs 4096 007 0073 – apbūvētu zemes vienību Viesturu pagastā, Rundāles novadā, ar kopējo platību 0.74 ha.
 Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnē www.rundale.lv un Rundāles novada domes kancelejā (Pilsrundālē 1, Rundāles pagastā, Rundāles novadā) darba laikā (darba dienās: no 8.00 -12.00 un 13.00 -17.00, pirmdienās līdz 18.30, piektdienās līdz 15.30). Informācija pa tālr. 63962298.

 Kontaktpersonas zemes izsoles jautājumos – Aivars Okmanis, mob. tālrunis 29441971, jautājumos par izsoles Objektu – Aigars Sietiņš, mob. tālr. 28609107.
Pieteikties izsolei līdz 2016.gada 21.martam plkst.12:00
Izsole notiks Rundāles novada domes telpās, 2.stāvā, domes sēžu zālē 2016.gada 21.martā plkst.14:00.

 IZSOLE- noslēgusies

   Rundāles novada dome rīko pārdošanas izsoli nekustamajam īpašumam „Zari”, zemes gabalam ar apbūvi, ar kadastra Nr. 4088 003 0053, Svitenes pagastā, Rundāles novadā ar kopējo platību 2.98 ha.

 Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnē www.rundale.lv un Rundāles novada domes kancelejā (Pilsrundālē 1, Rundāles pagastā, Rundāles novadā) darba laikā (darba dienās: no 8.00 -12.00 un 13.00 -17.00, pirmdienās līdz 18.30, piektdienās līdz 15.30). Informācija pa tālr. 63962298.

Kontaktpersonas zemes izsoles jautājumos – Aivars Okmanis, mob.tālrunis 29441971, jautājumos par izsoles Objektu – Aigars Sietiņš, mob. tālr. 28609107.
Pieteikties izsolei līdz 2016.gada 21.martam plkst.12:00
Izsole notiks Rundāles novada domes telpās, 2.stāvā, domes sēžu zālē 2016.gada 21.martā plkst.14:30.

 IZSOLE- noslēgusies

   Rundāles novada dome rīko īres tiesību izsoli - Rundāles novada pašvaldībai piekritīgam nekustamam īpašumam „Zemzari”, dzīvoklim Nr. 32 daudzdzīvokļu mājā kadastra apzīmējumu 4076 003 0548 001 032, Pilsrundāle, Rundāles pagastā, Rundāles novadā ar kopējo platību 33,20 m²

 Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnē www.rundale.lv un Rundāles novada domes kancelejā (Pilsrundālē 1, Rundāles pagastā, Rundāles novadā) darba laikā (darba dienās: no 8.00 -12.00 un 13.00 -17.00, pirmdienās līdz 18.30, piektdienās līdz 15.30). Informācija pa tālr. 63962298.

Pieteikties izsolei līdz 2016.gada 15.februārim plkst.12:00
Kontaktpersona izsoles jautājumos – Aigars Sietiņš, mob. tālrunis 28609107.

Izsole notiks Rundāles novada domes telpās, 2.stāvā, domes sēžu zālē 2016.gada 15.februārī plkst.14:00.

IZSOLE- noslēgusies

Rundāles novada dome rīko zemes nomas tiesību izsoli - Rundāles novada pašvaldībai piekritīgam nekustamajam īpašumam:
Virbuļi-2 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4088 004 0197 daļas 1.8 ha un nekustamā īpašuma “Āres” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4088 004 0260 1.7 ha platībā; Izsole notiks 15.februārī plkst.14:00
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnē www.rundale.lv un Rundāles novada domes kancelejā (Pilsrundālē 1, Rundāles pagastā, Rundāles novadā) darba laikā (darba dienās: no 8.00 -12.00 un 13.00 -17.00, pirmdienās līdz 18.30, piektdienās līdz 15.30). Informācija pa tālr. 63962298.
Pieteikties izsolei līdz 2016.gada 15.februārīm plkst.12:00
Kontaktpersona izsoles jautājumos – Aigars Sietiņš, mob. tālrunis 28609107.
Izsole notiks Rundāles novada domes telpās, 2.stāvā, domes sēžu zālē 2016.gada 15.februārī plkst.14:00.

 IZSOLE- noslēgusies
 
Rundāles novada dome rīko īres tiesību izsoli - Rundāles novada pašvaldībai piekritīgam nekustamam īpašumam „Līvi”,  dzīvoklim Nr. 2 daudzdzīvokļu mājā  kadastra apzīmējumu 4076 003 0542 001, Pilsrundāle, Rundāles pagastā, Rundāles novadā  ar kopējo platību 73.4m2
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties arī Rundāles novada domes kancelejā (Pilsrundālē 1, Rundāles pagastā, Rundāles novadā) darba laikā (darba dienās: no 8.00 -12.00 un 13.00 -17.00, pirmdienās līdz 18.30, piektdienās līdz 15.30). Informācija pa tālr. 63962298. 

Pieteikties izsolei līdz 2016.gada 1.februārim plkst.12:00

Kontaktpersona izsoles jautājumos – Aigars Sietiņš, mob. tālrunis 28609107. Izsole notiks Rundāles novada domes telpās, 2.stāvā, domes sēžu zālē 2016.gada 1.februārī plkst.14:00.
 

Lapa atjaunota: 15.07.2019. 14:37
Eiropas Gada pašvaldība
Notikumu kalendārs

Lapā tiek izmantotas sīkdatnes, lai mēs varētu jums piedāvāt labāku saturu. Izmantojot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Labi Uzzināt vairāk