2014.gads

  IZSOLE- noslēgusies

 
Rundāles novada dome rīko īres tiesību izsoli - Rundāles novada pašvaldībai piekritīgam nekustamam īpašumam „Kurši”,  dzīvoklim Nr. 15 daudzdzīvokļu mājā  kadastra apzīmējumu 4076 003 0358 001 015, Pilsrundāle, Rundāles pagastā, Rundāles novadā ar kopējo platību 90.6 m².
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnē www.rundale.lv un Rundāles novada domes kancelejā (Pilsrundālē 1, Rundāles pagastā, Rundāles novadā) darba laikā (darba dienās: no 8.00 -12.00 un 13.00 -17.00, pirmdienās līdz 18.30, piektdienās līdz 15.30). Informācija pa tālr. 63962298.
 
Pieteikties izsolei līdz 2014.gada 27.oktobrim plkst.13:00
 
Kontaktpersona izsoles jautājumos – Aigars Sietiņš, mob. tālrunis 28609107.
 
Izsole notiks Rundāles novada domes telpās, 2.stāvā, domes sēžu zālē 2014.gada 27.oktobrī plkst.13:30.
 

 IZSOLE- noslēgusies
  
Rundāles novada dome rīko zemes nomas tiesību izsoli - Rundāles novada pašvaldībai piekritīgam nekustamam īpašumam „Āres”, kadastra numuru 4088 003 0129, Svitenes pagastā, Rundāles novadā  ar kopējo platību 1.50 ha.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnē www.rundale.lv un Rundāles novada domes kancelejā (Pilsrundālē 1, Rundāles pagastā, Rundāles novadā) darba laikā (darba dienās: no 8.00 -12.00 un 13.00 -17.00, pirmdienās līdz 18.30, piektdienās līdz 15.30). Informācija pa tālr. 63962298. 
Pieteikties izsolei līdz 2014.gada 20.oktobrim plkst.13:30

Kontaktpersona izsoles jautājumos – Aigars Sietiņš, mob. tālrunis 28609107.

Izsole notiks Rundāles novada domes telpās, 2.stāvā, domes sēžu zālē 2014.gada 20.oktobrī plkst.14:00.


   IZSOLE- noslēgusies
  
Rundāles novada dome rīko zemes nomas tiesību izsoli - Rundāles novada pašvaldībai piekritīgam nekustamam īpašumam „Maldi”, kadastra numuru 4076 003 0437, Rundāles pagastā, Rundāles novadā  ar kopējo platību 3.19 ha
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnē www.rundale.lv un Rundāles novada domes kancelejā (Pilsrundālē 1, Rundāles pagastā, Rundāles novadā) darba laikā (darba dienās: no 8.00 -12.00 un 13.00 -17.00, pirmdienās līdz 18.30, piektdienās līdz 15.30). Informācija pa tālr. 63962298. 

Pieteikties izsolei līdz 2014.gada 20.oktobrim plkst.13:30

Kontaktpersona izsoles jautājumos – Aigars Sietiņš, mob. tālrunis 28609107.
 
Izsole notiks Rundāles novada domes telpās, 2.stāvā, domes sēžu zālē 2014.gada 20.oktobrī plkst.14:15.
  

 IZSOLE- noslēgusies
 
Rundāles novada dome rīko īres tiesību izsoli - Rundāles novada pašvaldībai piekritīgam nekustamam īpašumam „Kurši”,  dzīvoklim Nr. 15 daudzdzīvokļu mājā  kadastra apzīmējumu 4076 003 0358 001 015, Pilsrundāle, Rundāles pagastā, Rundāles novadā  ar kopējo platību 90.6 m².
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnē www.rundale.lv un Rundāles novada domes kancelejā (Pilsrundālē 1, Rundāles pagastā, Rundāles novadā) darba laikā (darba dienās: no 8.00 -12.00 un 13.00 -17.00, pirmdienās līdz 18.30, piektdienās līdz 15.30). Informācija pa tālr. 63962298. 

Pieteikties izsolei līdz 2014.gada 20.oktobrim plkst.13:30

Kontaktpersona izsoles jautājumos – Aigars Sietiņš, mob. tālrunis 28609107.
Izsole notiks Rundāles novada domes telpās, 2.stāvā, domes sēžu zālē 2014.gada 20.oktobrī plkst.14:30.

   IZSOLE- noslēgusies
  
Rundāles novada dome rīko zemes pārdošanas izsoli - Rundāles novada pašvaldībai piekritīgam nekustamam īpašumam „Cirvīši”, kadastra apzīmējumu 4076 003 0351, Rundāles pagastā, Rundāles novadā ar kopējo platību 0.2589 ha.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnē www.rundale.lv un Rundāles novada domes kancelejā (Pilsrundālē 1, Rundāles pagastā, Rundāles novadā) darba laikā (darba dienās: no 8.00 -12.00 un 13.00 -17.00, pirmdienās līdz 18.30, piektdienās līdz 15.30). Informācija pa tālr. 63962298.
 
Pieteikties izsolei līdz 2014.gada 22.septembrim plkst.13:30

Kontaktpersonas zemes izsoles jautājumos – Aivars Okmanis, mob. tālrunis 29441971, jautājumos par izsoles Objektu – Aigars Sietiņš, mob. tālr. 28609107.
 
Izsole notiks Rundāles novada domes telpās, 2.stāvā, domes sēžu zālē 2014.gada 22.septembrī plkst.14:00.
  

 IZSOLE- noslēgusies
 
Rundāles novada dome rīko īres tiesību izsoli - Rundāles novada pašvaldībai piekritīgam nekustamam īpašumam „Zemzari”, dzīvoklim Nr. 32 daudzdzīvokļu mājā kadastra apzīmējumu 4076 003 0548 001 032, Pilsrundāle, Rundāles pagastā, Rundāles novadā ar kopējo platību 33,20 m².
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnē www.rundale.lv un Rundāles novada domes kancelejā (Pilsrundālē 1, Rundāles pagastā, Rundāles novadā) darba laikā (darba dienās: no 8.00 -12.00 un 13.00 -17.00, pirmdienās līdz 18.30, piektdienās līdz 15.30). Informācija pa tālr. 6396229863962298.
 
Pieteikties izsolei līdz 2014.gada 25.augustam plkst.13:30
 
Kontaktpersona izsoles jautājumos – Aigars Sietiņš, mob. tālrunis 2860910728609107.
 
Izsole notiks Rundāles novada domes telpās, 2.stāvā, domes sēžu zālē 2014.gada 25.augustam plkst.14:00.
  

    IZSOLE- noslēgusies
 
Rundāles novada dome rīko zemes nomas tiesību izsoli - Rundāles novada pašvaldībai piekritīgam nekustamam īpašumam „Vižņi”, kadastra apzīmējumu 4076 005 0042, Rundāles pagastā, Rundāles novadā ar kopējo platību 6.92 ha.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnē www.rundale.lv un Rundāles novada domes kancelejā (Pilsrundālē 1, Rundāles pagastā, Rundāles novadā) darba laikā (darba dienās: no 8.00 -12.00 un 13.00 -17.00, pirmdienās līdz 18.30, piektdienās līdz 15.30). Informācija pa tālr. 6396229863962298.
 
Pieteikties izsolei līdz 2014.gada 16.jūnijam plkst.13:30
 
Kontaktpersona izsoles jautājumos – Aigars Sietiņš, mob. tālrunis 2860910728609107.
 
Izsole notiks Rundāles novada domes telpās, 2.stāvā, domes sēžu zālē 2014.gada 16.jūnijā plkst.14:00.

 IZSOLE- noslēgusies
 
Rundāles novada dome atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu „Kalvji”, kadastra apzīmējumu 40760050060, Rundāles pagastā, Rundāles novadā ar kopējo platību 3.72 ha.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnē www.rundale.lv un Rundāles novada domes kancelejā (Pilsrundālē 1, Rundāles pagastā, Rundāles novadā) darba laikā (darba dienās: no 8.00 -12.00 un 13.00 -17.00, pirmdienās līdz 18.30, piektdienās līdz 15.30). Informācija pa tālr. 6396229863962298.
Kontaktpersonas zemes izsoles jautājumos – Aivars Okmanis, mob. tālrunis 2944197129441971, jautājumos par izsoles Objektu – Aigars Sietiņš, mob. tālr. 2860910728609107.
 
Pieteikties izsolei līdz 2014.gada 12.maijam plkst.13:30
 
Izsole notiks Rundāles novada domes telpās, 2.stāvā, domes sēžu zālē 2014.gada 12.maijā plkst.14:00.
  

 IZSOLE- noslēgusies
  
Rundāles novada dome rīko zemes nomas tiesību izsoli - Rundāles novada pašvaldībai piekritīgam nekustamam īpašumam „Bumburu lauks”, kadastra apzīmējumu 4096 009 0020, Viesturu pagastā, Rundāles novadā ar kopējo platību 1.65 ha.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnē www.rundale.lv un Rundāles novada domes kancelejā (Pilsrundālē 1, Rundāles pagastā, Rundāles novadā) darba laikā (darba dienās: no 8.00 -12.00 un 13.00 -17.00, pirmdienās līdz 18.30, piektdienās līdz 15.30). Informācija pa tālr. 6396229863962298.
Pieteikties izsolei līdz 2014.gada 12.maijam plkst.14:00.
Kontaktpersona izsoles jautājumos – Aigars Sietiņš, mob. tālrunis 2860910728609107.
 
Izsole notiks Rundāles novada domes telpās, 2.stāvā, domes sēžu zālē 2014.gada 12.maijā plkst.14:30.
 

 IZSOLE- noslēgusies
  
Rundāles novada dome rīko zemes nomas tiesību izsoli - Rundāles novada pašvaldībai piekritīgam nekustamam īpašumam „Mazmežotnes dīķi”, kadastra apzīmējumu 4076 004 0091, Rundāles pagastā, Rundāles novadā ar kopējo platību 11.57ha.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnē www.rundale.lv un Rundāles novada domes kancelejā (Pilsrundālē 1, Rundāles pagastā, Rundāles novadā) darba laikā (darba dienās: no 8.00 -12.00 un 13.00 -17.00, pirmdienās līdz 18.30, piektdienās līdz 15.30). Informācija pa tālr. 6396229863962298.
Pieteikties izsolei līdz 2014.gada 14.aprīlim plkst.13:30

Kontaktpersona izsoles jautājumos – Aigars Sietiņš, mob. tālrunis 2860910728609107.
 
Izsole notiks Rundāles novada domes telpās, 2.stāvā, domes sēžu zālē 2014.gada 14.aprīlī plkst.14:00.
 

   IZSOLE- noslēgusies
 
Rundāles novada dome rīko zemes nomas tiesību izsoli - Rundāles novada pašvaldībai piekritīgam nekustamam īpašumam „Rītausmas”, kadastra apzīmējumu 4076 008 0300, Rundāles pagastā, Rundāles novadā ar kopējo platību 1.16 ha.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnē www.rundale.lv un Rundāles novada domes kancelejā (Pilsrundālē 1, Rundāles pagastā, Rundāles novadā) darba laikā (darba dienās: no 8.00 -12.00 un 13.00 -17.00, pirmdienās līdz 18.30, piektdienās līdz 15.30). Informācija pa tālr. 6396229863962298.
Pieteikties izsolei līdz 2014.gada 14.aprīlim plkst.14:00. Kontaktpersona izsoles jautājumos – Aigars Sietiņš, mob. tālrunis 2860910728609107.
 
Izsole notiks Rundāles novada domes telpās, 2.stāvā, domes sēžu zālē 2014.gada 14.aprīlī plkst.14:30.
 

 IZSOLE- noslēgusies
Rundāles novada dome rīko zemes nomas tiesību izsoli - Rundāles novada pašvaldībai piekritīgam nekustamam īpašumam „Mežloki”, kadastra apzīmējumu 4088 008 0007, Rundāles pagastā, Rundāles novadā  ar kopējo platību 1.1 ha.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnē www.rundale.lv un Rundāles novada domes kancelejā (Pilsrundālē 1, Rundāles pagastā, Rundāles novadā) darba laikā (darba dienās: no 8.00 -12.00 un 13.00 -17.00, pirmdienās līdz 18.30, piektdienās līdz 15.30). Informācija pa tālr. 6396229863962298.
 
Pieteikties izsolei līdz 2014.gada 24.martam plkst.14:00
 
Kontaktpersona izsoles jautājumos – Aigars Sietiņš, mob. tālrunis 2860910728609107.
 
Izsole notiks Rundāles novada domes telpās, 2.stāvā, domes sēžu zālē 2014.gada 24.martā plkst.14:30.
 

IZSOLE- noslēgusies
Rundāles novada dome rīko īres tiesību izsoli - Rundāles novada pašvaldībai piekritīgam nekustamam īpašumam „Saulgrieži”,  dzīvoklim Nr. 15 daudzdzīvokļu mājā  kadastra apzīmējumu 4076 003 0546 001 015, Pilsrundāle, Rundāles pagastā, Rundāles novadā  ar kopējo platību 92,70 m².
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnē www.rundale.lv un Rundāles novada domes kancelejā (Pilsrundālē 1, Rundāles pagastā, Rundāles novadā) darba laikā (darba dienās: no 8.00 -12.00 un 13.00 -17.00, pirmdienās līdz 18.30, piektdienās līdz 15.30). Informācija pa tālr. 6396229863962298.
 
Pieteikties izsolei līdz 2014.gada 24.martam plkst.13:30
 
Kontaktpersona izsoles jautājumos – Aigars Sietiņš, mob. tālrunis 2860910728609107.
 
Izsole notiks Rundāles novada domes telpās, 2.stāvā, domes sēžu zālē 2014.gada 24.martā plkst.14:00.
 


 IZSOLE- noslēgusies

Rundāles novada dome rīko zemes nomas tiesību izsoli - Rundāles novada pašvaldībai piekritīgam nekustamam īpašumam „Lielupes mala”, kadastra apzīmējumu 4076 001 0076, Rundāles pagastā, Rundāles novadā ar kopējo platību 1.69 ha.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnē www.rundale.lv un Rundāles novada domes kancelejā (Pilsrundālē 1, Rundāles pagastā, Rundāles novadā) darba laikā (darba dienās: no 8.00 -12.00 un 13.00 -17.00, pirmdienās līdz 18.30, piektdienās līdz 15.30). Informācija pa tālr. 6396229863962298.
 
Pieteikties izsolei līdz 2014.gada 20.janvārī plkst.13:30
  
Kontaktpersona izsoles jautājumos – Aigars Sietiņš, mob. tālrunis 2860910728609107.
  
Izsole notiks Rundāles novada domes telpās, 2.stāvā, domes sēžu zālē 2014.gada 20.janvārī plkst.14:00.
 

 

Lapa atjaunota: 15.07.2019. 12:00
Eiropas Gada pašvaldība
Notikumu kalendārs

Lapā tiek izmantotas sīkdatnes, lai mēs varētu jums piedāvāt labāku saturu. Izmantojot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Labi Uzzināt vairāk